بسته معلم خصوصی مکتبستان شامل چیست؟

دوست خوبم، این پکیج شامل تمام چیزهایی است که برای موفقیت در کنکور به آن نیاز دارید. فیلم های آموزشی این پکیج تماما توسط اساتید بنام و باتجربه کنکوری ایران ضبظ شده اند. تمامی فیلم ها به صورت آموزشی کامل و به همراه حل تست های متعدد هستند. حتی اگر سطح شما صفر مطلق نیز باشد با مشاهده دی وی دی ها هم دروس را یاد میگیرید و هم آماده برای کنکور می شوید. نام این بسته معلم خصوصی است چون دقیقا کار یک معلم خصوصی را برای هر درس کنکوری شما انجام می دهد. شاید برایتان جالب باشد بدانید هزینه کلاس کنکوری هر یک از این اساتید حدود ۲میلیون تومان و بعضا بیشتر است! ولی شما با هزینه حداقلی و با تهیه این بسته در ۸کلاس کنکور خصوصی ثبت نام کرده اید! و نکته جالب تر اینکه در کنار تدریس جامع و دی وی دی های پربار، برای تمامی دروس شما نیز جزوات جامع قرار داده شده است. یعنی حتی نیاز به خرید کتاب های کنکوری و … نیز ندارید! حتی برای شما برنامه ریزی کنکوری نیز انجام می شود و جلسات مشاور ارسال می شود و نیاز به مشاور نیز نخواهید داشت. ما حتی برای تمامی دروس شما پکیج صوتی صدای معلم را نیز ارسال میکنیم. پکیجی که کل دروس را صوتی به شما آموزش داده ایم و شما در تاکسی ئ خیابان هم با آن درس خواهید خواند…

مشاوره  و تهیه بسته ” معلم خصوصی مکتبستان”

برای درخواست مشاوره رایگان، یک پیامک با عنوان #بسته معلم خصوصی# به شماره ی زیر بدهید:

SMS : 1000347

مشاورین موسسه با شما تماس می گیرند و شما را برای تصمیم گیری بهتر راهنمایی می کنند.

برای ارتباط و چت در تلگرام با مشاورین :

 

در ادامه به بررسی محتویات بسته “معلم خصوصی مکتبستان” می پردازیم :

بسته معلم خصوصی مکتبستان – سال دهم
زیــســت دهــم

زیست انسانی ۱

۰۱

فصل ۲-جلسه ۱

۶۴ دقیقه

۰۲

فصل ۲-جلسه ۲

۶۷ دقیقه

۰۳

فصل ۲-جلسه ۳

۷۴ دقیقه

۰۴

فصل ۲-جلسه ۴

۳۰ دقیقه

زیست انسانی ۲

۰۵

فصل ۲-جلسه ۵

۶۵دقیقه

۰۶

فصل ۳-جلسه ۱

۴۱ دقیقه

۰۷

فصل ۳-جلسه ۲

۵۶ دقیقه

۰۸

فصل ۳-جلسه ۳

۵۷ دقیقه

۰۹

فصل ۳-جلسه ۴

۵۰ دقیقه

زیست انسانی ۳

۱۱

فصل ۳-جلسه ۵

۶۰ دقیقه

۱۲

فصل ۴-جلسه ۱

۴۴ دقیقه

۱۳

فصل ۴-جلسه ۲

۶۵ دقیقه

۱۴

فصل ۴-جلسه ۳

۶۲ دقیقه

۱۵

فصل ۴-جلسه ۴

۴۰ دقیقه

زیست انسانی۴

۱۶

فصل ۴-جلسه ۵

۴۷ دقیقه

۱۷

فصل ۵-جلسه ۱

۳۶ دقیقه

۱۸

فصل ۵-جلسه ۲

۶۳ دقیقه

۱۹

فصل ۵-جلسه ۳

۳۱ دقیقه

زیست جانوری ۱

۰۱

جلسه ۱

۵۸ دقیقه

۰۲

جلسه ۲

۳۶ دقیقه

زیست جانوری ۲

۰۳

جلسه ۳

۴۴ دقیقه

۰۴

جلسه ۴

۴۹ دقیقه

زیست گیاهی ۱

۰۱

جلسه ۱

۵۸ دقیقه

زیست گیاهی ۲

۰۲

جلسه ۲

۴۶ دقیقه

۰۳

جلسه ۳

۳۷ دقیقه

 

