معرفی رشته علوم اجتماعی

معرفی رشته علوم اجتماعی :

معرفی رشته علوم اجتماعی

انسانی >> علوم اجتماعی

در سلسله مراتب مباحث دانشگاهی به ویژه در علوم اجتماعی رشته های مردم شناسی و انسان شناسی از مباحث نسبتاً جدید در یکصد سال اخیر است. انسان شناسی Anthropology در یک دید کلی، مطالعه خصوصیات انسانی است که ویژگی های جسمانی نشانه های فرهنگی، فکری و تاریخی را در بر گرفته و به مطالعه چگونگی دنیای تغییرات و دلایل تحولات زیستی در گروهها و جمعیتهای مختلف انسانی می پردازد .
مراد از مردم شناسی Ethnology مطالعه ویژگی های فرهنگی و اجتماعی گروههای انسانی در محدوده جغرافیائی معین و در دوره تاریخی مشخص است که عناصر ویژه ای نظیر، زبان، هنر، موسیقی، آداب و سنن، ازدواج، عادات و خلقیات، خانواده، خویشاوندی، مذهب، اقتصاد، حقوق، پوشاک، فنون … را در برمی گیرد. فرهنگ Culture نیز با گسترش دامنه مطالعات و تحقیقات فرهنگی و پیشرفت تکنولوژی، دارای معنا و مفهومی وسیع و همه جانبه گردیده است، به طوری که در تعریف آن آمده است:
فرهنگ عبارت است از مجموعه ای شامل آداب و رسوم، اعتقادات، اخلاقیات، مهارت ها و فنون، هنر و … که انسان به عنوان عضوی از جامعه آن را فرا می گیرد و در قبال آن جامعه نیز تعهداتی دارد.
به این ترتیب مطالعه و تحقیق فرهنگها قسمت عمده ای از قلمرو مردم شناسی را در برمی گیرد. از این رو برخی از دانشمندان دانش مردم شناسی و انسان شناسی را «علم مطالعه فرهنگ ها» (اعم از مادی و غیرمادی) می دانند.
زیبائی رشته علوم اجتماعی به ارتباطات زیبائی که بین اجتماع انسان‌ها برقرار است ، بر می‌گردد.  انسان‌ها در کنار یکدیگر نیازهای فراوان خود را مرتفع می‌کنند و این فراوانی نیاز، پیچیدگی‌های زیادی را برای رسیدن به رفاه اجتماعی بوجود می‌آورد. مسائلی مانند مسکن، اشتغال، آموزش، بهداشت، … در رشته علوم اجتماعی پژوهش و مطالعه برای رسیدن به رفاه را بررسی می‌کند.
علاقه به مسائل خبری و اجتماعی، داشتن روحیه جمع گرائی و داشتن بیان خوب و در پایان پایه قوی آماری از شروط موفقیّت در این رشته است.
با نگاهی به چند سرفصل رشته علوم اجتماعی می توانیم به اهمیت و بازار کار آن نگاهی تازه داشته باشیم جامعه شناسی انقلاب، جامعه شناسی قشرها و نابرابریهای اجتماعی، جامعه شناسی در ادبیات فارسی، جامعه شناسی پزشکی، جامعه شناسی سیاسی، جامعه شناسی کار، جامعه شناسی آموزش و پرورش، جامعه شناسی جهان سوم، مردم شناسی ایران، جغرافیای انسانی ایران، جامعه شناسی ایلات و عشایر، روانشناسی اجتماعی، اصول علم سیاست، مبانی جمعیت شناسی.
رشته علوم اجتماعی بخشی از زیربنای بسیاری از برنامه ریزی های کشوری برای افراد هر جامعه است در واقع نهادهای سیاست گذار، نهادهای فرهنگی، اجتماعی، شهرداری ها، فرهنگ سراها، انجمن های خصوصی و دولتی، وزارتخانه های ارشاد، آموزش و پرورش، اقتصاد و دارایی، گمرک و بازار بورس، سازمان بهزیستی، کمیته امداد، مرکز آمار، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت کشور، وزارت بهداشت و به نحوی بسیار دیگری از مراکز باید به کارشناسان خبره این رشته مراجعه و به عنوان یکی از عوامل مهم در تصمیم گیری های خرد و کلان لحاظ نمایند.
درحال حاضر گرایش های رشته علوم اجتماعی عبارتند از : پژوهشگری و برنامه ریزی اجتماعی  ، تعاون و رفاه اجتماعی ، خدمات و رفاه اجتماعی  و مددکاری اجتماعی .
رشته دانشگاهی :
کارشناسی علوم اجتماعی گرایش تعاون و رفاه اجتماعی
تعریف و اهداف رشته :
گرایش تعاون و رفاه اجتماعی یکی از گرایش های رشته ی علوم اجتماعی است که هدف آن تعدیل ثروت و قدرت در جامعه می باشد ، همچنین هدف این رشته تربیت کارشناسانی است که بتوانند به یاری تشکلهای انسانی عامل توزیع عادلانه ثروت و قدرت در جامعه گردند.
در این گرایش هر آنچه مربوط به تعاونی باشد از جمله انواع تعاونی ها ، چگونگی تأسیس و مدیریت آنها و فوایدی که تعاونیها برای جامعه دارند مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.
محتوای دروس این گرایش را اقتصاد، جامعه شناسی، مردم شناسی، امور مالی، حسابداری، مدیریت و تعاون و کارکرد تعاون تشکیل می دهد.
توانایی های لازم برای ورود به این رشته :
•        پایه ی قوی در درس ریاضی برای موفقیت در دروس پایه و اصلی اقتصاد ،جامعه شناسی ، امورمالی و حسابداری
•        رفتار و برخورد مناسب
•        ثبات عاطفی
•        روحیه همکاری و همیاری با دیگران
•        سلامت جسمانی (فلج پا در آموزش این رشته بی تأثیر است)
توانایی های فارغ التحصیلان :
فارغ التحصیلان این گرایش می توانند در زمینه های زیر اطلاعات لازم را بدست آورند:
•        تعاونی و کارکرد تعاون
•        اقتصاد جامعه شناسی و مردم شناسی
•        امور مالی و حسابداری
•        مدیریت
•        انواع تعاونیها و چگونگی تأسیس و مدیریت آنها و فوایدی که برای جامعه دارند
موقعیت های شغلی :
فارغ التحصیلان این گرایش می توانند در بخش تعاونی و دیگر زمینه های وابسته که بر طبق قانون اساسی یکی از سه بخش اقتصاد ایران را تشکیل می دهند و همچنین وزارتخانه ها و شرکت های خصوصی و دولتی مشغول به کار شوند.
فارغ التحصیلان این گرایش می توانند در تعاونیهای شرکت ها و وزارت خانه های مختلف اعم از تعاونیهای تولیدی ، مصرف و مسکن به عنوان مدیر و برنامه ریز مشغول به کار شوند.
تحصیلات تکمیلی :
فارغ التحصیلان این رشته می توانند در کلیه ی گرایشهای علوم انسانی ادامه تحصیل دهند مانند:
•        مردم شناسی ، جامعه شناسی و جمعیت شناسی
•        توسعه ی روستایی
•        جامعه شناسی انقلاب اسلامی
•        مطالعات فرهنگی
•        ایرانشناسی

