گزارش کاراموزی پتروشيمي بوعلي سينا

گزارش کاراموزی پتروشيمي بوعلي سينا

گزارش کاراموزی پتروشيمي بوعلي سينا

قیمت:۴۰۰۰۰ریال

فهرست مطالب

فصل اول : معرفي ابزرار دقيق…………………………………………………………………………..

۱-۱ فن ابزار دقيق……………………………………………………………………………………..

۱-۲ لزوم كاربرد وسائل سنجش و كنترل در صنايع نفت و پتروشيمي……………………………………

-كنترل……………………………………………………………………………………………………

-تعريف حلقه كنترل (CONTROL LOOP)……………………………………………………….

۱-۳ عوامل تحت كنترل ………………………………………………………………………………..

۱-فشار (PRESSURE)…………………………………………………………………………….

۲- جريان سيال (Flow)……………………………………………………………………………….

۳- سطح(LEVEL)………………………………………………………………………………….

۴-دما (TEMPERATURE)…………………………………………………………………….

۱-۴ آشنايي با چند اصطلاح رايج در ابزار دقيق………………………………………………………….

۱-SETTOINT……………………………………………………………………………………..

۲- MEASUREMENF………………………………………………………………………….

۳- OFFSET…………………………………………………………………………………………

۴-SIGNAL…………………………………………………………………………………………

۵-FEEDBACK……………………………………………………………………………………

۶- حلقه كنترلي باز و بسته OPENAND CLOED LOOP……………………………………

فصل دوم

۲-۱ فشار (PAESSURE)…………………………………………………………………………

۱- فشار نسبي GAUGE PRESSURE…………………………………………………………..

۲- فشار جو ATMOSPHERE PRESSURE………………………………………………..

۲-۲ جريان سيال (Fiow)……………………………………………………………………………..

۲-۳ دما(TEMPERATURE)………………………………………………………………….

۱- تعريف حرارت………………………………………………………………………………………..

۲- واحد انرژي ………………………………………………………………………………………….

۳- گرماي ويژه: C (ظرفيت گرمايي ويژه )……………………………………………………………

فصل سوم انواع وسايل مورد استفاده براي اندازه گيري كميت هاي سيالات

۳-۱ ما نرسته هاي شيشه اي ( جهت سنجش منشار)…………………………………………………..

۱- تيوب مخزن دار……………………………………………………………………………………….

۲- U تيوب ساده………………………………………………………………………………………

۳- U تيوب با ساقه مورب……………………………………………………………………………..

۴- اندازه گيري فشار هاي زياد به كمك U تيوب……………………………………………………….

۳-۲ وسايل قابل ارتباع………………………………………………………………………………….

۱- لوله بور دون BOURDON TUBE………………………………………………………….

۲- لوله بور دون حلزوني (PIRALBOUROURDON TUDE)…………………………….

۳- لوله بوردن مارپيچ(HELICAL BOURDON TUBE)…………………………………..

۳-۳ ارتفاع سنج LVELMETER………………………………………………………………….

– اندازه گيري سطح مايعات…………………………………………………………………………….

۱- اندازه گيري ارتفاع سطح بطور مستقيم…………………………………………………………….

۱-۱ استفاده از لوله اندازه گيري ……………………………………………………………………..

۱-۲ استفاده از توپي شناور BALL FIOAT………………………………………………………

۲- اندازه گيري ارتفاع سطح مايعات بروش غير مستقيم………………………………………………..

۲-۱ استفاده از نور…………………………………………………………………………………….

۲-۲ استفاده از اشم راديواكتيو RADIATION TYPE…………………………………………

۲-۳ طريقة اولتراسونيك………………………………………………………………………………..

۳-۴ فلومترها Fiow MFTERS………………………………………………………………….

-اندازه گيري جريان سيالات……………………………………………………………………………….

۱- وسايل اندازه گيري جريان بروش مستقيم…………………………………………………………….

۱-۱ اندازه گيري  به روش روتا متر ROTAMFTER …………………………………………….

۲- وسايل اندازه گيري جريان بروش غير مستقيم…………………………………………………………

۱-۲ فلومتر بر اساس اختلاف فشار……………………………………………………………………..

– محسنات و معايب روش مستقيم اندازه گيري جريان سيالات……………………………………………

– محسنات و معايب روش غير مستقيم اندازه گيري جريان سيالات……………………………………….

۳-۵ دماسنج THERMOMETERS…………………………………………………………….

– اندازه گيري دما……………………………………………………………………………………….

۱- دما سنج شيشه اي ………………………………………………………………………………….

۲- دما سنج دو فلزي BIMMETAL THERMOMETERS……………………………….

۳- ترميستور THERMISTOR…………………………………………………………………….

۴- زوج حرارتي (ترموكوپل THERMOCOUPLE)………………………………………………

۵- آشكار سازي مقاومتي دما (RTD)………………………………………………………………..

فصل چهارم: انواع فرستنده ها و انواع مبدل ها

۴-۱ مقدمه……………………………………………………………………………………………

۴-۲ اجزاء تشكيل دهنده يك حله كنترل ……………………………………………………………….

الف- فرستنده ها TRANSMITERS……………………………………………………………..

– فرستنده تعادل نيرو نوع الكترونيكي ………………………………………………………………….

ب- مبدل ها TRANSDUCERS…………………………………………………………………

-مبدل هاي الكترونيكي ELECTRONIC TRANSDUCERS……………………………….

الف- مبدل جريان به ولتاژ TRANS DUCERI/V………………………………………………..

ب – مبدل ولتاژ به جريان TRANS DUCERI/V…………………………………………………

۴-۳- ساير اجزاء تشكيل دهنده يك حلقه كنترلي ………………………………………………………

– سوئيچ فشار PRESSURE SWITCH………………………………………………………….

– كليد حفاظتي SAFETY SWITCH…………………………………………………………….

-سوئيچ سطحLEVEL SWITCHE……………………………………………………………….

-دستورات كاليبراسيون و checking ادوات و ابزار دقيق ……………………………………………

-فهرست منابع و مأخذ………………………………………………………………………………….

 

جهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید

یک جلسه مشاوره رایگان با دانشجویان پزشکی

ما توی مکتبستان یک تیم بزرگ از دانشجویان پزشکی داریم که میتونیم تا کنکور بهتون برنامه و مشاوره تلفنی بدیم.

برای آشنایی با خدمات ما یک جلسه میتونیم مشاوره رایگان داشته باشیم.

درخواست مشاوره رایگان

مشاوره رایگان

برای دریافت مشاوره تلفنی رایگان، کافیست فرم زیر را پر کنید 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دریافت لینک دانلود