ادبیات دهم

آرایه ادبی

جلسه ۱

۲۸ دقیقه

جلسه ۲

۴۴ دقیقه

دستور زبان

۵۰ دقیقه

 

شـیـمـی دهــم

شیمی حلقه ۱

۰۱

عدد اتمی و عدد جرمی

۶۵ دقیقه

۰۲

اتم  میانگین

۷۰ دقیقه

۰۳

عدد کوانتومی و ارایش الکترونی

۸۵ دقیقه

حلقه ۲

۰۴

ترکیبات یونی

۷۸ دقیقه

۰۵

ساختار لوییس و الکترون های ناپیوندی

۷۹ دقیقه

۰۶

گازهای هواکره و لایه های ان

۵۷ دقیقه

حلقه ۳

۰۷

موازنه

۷۷ دقیقه

۰۸

گازهای گلخانه ای و لایه های اوزون

۷۰ دقیقه

۰۹

خواص گازها

۷۹ دقیقه

حلقه ۴

۱۰

پویایی کره زمین از نگاه شیمی

۵۴ دقیقه

۱۱

درصد جرمی ppm

۶۸ دقیقه

۱۲

ملاریته

مولاریته

حلقه ۵

۱۳

انحلال پذیری

۶۴ دقیقه

۱۴

مولکول قطبی

۶۰ دقیقه

 

فیزیک دهم

فیزیک حلقه ۱

۰۱

اندازه گیری و تبدیل واحد

۶۷ دقیقه

۰۲

تخمین مرتبه ی بزرگی

۶۷ دقیقه

۰۳

چگالی

۵۶ دقیقه

۰۴

کار ،انرژی وتوان. جلسه ۱

۷۲ دقیقه

حلقه ۲

۰۵

کار ،انرژی وتوان. جلسه ۲

۷۶ دقیقه

۰۶

پایستگی انرژی

۶۴ دقیقه

۰۷

ویژگی مواد و فشار

۶۵ دقیقه

۰۸

فشار در مایعات

۶۷ دقیقه

حلقه ۳

۰۹

فشار در گاز ها

۶۷ دقیقه

۱۰

گرما

۵۳ دقیقه

۱۱

گرما و تغییر حالت .جلسه ۱

۵۹ دقیقه

۱۲

گرما و تغییر حالت .جلسه ۲

۶۰ دقیقه

۱۳

ابساط و قانون گازها

۵۴ دقیقه

 

مشاوره  و تهیه بسته ” معلم خصوصی مکتبستان”

برای درخواست مشاوره رایگان، یک پیامک با عنوان #بسته معلم خصوصی# به شماره ی زیر بدهید:

SMS : 1000347

مشاورین موسسه با شما تماس می گیرند و شما را برای تصمیم گیری بهتر راهنمایی می کنند.

برای ارتباط و چت در تلگرام با مشاورین :

 

ریـاضـی دهــم

ریاضی حلقه ۱

۰۱

مجموعه ها

۷۸ دقیقه

۰۲

الگو و دنباله .جلسه ۱

۷۸ دقیقه

۰۳

الگو و دنباله .جلسه ۲

۶۶ دقیقه

۰۴

مثلثات . جلسه ۱

۷۰ دقیقه

ریاضی حلقه ۲

۰۵

مثلثات .جلسه ۲

۶۱ دقیقه

۰۶

توان های گویا و عبارات جبری .جلسه ۱

۶۹ دقیقه

۰۷

توان های گویا و عبارات جبری .جلسه ۲

۷۵ دقیقه

۰۸

معادله درجه دوم

۵۸ دقیقه

ریاضی حلقه ۳

۰۹

سهمی و تعیین علامت

۶۶ دقیقه

۱۰

نامعادله

۶۶ دقیقه

۱۱

تابع

۶۳ دقیقه

۱۲

انواع تابع

۵۸ دقیقه

ریاضی حلقه ۴

۱۳

شمارش.جلسه ۱

۶۸ دقیقه

۱۴

شمارش .جلسه ۲

۶۵ دقیقه

 

آمار و احتمال .جلسه ۱

۷۰ دقیقه

 