واحدهای درسی و طول مدت تحصیل :
طول متوسط تحصیل در این رشته ۴ سال می باشد و تعداد دروس پایه ۴۲ واحد و دروس اصلی انتخابی ۵۰ واحد می با شد که دانشجوی رشته ی تعاون و رفاه اجتماعی علاوه بر دروس مشترک تمام گرایش های علوم اجتماعی باید دروس تخصصی جدول ۲ را هم بگذراند:

معرفی رشته علوم سیاسی
ب)دروس پایه واحدج)دروس اصلی الزامیواحدج)دروس اصلی انتخابیواحده)دروس اصلی انتخابیواحد
مبانی جامعه شناسی،مفاهیم اساسی(۱) ۳اصولعلمسیاست۲جامعه شناسی پزشکی۳کلیات حقوق۲
مبانی جامعه شناسی،مفاهیم اساسی(۲)۳نظریه های جامعه شناسی(۱)۲جامعه شناسی کار و مشاغل۲انسان شناسی زیستی۲
مبانی جمعیت شناسی۲روش تحقیق نظری۳جامعه شناسی سیاسی۲تأمین و رفاه اجتماعی۲
مبانی مردم شناسی۲روش تحقیق عملی۲جامعه شناسی کشورهای اسلامی۳مبانی تعاون۳
مبانی روانشناسی مفاهیم اساسی۳جامعه شناسی انقلاب۲بررسی آثار صاحبنظران جامعه شناسی۲تغییرات اجتماعی۲
مبانی فلسفه ۱ و ۲۴جتعه شناسی قشرهاونابرابریهای

اجتماعی

۲جمعیت شناسی اقتصادی اجتماعی۳مردم شناسی ایران۲
تاریخ تفکر اجتماعی در اسلام۲
جامعه شناسی جنگ و نیروهای
انتظامی
۳جمعیت شناسی ایران۲مردم شناسی هماهنگی۲
مبانی تاریخ اجتماعی در ایران۲بررسی مسائل اجتماعی ایران۳جامعه شناسی آموزش و پرورش۲
ریاضیات پایه۳نظریه های جامعه شناسی(۲)۳اقتصاد ایران۲
آمار مقدماتی۲جامعه شناسی در ادبیات فارسی۲کلیات برنامه ریزی اجتماعی اقتصادی۲
آمار در علوم اجتماعی۲جامعه شناسی ایلات و عشایر ایران۲
زبان تخصصی(۱) متون علوم اجتماعی۲نیازهای انسانی۲
زبان تخصصی (۲)متون علوم اجتماعی۲جامعه شناسی جهان سوم۲
اصول علم اقتصاد۳نهضت های اسلامی صد ساله ی اخیر۲
روانشناسی اجتماعی۳محیط شناسی انسانی۲
روشهای مقدماتی تحلیل جمعیت۲جغرافیای انسانی ایران۲
انسان از دیدگاه اسلام و سایر مکاتب۲
جمع۴

۲

 ۴

۸

۵

۰

یک جلسه مشاوره رایگان با دانشجویان پزشکی

ما توی مکتبستان یک تیم بزرگ از دانشجویان پزشکی داریم که میتونیم تا کنکور بهتون برنامه و مشاوره تلفنی بدیم.

برای آشنایی با خدمات ما یک جلسه میتونیم مشاوره رایگان داشته باشیم.

درخواست مشاوره رایگان

مشاوره رایگان

برای دریافت مشاوره تلفنی رایگان، کافیست فرم زیر را پر کنید 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دریافت لینک دانلود