چگونه رتبه ی برتر شویم؟

راز رتبه ھای برتر چيست؟ چرا با وجود تلاش ھای بسيار رتبه ی برتر ازمون ھا را کسب نمی کنيم؟

بيشتر دانش اموزان تلاش بسياری برای بدست اوردن رتبه ی برتر می کنند ولینمی دانند چگونه تلاش کنند ،ھمين باعث ميشود تا به توانایی ھای خود شک کنند ورتبه ھای برتر را مخصوص یکسری از افراد بدانند

برای کسب رتبه ی برتر در ازمون ھا فقط  باید یک سری نکات را رعایت کنيد ھيچ گاه به توانایی ھای خود شک نکنيد ،شاید علت عدم کسب رتبه ی برتر ،عدم اگاھی شما از شيوه ی درس خواندن باشد

در این مقاله ميخواھيم روش ھایی را به شما برای کسب رتبه ی برتر اموزش دھيم:

چگونه رتبه برتری شویم؟

۱-درس خواندن را در صبح جدی بگيرید

 

حتما این جمله معروف را بارھا و بارھا شنيده اید:سحرخيز باش تا کامروا باشی. از قدیم الایام ھم رمز موفقيت در سحرخيزی بوده است؛ اما بحث ما تأثير سحرخيزی بر کيفيت درس خواندن و مطالعه است. در این مقاله بطور اجمالی، سه تأثير مھم مطالعه در صبح را بررسی می کنيم:

  • صرفه جویی در زمان مطالعه: اگر بخواھيد مبحث مشخصی را در طول روز بخوانيد قطعاً زمان معلومی از وقت خود را به آن اختصاص می دھيد. حال این که اگر آن مبحث را در صبح زود بخوانيد، به دليل این که ذھن شما بعد از چند ساعت خواب و استراحت خسته نيست، می توانيد مبحث مورد نظر را در زمان کم تری مطالعهکنيد. به طور مثال اگر بخواھيد بخشی از کتاب شيمی را در بازه ی زمانی بعدازظھرمطالعه کنيد دو ساعت زمان می برد. در حالی که اگر آن مبحث را در صبح زود مطالعه کنيد در زمان کم تری مثلاً ۱ ساعت و ۴۵ دقيقه تمام می کنيد.
  • فراموشی کم تر: درسی را که در صبح مطالعه می کنيد دیرتر از ذھن شما محو می شود. برای مثال اگر یک درس از کتاب دین و زندگی را برای اول صبح مطالعه کنيد شاید تا ھفته ی بعد ۳۰ درصد مبحث از یادتان برود؛ اما اگر این درس از کتاب را بعد از ظھر یا آخر شب بخوانيد درصد بيش تری از مبحث بعد از یک ھفته از ذھن شما محو می شود.
  • صرفه جویی در زمان استراحت: اول صبح که از انرژی بالاتری برخوردارید می توانيد مدت زمان نسبتاً بيش تری را بدون استراحت مطالعه کنيد. از طرفی زمان استراحت بين درس ھا ھم در صبح کم تر از زمان استراحت بين درس ھا در بعدازظھر است. برای مثال اگر شما ۶ ساعت زمان در صبح داشته باشيد می توانيد با دو استراحت ده دقيقه ای از کل زمان به صورت کامل استفاده کنيد؛اما اگر ھمين زمان را در بعد از ظھر داشته باشيد به دليل خستگی بيش تر، به مدت زمان استراحت بيش تری نياز دارید.
مشاوره کنکور 1401 را چه زمانی بریم؟ | برنامه ریزی کنکور

به طور کلی اگر می خواھيد چه از نظر زمانی و کمی و چه از نظر ماندگاری درس و کيفی، راندمان مطالعه ی خود را بالا ببرید سعی کنيد صبح، زودتر از خواب بيدار شوید. البته این سحرخيزی به شرطی فایده دارد که شب زودتر بخوابيد.

چگونه رتبه برتری شویم؟

۲- استفاده از کارت ھای فلش:

بعضی وقت ھا بھترین شيوه، ھمان شيوه ای است که ھميشه از آن استفاده می شود. درست است که کارت ھای فلش قدیمی ھستند اما ھنوز وسایل خوب و قابل اتکایی ھستند. نوشتن نکته ھا، تعاریف و توضيحات بيش از یک بار، به نقش بستن اطلاعات در حافظه کمک می کنند. ضمن اینکه این کارت ھا یک وسيله بسيار عالی جھت یادآوری و تداعی تعریف ھا می باشند.

چگونه رتبه برتری شویم؟۳- امتحان دادن:

ھر چقدر ھم که از امتحان تنفر داشته باشيد اما مطالعات نشان می دھد یک ارزشيابی جدی مانند امتحان نه تنھا باعث افزایش  ميزان یادگيری در دانش اموزان است بلکه می تواند کيفيت و ارزش علمی دانش اموزان را نيز افزایش دھد. آزمون ھای متناوب به یادگيری دوباره و به خاطر آوردن اطلاعات ما کمک

می کند، ضمن اینکه در ھنگام آماده شدن برای امتحانات نھایی تازه به ارزش وعملکرد امتحانات طول ترم پی می بریم.

ميتوانيد در ازمون ھای مختلف شرکت کنيد و خود را محک بزنيد و از ميزان یادگيری خود اگاه شوید.

چگونه رتبه برتری شویم؟

۴- خود را غرق جزوه ھا و منابع درسی متعدد نکنيد

با توجه به این ضرب المثل قدیمی که کيفيت بھتر از کميت است، یافته ھای دانشمندان نشان می دھد غرق شدن در خيل عظيم جزوه ھا و کتاب ھای درسی متعدد شيوه موثری برای یادگيری نيست. بلکه بھترین شيوه تمرکز بر روی یک موضوع و وقت گذاشتن بر روی آن تا زمان تسلط کامل بر روی مطالب موجود درآن کتاب می باشد. ھميشه سعی کنيد کمتر بين موضوعات مختلف گشته ومنبع خود را تغيير دھيد. به عبارت ساده تر از این شاخ به آن شاخ نپرید در این صورت کمتر خسته شده و بيشتر یاد می گيرید.

70 هزار قدم تا پزشکی...

چگونه رتبه برتری شویم؟

۵- منظم باشيد

تنھا چيزی که از داشتن یک ضر ب الاجل زمانی بدتر است، از دست دادن اینضرب الاجل می باشد. پس سعی کنيد ھميشه منظم باشيد و از تعلل و به تعویقانداختن وظایف خود اجتناب کنيد.

ھيچ گاه انجام وظایف خود در برنامه را به تعویق نيندازید و تمام دروسرا در زمان خود مطالعه کنید.

 

برای اطلاع از شرایط تهیه محصولات و استفاده از خدمات مکتبستان کلمه ی “کنکور” را به شماره ۳۰۰۰۷۰۰۴۹۰ پیامک کنید تا مشاورین ارشد ما با شما تماس بگیرند و به طور کامل راهنماییتون کنند
یک جلسه مشاوره رایگان با دانشجویان پزشکی

ما توی مکتبستان یک تیم بزرگ از دانشجویان پزشکی داریم که میتونیم تا کنکور بهتون برنامه و مشاوره تلفنی بدیم.

برای آشنایی با خدمات ما یک جلسه میتونیم مشاوره رایگان داشته باشیم.

درخواست مشاوره رایگان

مشاوره رایگان

برای دریافت مشاوره تلفنی رایگان، کافیست فرم زیر را پر کنید 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دریافت لینک دانلود