آرشیو دسته: جزوات

دانلود جزوه عربی دوازدهم | تمامی فصل های 1 تا 4 رایگان

دانلود جزوه عربی دوازدهم  عربی همیشه و همه دوره ها یکی از مهم ترین درس های عمومی برای رشته تجربی بوده و هست. جزوه عربی دوازدهم شامل انواع سوالات واژگان، ترجمه و تعریب و قواعد می باشد. لذا لازم است که روی مفاهیم و متن کتاب درسی عربی دوازدهم تجربی تسلط کافی داشته باشیم. گروه […]

دانلود جزوه کامل عربی یازدهم | تمامی فصل های 1 تا 7 رایگان

دانلود جزوه ی عربی یازدهم  عربی همیشه و همه دوره ها یکی از مهم ترین درس های عمومی برای رشته تجربی بوده و هست. جزوه عربی یازدهم ریاضی شامل انواع سوالات واژگان، ترجمه و تعریب و قواعد می باشد. لذا لازم است که روی مفاهیم و متن کتاب درسی عربی یازدهم تجربی تسلط کافی داشته […]

دانلود جزوه عربی دهم | تمامی فصل های 1 تا 8 رایگان

دانلود جزوه عربی دهم  عربی همیشه و همه دوره ها یکی از مهم ترین درس های عمومی برای رشته تجربی بوده و هست. جزوه عربی دهم تجربی شامل انواع سوالات واژگان، ترجمه و تعریب و قواعد می باشد. لذا لازم است که روی مفاهیم و متن کتاب درسی عربی دهم تجربی تسلط کافی داشته باشیم. […]

دانلود جزوه دینی دوازدهم | تمامی فصل های 1 تا 10 رایگان

دانلود جزوه دینی دوازدهم جزوه دینی دوازدهم انسانی همیشه و همه دوره ها یکی از مهم ترین درس های عمومی برای رشته تجربی بوده و هست. جزوه دینی دوازدهم ریاضی شامل انواع سوالات حفظی، مفهمومی، ترکیبی و آیات می باشد. لذا لازم است که روی متن کتاب درسی دینی دوازدهم تجربی تسلط کافی داشته باشیم. […]

دانلود جزوه دینی یازدهم | تمامی فصل های 1 تا 12 رایگان

دانلود جزوه دینی یازدهم جزوه دینی یازدهم انسانی همیشه و همه دوره ها یکی از مهم ترین درس های عمومی برای رشته تجربی بوده و هست. این درس شامل انواع سوالات حفظی، مفهمومی، ترکیبی و آیات می باشد. لذا لازم است که روی متن کتاب درسی دینی یازدهم تجربی تسلط کافی داشته باشیم. گروه آموزش […]

دانلود جزوه دینی (دین و زندگی) دهم، یازدهم و دوازدهم 0 تا 100 کامل

دانلود جزوه دینی

دانلود جزوه دینی دهم  دینی همیشه و همه دوره ها یکی از مهم ترین درس های عمومی برای رشته تجربی،  برای قبولی در بهترین رشته های تجربی بوده و هست. جزوه دینی دهم انسانی شامل انواع سوالات حفظی، مفهمومی، ترکیبی و آیات می باشد. لذا لازم است که روی متن کتاب درسی دینی دهم تجربی […]

دریافت لینک دانلود