آرشیو دسته: آزمون های آزمایشی

ویژگی های آزمون آزمایشی استاندارد

ویژگی های آزمون آزمایشی استاندارد ۱بودجه بندی مناسب: از مهم ترین ویژگی های آزمون آزمایشی استاندارد متناسب بودن حجم آزمون با فرصت مطالعاتی آزمون است. یعنی فرصت مطالعاتی در نظر گرفته شده برای آزمون که همان فاصله بین آزمون هاست باید برای مطالعه ،تست زنی و تسلط بر بر مباحث آزمون کافی باشد.اگر شما در […]

دریافت لینک دانلود