برنامه مطالعاتی درست برای کنکور چه ویژگی باید داشته باشد؟

انتخاب برنامه مطالعاتی درست برای کنکور از جمله سوالاتی است که ذھن دانش آموزان کنکوری را درگير خود ميکند و اغلب داوطلبان وقت خود را صرف برنامه ریزی برای درس خواندن ميکنند تا خود درس خواندن.

داوطلبان به دلایل زیادی از جمله عدم شناخت کافی از خود و توانایی ھا و نيز دروس به اشتباه وارد برنامه ریزی خواھند شد و بسياری از دانش اموزان ویژگی یک برنامه مطالعاتی درست برای کنکور را نمی دانند و با افراط در مطالعه انرژی خود را از دست ميدھند .

عدم عمل به برنامه نيز باعث دلسردی و افسردگی آنھا خواھد شد .
 

اما برنامه ریزی چه ھدفی دارد ؟

ھدف از برنامه ریزی استفاده ی مفيد از وقت و زمان داوطلب است .

 

برنامه ریزی به زندگی فرد جھت ميدھد.

 

نه تنھا  در مسير کنکور برنامه ریزی مفيد است بلکه در سایر موقعيت ھا در زندگی نيز داشتن برنامه ای مفيد به کار فرد خواھد آمد .

برنامه مطالعاتی درست برای کنکور چه ویژگی باید داشته باشد؟

معمولا برنامه ریزی در مواقعی که وقت اندک و کار بسيار است به ميزان قابلتوجھی اھميت پيدا خواھد کرد و خود را نشان خواھد داد .

 

داشتن برنامه درسی چه فوایدی دارد ؟

 

هدف ھا مشخص ميشود

اولين و مھمترین ویژگی با برنامه درس خواندن این است که اھداف شما مشخص خواھد شد .

زمانی که شما برنامه ای برای درس خواندن خود تنظيم ميکنيد اھداف کوتاه مدت وبلند مدت خود را در ذھن دارید و برای رسيدن به آنھا تلاش خواھيد کرد .

پس قبل از برنامه ریزی حتما باید اھداف به طور دقيق مشخص شده باشند :

برنامه مطالعاتی درست برای کنکور چه ویژگی باید داشته باشد؟

اولين چيزی که نقش پررنگی در کيفيت یک برنامه ریزی خوب دارد روشن بودن ھدف ھاست .

 

برنامه ریزی ھا و زمانبندی بر اساس نوع ھدف و بزرگی آن پی ریزی ميشود. ھدف شما در کنکور مشخص ميکند که شما به روزانه چند ساعت مطالعه نياز دارید ؛ چه درس ھایی را باید مطالعه کنيد ؛ روی چه درس ھایی باید بيشتر تاکيد داشته باشيد و …

 

ولی یک برنامه موفق فقط به تعيين یک ھدف منتھی نمی شود.
 

تعيين اھداف کوتاه مدت و بلند مدت :

ھميشه یک ھدف اصلی و مھم وجود دارد.

در مسير تحصيل شاید اصلی ترین ھدف،موفقيت در کنکور است اما در طول مسير خواه ناخواه یکسری اھداف کوتاه مدت ھم ایجاد ميشود.

مثلا در دوره ی دبيرستان علاوه بر کنکور شما باید امتحانات در سطح مدرسه را نيز مد نظر داشته باشيد .

 

باید امتحانات پایان ترم را با نمرات قبولی پشت سر بگذارید تا به شما اجازه ی شرکت در آزمون کنکور را بدھند. اھداف کوتاه مدت شما با تغيير برھه ھای زمانی عوض ميشود .

مشاهده مقاله  راهکار های کاربردی برای داوطلبین خوش خواب

 

مثلا ممکن است دبيری اول ھفته اعلام کند که چھارشنبه آزمونی جامع از فلان مبحث کتاب ميگيرم. شما مجبورید این ھدف کوتاه مدت را بين اھداف بلند مدت خود بگنجانيد.

