دسته بندی مطالب

مشاوره

مشاوره

توصیه میکنم صفحه مشاوره کنکور رو ببینید.

چند نکته برای یادگیری بهتر

چند نکته برای یادگیری بهتر1.     یکی از حیطه های ناختی (بلوم) فهمیدن است. برای اینکه تشخیص دهید خوب فهمیده اید، مانن یک معلم درس را برای دیگری تدریس کنید و به او اجازه دهید از شما سوال کند اگر چنین امکاناتی ندارید، بعد از مطالعه و خلاصه…
ادامه مطلب ...

همه ی دستاوردهای یک فرآیند هدفمند

همه ی دستاوردهای یک فرآیند هدفمنددست یابی به موفقیت روش های واضح و روشنی دارد که گاه این روش ها با ضوحی که خودمان به نحوه ی برنامه ریزی و اجرا می دهیم تاثیرگذارتر از همیشه هستند. با وجود تنوعی که در مسیرهای دست یابی به اهداف وجود دارد،…
ادامه مطلب ...

راهکارهایی برای مدیریت زمان

راهکارهایی برای مدیریت زمان برای کنکورمدیریت زمان در برنامه ریزی اهمیت زیادی دارد. با انجام بعضی کارهای ساده و کوچک می توانید مدیریت بهتری بر زمان خود داشته باشید. 1-    همواره فعالیت ها و تکالیف روز بعد خود را از شب قبل برنامه ریزی…
ادامه مطلب ...
دریافت لینک دانلود
بیش از 3 ساعت فیلم و صوت مشاوره کنکور رایگان
این پیشنهاد فقط یک بار ارائه می شود و پیشنهاد می کنیم این فرصت را از دست ندهید
شما فقط یک بار فرصت دریافت این هدیه ردنشدنی را دارید !
برای دانلود کافی است ایمیلتان را وارد کنید
برای دانلود کافی است ایمیلتان را وارد کنید
برای دانلود کافی است ایمیلتان را وارد کنید
هر هفته یک فیلم مشاوره رایگان می خواهید؟