آمار و احتمال .جلسه ۲

۷۲ دقیقه

 

دینی دهم

حلقه ۱

درس ۱

۷۵ دقیقه

درس ۲

۵۸ دقیقه

درس ۳

۴۹ دقیقه

درس ۴

۷۳ دقیقه

حلقه ۲

درس ۵

۵۵ دقیقه

درس ۶

۶۵ دقیقه

درس ۷

۵۸ دقیقه

درس ۸

۶۴ دقیقه

حلقه ۳

درس ۹

۵۱ دقیقه

درس ۱۰

۸۱ دقیقه

درس ۱۱

۴۶ دقیقه

درس ۱۲

۶۵ دقیقه

 

عـربـی دهـم

حلقه ۱

مرور پایه

۵۴ دقیقه

فعل

۴۷ دقیقه

عدد و ساعت

۴۴ دقیقه

ثلاثی مجرد و مزید

جلسه ۱

۵۴ دقیقه

جلسه ۲

۴۴ دقیقه

حلقه ۲

جمله فعلیه

۵۰ دقیقه

جمله اسمیه و …

۵۳ دقیقه

معلوم و مجهول

۶۰ دقیقه

اسم فاعل

۵۰ دقیقه

 

زبان دهم

حلقه ۱

آینده ساده و آینده نزدیک

۵۰ دقیقه

صفت و ترکیب صفات

۴۶ دقیقه

صفات برابری و صفات تفصیلی

۵۹ دقیقه

اسم

۵۲ دقیقه

حلقه ۲

واژگان درس اول

۴۸ دقیقه

تست های کلی درس دوم و واژگان ۲

۵۵ دقیقه

گذشته استمراری و ضمایر انعکاسی

۴۹ دقیقه

فعل کنشی و حالتی و تست کلی گرامر

۵۵ دقیقه

حلقه ۳

واژگان درس سوم

۴۵ دقیقه

افعال وجهی

۶۷ دقیقه

واژگان درس ۴

۵۲ دقیقه

حرف اضافه و قید

۶۷ دقیقه

 

مشاوره  و تهیه بسته ” معلم خصوصی مکتبستان”

برای درخواست مشاوره رایگان، یک پیامک با عنوان #بسته معلم خصوصی# به شماره ی زیر بدهید:

SMS : 1000347

مشاورین موسسه با شما تماس می گیرند و شما را برای تصمیم گیری بهتر راهنمایی می کنند.

برای ارتباط و چت در تلگرام با مشاورین :

 

بسته معلم خصوصی مکتبستان – سال یازدهم

 

شیمی یازدهم

حلقه ۱

۰۱

بررسی خواص فلزی و نافلزی

۶۷ دقیقه

۰۲

شعاع اتمی و عناصر واسطه

۶۵ دقیقه

۰۳

درصد خلوص و بازده ۱

۴۷ دقیقه

۰۴

درصد خلوص و بازده ۲

۵۴ دقیقه

حلقه ۲

۰۵

نامگذاری آلکان ها

۷۳ دقیقه

۰۶

نامگذاری آلکین ها و آلکن ها

۶۶ دقیقه

۰۷

ظرفیت گرمایی

۵۰ دقیقه

۰۸

واکنش های گرماده و گرماگیر

۵۴ دقیقه

حلقه ۳

۰۹

گروه های عاملی

۶۶ دقیقه

۱۰

قانون هس

۵۸ دقیقه

۱۱

سینتیک شیمیایی

۶۶ دقیقه

۱۲

پلیمرها و درشت مولکول ها

۵۷ دقیقه

حلقه ۴

۱۳

انحلال پذیری الکل ها و …

۵۹ دقیقه

۱۴

پلی آمیدها و استرها

۵۶ دقیقه

 

زیـست یـازدهـم

 

