برنامه تابستان

با سلام و تشکر از شما برای تهیه برنامه مکتبستان

کلیه مواردی که ضمیمه برنامه هستند و مواردی که شاید در ادامه مسیر به محتویات برنامه اضافه شوند به تدریج در این پست اضافه خواهند شد، لذا حداقل هفته ای یک بار این پست را چک کنید.

برنامه :

برای دانلود اینجا کلیک کنید

 

بانک تست استاندارد :

برای دانلود به لینک زیر بروید:

https://maktabestan.ir/testpack

 

جزوات مرور سریع :

برای دریافت جزوات ابتدا راهنمای نصب را بخوانید:

http://dl.maktabestan.ir/post/rahnama-pak-silver.zip

سپس فایل پیش نیاز را نصب کنید:

http://dl.maktabestan.ir/post/maktabestan.zip

سپس فایل محتوای اصلی را دانلود کنید:

http://dl.maktabestan.ir/post/mahsul.zip

 

فایل های صوتی مشاوره دکتر کاویانی :

http://dl.maktabestan.ir/soti/parvaz/parvaz-1-maktabestan.ir.mp3

http://dl.maktabestan.ir/soti/parvaz/parvaz-2-maktabestan.ir.mp3

http://dl.maktabestan.ir/soti/parvaz/par3.mp3

http://dl.maktabestan.ir/soti/parvaz/par4.mp3

http://dl.maktabestan.ir/soti/parvaz/par5.mp3

http://dl.maktabestan.ir/soti/parvaz/par6.mp3

http://dl.maktabestan.ir/soti/parvaz/par7.mp3

http://dl.maktabestan.ir/soti/parvaz/par8.mp3

http://dl.maktabestan.ir/soti/parvaz/par9.mp3

http://dl.maktabestan.ir/soti/parvaz/par10.mp3

http://dl.maktabestan.ir/soti/parvaz/par11.mp3
http://dl.maktabestan.ir/soti/parvaz/par12.mp3
http://dl.maktabestan.ir/soti/parvaz/par144-maktabestan.mp3
http://dl.maktabestan.ir/soti/parvaz/par15.mp3
http://dl.maktabestan.ir/soti/parvaz/par16.mp3
http://dl.maktabestan.ir/soti/parvaz/par17.wav
http://dl.maktabestan.ir/soti/10ghanoon/10ghanoon-aval868.mp3
http://dl.maktabestan.ir/soti/parvaz/par19-7623.mp3
http://dl.maktabestan.ir/soti/parvaz/par20-1318.mp3
http://dl.maktabestan.ir/soti/parvaz/par21-55.mp3

این فایل های صوتی را لطفا با دقت و چندین بار گوش دهید…