 

یک برنامه ریزی خوب باید تمام اھداف بلند مدت ، کوتاه مدت و حتی ميان مدت رابه خوبی و با کمترین خطا پوشش دھد.

برنامه مطالعاتی درست برای کنکور چه ویژگی باید داشته باشد؟

پوشش دھی ھمزمان ھمه درس ھا :

ویژگی مھم از یک برنامه ریزی خوب این است که به طور ھمزمان و گاھی ھم به طور موازی تمام دروس را در خود پوشش دھد.

 

مثلا برنامه ای از شروع یک کتاب تا پایان بی وقفه پيش ميرود برنامه ناقصی است. ھرگز در یک برنامه نباید با تکيه بر مطالعه ی یک درس در طولانی مدت پيشروی کرد.

بھتر است  دروس عمومی وخصوصی در کنار ھم پيشروی داشته باشند .

برنامه مطالعاتی درست برای کنکور چه ویژگی باید داشته باشد؟

تنوع و تناسب منطقی بين دروس مورد مطالعه :

اگر در برنامه ریزی خود مقرر کنيد که طی ھفت روز چند مبحث از ریاضی و چند مبحث از فيزیک را در کنار درسی مانند ادبيات مطالعه کنيد انتخاب خوبی است. در عين حال که ریاضی و فيزیک ارتباط تنگاتنگی با ھم دارند از اصل تنوع نيز پيروی ميکنند.

 

از مطالعه ی پراکنده با تنوع زیاد به شدت بپرھيزید. بعنوان نمونه از مطالعه ھمزمان ریاضی , شيمی , ادبيات و عربی در یک روز پرھيز کنيد .

برنامه مطالعاتی درست برای کنکور چه ویژگی باید داشته باشد؟

حفظ ساعت ھای استراحت و خواب :

برنامه ای خوب است که جامع باشد و در ھر ھيچ فاکتوری افراط نکند. برنامه ی خوب نباید روی درس خواندن به شکل افراطی تمرکز داشته باشد یا بيش از حد زمان تلف شده داشته باشد.

 

برنامه ای که استراحت و خواب فرد را پوشش ندھد برنامه ای صد در صد مضرو بی فایده است.به صورت استاندارد پيشنھاد ميشود ھر ١ ساعت مطالعه یک ربع استراحت داشته باشد ، ھمچنين ھيچ دخل و تصرفی به ھشت ساعت خواب شبانه روز فرد نباید صورت بگيرد.

تطابق با تایيدیه ھای علم :

اگر برنامه ای تدوین کردید و پس از مشورت با مشاور تحصيلی به تایيد او رسيدید ، با خيال آسوده تری به پياده سازی آن می پردازید چون استفاده ازتجربيات مشاوران باعث می شود از اشتباھاتی که در حين برنامه ریزی به ان مرتکب می شوید جلوگيری کند.

 

برای اطلاع از شرایط تهیه محصولات و استفاده از خدمات مکتبستان کلمه ی “کنکور” را به شماره ۳۰۰۰۷۰۰۴۹۰ پیامک کنید تا مشاورین ارشد ما با شما تماس بگیرند و به طور کامل راهنماییتون کنند
یک جلسه مشاوره رایگان با دانشجویان پزشکی

ما توی مکتبستان یک تیم بزرگ از دانشجویان پزشکی داریم که میتونیم تا کنکور بهتون برنامه و مشاوره تلفنی بدیم.

برای آشنایی با خدمات ما یک جلسه میتونیم مشاوره رایگان داشته باشیم.

درخواست مشاوره رایگان

مشاوره رایگان

برای دریافت مشاوره تلفنی رایگان، کافیست فرم زیر را پر کنید 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مشاوره رایگان

برای دریافت مشاوره تلفنی رایگان، کافیست فرم زیر را پر کنید 

محصولات مکتبستان
دریافت لینک دانلود