انسانی ۱

۰۱

فصل ۱٫تنظیم عصبی۱

۶۱ دقیقه

۰۲

فصل ۱٫تظیم عصبی ۲

۶۰ دقیقه

۰۳

فصل ۱٫تنظیم عصبی ۳

۵۴ دقیقه

۰۴

فصل ۲٫حواس ۱

۶۶ دقیقه

۰۵

فصل ۲٫حواس ۲

۶۱ دقیقه

انسانی ۲

۰۶

فصل ۲٫حواس ۳

۲۴ دقیقه

۰۷

فصل ۳٫دستگاه حرکتی ۱

۷۴ دقیقه

۰۸

فصل ۳٫دستگاه حرکتی ۲

۶۴ دقیقه

۰۹

فصل ۴٫تنظیم شیمیایی ۱

۴۵ دقیقه

۱۰

فصل ۴٫تنظیم شیمیایی ۲

۷۵ دقیقه

انسانی ۳

۱۱

فصل ۵٫سیستم عصبی ۱

۶۴ دقیقه

۱۲

فصل ۵٫سیستم عصبی ۲

۵۶ دقیقه

۱۳

فصل ۵٫سیستم عصبی۳

۴۶ دقیقه

۱۴

فصل ۵٫سیستم عصبی۴

۳۸ دقیقه

انسانی ۴

۱۵

فصل ۷٫تولید مثل ۱

۵۴ دقیقه

۱۶

فصل ۷٫تولید مثل۲

۵۰ دقیقه

۱۷

فصل ۷٫تولید مثل۳

۴۶ دقیقه

ژنتیک .گیاهی .جانوری

۱۸

گیاهی ۱

۳۸ دقیقه

۱۹

گیاهی ۲

۲۰ دقیقه

۲۰

جانوری فصل ۱-۷

۶۲ دقیقه

۲۱

ژنتیک

۶۶ دقیقه

     

 

دینی

حلقه ۱

درس ۱ و ۲

۷۴ دقیقه

درس ۳ و ۴

۷۱ دقیقه

درس ۵ و ۶

۷۶ دقیقه

حلقه ۲

درس ۷ و ۸

۷۶ دقیقه

درس ۹ و ۱۰

۸۳ دقیقه

درس ۱۱ و ۱۲

۸۴ دقیقه

 

ادبیات یازدهم

حلقه ۱

صفت مبهم

۴۲ دقیقه

کلمات در گذر زمان

۵۴ دقیقه

واج و فرآیندهای املایی

۵۴ دقیقه

 

مشاوره  و تهیه بسته ” معلم خصوصی مکتبستان”

برای درخواست مشاوره رایگان، یک پیامک با عنوان #بسته معلم خصوصی# به شماره ی زیر بدهید:

SMS : 1000347

مشاورین موسسه با شما تماس می گیرند و شما را برای تصمیم گیری بهتر راهنمایی می کنند.

برای ارتباط و چت در تلگرام با مشاورین :

 

زبـان یـازدهـم

حلقه اول

درس ۱

جلسه ۱

۸۱ دقیقه

جلسه ۲

۶۵ دقیقه

درس ۲

جلسه ۱

۶۷ دقیقه

جلسه ۲

۵۹ دقیقه

حلقه دوم

درس ۳

۸۳ دقیقه

وند- پیشوند- پسوند

۵۷ دقیقه

درک مطلب

۶۹ دقیقه

 

عـربی یـازدهم

حلقه ۱

۰۱

اسم تفصیل

۵۵ دقیقه

۰۲

اسلوب شرط

۵۱ دقیقه

۰۳

معرفه و نکره

۵۹ دقیقه

۰۴

جمله و صفیه

۵۸ دقیقه

حلقه ۲

۰۵

اعراب فعل مضارع

۵۷ دقیقه

۰۶

مضارع مجزوم

۵۰ دقیقه

۰۷

افعال ناقصه

۵۰ دقیقه

 

فیزیک یـازدهـم

حلقه ۱

کولن

جلسه ۱

۶۹ دقیقه

جلسه ۲

۶۶ دقیقه

میدان الکترونیک

جلسه ۱

۶۵ دقیقه

جلسه ۲

۶۱ دقیقه

حلقه ۲

انرژی و اختلاف پتانسیل

۵۳ دقیقه

خازن

جلسه ۱

۵۷ دقیقه

جلسه ۲

۴۶ دقیقه

مدار الکتریکی و جریان متوسط

۶۴ دقیقه

حلقه ۳

مدار تک حلقه

۵۶ دقیقه

اتصال مقاومت ها

۷۱ دقیقه

توان مصرفی

جلسه ۱

۶۴ دقیقه

جلسه ۲

۵۴ دقیقه

حلقه ۴

نیروی مغناطیسی وارد بر بار متحرک

۶۱ دقیقه

نیروی مغناطیسی وارد بر سیم

۵۹ دقیقه

نیروی مغناطیسی حاصل از جریان

۶۴ دقیقه

القای الکترومغناطیسی

۶۷ دقیقه

 

