خــواب کافی ، حافظه را تقويت مى كند

خــواب کافی ، حافظه را تقويت مى كند

تحقيقات جديد نشــان داد خــواب خوب و كافى، حافظه را تقويت مى كند و باعث سازمان دهى دوباره ى اطلاعات ذخيره شــده مى شود. به نقل از نشــريه ىExperimental Psychology آمريــكا، اين تحقيقات حاكى اســت مغز انسان در جريان خواب به ســازمان دهى و ساختارسازى دوباره ى اطلاعات ذخيره شده در طول روز اقدام مى كند و انسان مى تواند از اين مكانيزم بهره ببرد؛ به شرط آن كه از خواب كافى برخوردار باشد. بر اساس اين تحقيقات، حجم حافظه ى شكل گرفته به كيفيت خواب بستگى دارد.

خــواب کافی ، حافظه را تقويت مى كند
خــواب کافی ، حافظه را تقويت مى كند

خــواب کافی ، حافظه را تقويت مى كند

محققــان دانشــگاه ميشــيگان آمريكا در تحقيقــات خود روى ۲۵۰ نفر دريافتند خواب، حافظــه ى جديدى را در مغز انســان تشــكيل مى دهد كه مســئول تقويت توانمندى هاى آن براى يادآورى و يادگيرى چيزهاى جديد است و ايــن حافظه از نظر فــرم و محتوا با حافظه ى سنتى انسان متفاوت است.
محققان مى گوينــد اين حافظه از فردى به فرد ديگر متفاوت اســت و ممكن اســت دو نفر از يك ميزان خواب برخوردار باشــند اما قدرت يادآورى يكى از آن ها بيش تر از ديگرى باشــد. اين تحقيقات بر لزوم خواب خوب در طول شب بــه ويژه براى كودكان و محصــلان تأكيد دارد؛ زيــرا اين امر مى تواند توانمندى آن ها در كلاس درس را تقويت كند و قدرت يادآورى و يادگيرى چيزهاى جديد را افزايــش دهد. محققان قصد دارنــد تحقيقات بيش تــرى را بــراى آگاهى از حقيقــت اين نتايج و ميــزان تأثير كم خوابى بر
حافظه و خود انســان انجامدهنــد؛ به ويژه كه نهــاد ملى خــواب آمريكا اعلام كرده اســت كه ۶۳ درصــد آمريكايى ها از خواب كافى برخوردار نيســتند كه اين امر خطرناك به شمار مى رود.

خواب کنکوری ها

روزی حداقل ۷ساعت بخوابید. سال کنکور فرسایشی است. به خودتون فشار بیش از حد نیارید ولی پیوسته تلاش کنین. سال کنکور به روح و روان و جسم خودتونم در کنار درس باید توجه کنین.

یک جلسه مشاوره رایگان با دانشجویان پزشکی

ما توی مکتبستان یک تیم بزرگ از دانشجویان پزشکی داریم که میتونیم تا کنکور بهتون برنامه و مشاوره تلفنی بدیم.

برای آشنایی با خدمات ما یک جلسه میتونیم مشاوره رایگان داشته باشیم.

درخواست مشاوره رایگان

مشاوره رایگان

برای دریافت مشاوره تلفنی رایگان، کافیست فرم زیر را پر کنید 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دریافت لینک دانلود