ریاضی یازدهم

حلقه ۱

هندسه تحلیلی

۷۶ دقیقه

تابع درجه ۲

جلسه ۱

۶۵ دقیقه

جلسه ۲

۶۱ دقیقه

معادلات گویا و گنگ

۶۰ دقیقه

حلقه ۲

ترسیم های هندسی

۶۹ دقیقه

تشابه و تالس

۷۳ دقیقه

انواع تابع

۶۳ دقیقه

تابع یک به یک

۶۱ دقیقه

حلقه ۳

مثلثات

جلسه ۱

۶۵ دقیقه

جلسه ۲

۷۰ دقیقه

تابع نهایی و لگاریتمی

جلسه ۱

۷۰ دقیقه

جلسه ۲

۶۲ دقیقه

حلقه ۴

حد و پیوستگی

جلسه ۱

۸۱ دقیقه

جلسه ۲

۷۱ دقیقه

آمار و احتمال

جلسه ۱

۶۹ دقیقه

جلسه ۲

۷۳ دقیقه

 

مشاوره  و تهیه بسته ” معلم خصوصی مکتبستان”

برای درخواست مشاوره رایگان، یک پیامک با عنوان #بسته معلم خصوصی# به شماره ی زیر بدهید:

SMS : 1000347

مشاورین موسسه با شما تماس می گیرند و شما را برای تصمیم گیری بهتر راهنمایی می کنند.

برای ارتباط و چت در تلگرام با مشاورین :

 

بسته معلم خصوصی مکتبستان – سال دوازدهم
شیمی دوازدهم

حلقه ۱

۰۱

پاکننده های صابونی و غیر صابونی

۵۸دقیقه

۰۲

تاریخچه اسید و باز .اسید های قوی و ضعیف

۶۵دقیقه

۰۳

PH و استوکیومتری

۵۷دقیقه

۰۴

اکسایش –کاهش .سلول الکتروشیمیایی

۶۴دقیقه

۰۵

عدد اکسایش –سلول سوختی

۶۷دقیقه

حلقه ۲

۰۶

زنگ زدن آهن.آبکاری

۵۷دقیقه

۰۷

انواع جامدات

۵۱ دقیقه

۰۸

جامد یونی

۶۳ دقیقه

۰۹

انرژی فعالسازی

۵۴ دقیقه

۱۰

ثابته تعادل

۵۹ دقیقه

 

زیـست دوازدهـم

 

حلقه  ۱

فصل یک

جلسه ۱

۶۶دقیقه

جلسه ۲

۶۲دقیقه

جلسه ۳

۲۸دقیقه

فصل دو

جلسه ۱

۵۴دقیقه

جلسه ۲

۵۹دقیقه

حلقه  ۲

فصل ۲

جلسه ۳

۳۴دقیقه

فصل ۳

جلسه ۱

۵۷دقیقه

جلسه ۲

۵۱دقیقه

جلسه ۳

۵۱دقیقه

فصل ۴

جلسه ۱

۵۱دقیقه

جلسه ۲

۵۰دقیقه

حلقه  ۳

فصل ۴

جلسه ۳

۳۷دقیقه

فصل ۵

جلسه ۱

۵۱دقیقه

فصل ۶

جلسه ۱

۵۳دقیقه

جلسه۲

۳۸دقیقه

فصل ۷

جلسه۱

دقیقه۵۲

جلسه ۲

دقیقه۳۰

فصل ۸

جلسه ۱

۳۰دقیقه

     

 

دینی دوازدهم

حلقه ۱

۰۱

هستی بخش

۵۵دقیقه

۰۲

یگانه بی همتا و توحید و سبک زندگی

۷۲دقیقه

۰۳

فقط برای او و قدرت پرواز

۷۱دقیقه

حلقه ۲

۰۴

سنت های خداوند در زندگی و بازگشت

۷۳دقیقه

۰۵

احکام الهی در زندگی و پایه های استوار

۷۰دقیقه

۰۶

تمدن جدید و مسئولیت ما

۵۶دقیقه

 

ادبیات دوازدهم

حلقه ۱

جلسه اول

۴۵ دقیقه

جلسه دوم

۶۱ دقیقه

 

مشاوره  و تهیه بسته ” معلم خصوصی مکتبستان”

برای درخواست مشاوره رایگان، یک پیامک با عنوان #بسته معلم خصوصی# به شماره ی زیر بدهید:

SMS : 1000347

مشاورین موسسه با شما تماس می گیرند و شما را برای تصمیم گیری بهتر راهنمایی می کنند.

برای ارتباط و چت در تلگرام با مشاورین :

 

زبـان دوازدهـم

حلقه اول

۰۱

معلوم و مجهول

۷۵دقیقه

۰۲

سوالات ضمیمه ای

۵۴دقیقه

۰۳

ضمایر ربطی ،جمله واره ،جملات شرطی

۶۷دقیقه

حلقه دوم

۰۴

ماضی بعید

۴۸دقیقه

۰۵

راهکارهای خواندن

۵۷دقیقه

۰۶

پاراگراف

۶۴دقیقه

 

عـربی دوازدهم

حلقه ۱

۰۱

حروف مشبه و لا نفی جنس

۵۶دقیقه

۰۲

حال

۴۱دقیقه

۰۳

استثنا

۴۸دقیقه

۰۴

مفعول مطلق

۴۳دقیقه

 

فیزیک دوازدهـم

حلقه ۱

۰۱

سرعت متوسط و سرعت لحظه ای

۶۵دقیقه

۰۲

شتاب متوسط و شتاب لحظه ای

۶۳دقیقه

۰۳

حرکت یکنواخت

دقیقه۵۴

۰۴

حرکت با شتاب ثابت

دقیقه۷۱

حلقه ۲

۰۵

دینامیک.کشش نخ و نیروی وزن

۶۵دقیقه

۰۶

دینامیک .نیروی عمودی سطح و اصطکاک

۵۹دقیقه

۰۷

دینامیک سطح شیبدار

دقیقه۴۱

۰۸

تکانه و نیروی گرانشی

دقیقه۴۴

۰۹

نوسان و موج

۶۷دقیقه

حلقه ۳

۱۰

شتاب و نیروی نوسانگر

دقیقه۶۷

۱۱

موج مکانیکی

دقیقه۶۱

۱۲

بازتاب و شکست نور

دقیقه۲۹

۱۳

فیزیک اتمی و هسته ای

دقیقه۵۸

 

ریاضی دوازدهم

حلقه ۱

۱

انتقال و تابع یکنوا

۹۰دقیقه

۲

ترکیب توابع

۸۰دقیقه

۳

تابع وارونی

۶۷دقیقه

حلقه ۲

۴

مثلثات ۱

۶۶دقیقه

۵

مثلثات ۲

۶۲دقیقه

۶

حد نامتناهی ۱

۶۹دقیقه

۷

حد نامتناهی ۲

۳۱دقیقه

حلقه ۳

۸

مشتق۱

۶۸دقیقه

۹

مشتق ۲

۶۴دقیقه

۱۰

مشتق ۳

۷۲دقیقه

۱۱

کاربرد مشتق ۱

۶۵دقیقه

حلقه ۴

۱۲

کاربرد مشتق۲

۶۷دقیقه

۱۳

مقاطع مخروطی ۱

۵۵دقیقه

۱۴

مقاطع مخروطی۲

۶۴دقیقه

۱۵

احتمال

۲۶دقیقه

     

 

مشاوره  و تهیه بسته ” معلم خصوصی مکتبستان”

برای درخواست مشاوره رایگان، یک پیامک با عنوان #بسته معلم خصوصی# به شماره ی زیر بدهید:

SMS : 1000347

مشاورین موسسه با شما تماس می گیرند و شما را برای تصمیم گیری بهتر راهنمایی می کنند.

برای ارتباط و چت در تلگرام با مشاورین :

 

همچنین برای آشنایی با اساتید بسته معلم خصوصی مکتبستان می توانید روی لینک زیر کلیک کنید:

بسته معلم خصوصی مکتبستان