یک مدل ساده ی سه مرحله ای و چند سؤال برای کشف روش های مناسب شما

یک مدل ساده ی سه مرحله ای و چند سؤال برای کشف روش های مناسب شما

یک مدل ساده ی سه مرحله ای و چند سؤال برای کشف روش های مناسب شما

علت ها را کشف کنید.

آیا پیشرفت زیادی داشته اید؟ علت چیست؟ آیا در حد انتظارتان پیشرفت نکرده اید؟ علت چیست و چگونه می توانید جبران کنید؟

اگر می خواهید علت های واقعی موفقیت خود یا دیگران را کشف کنید و اگر می خواهید بدانید چرا به اندازه ی دلخواه پیشرفت نکرده اید این مدل ساده ی سه مرحله ای را به ترتیب بررسی کنید:

1-آیا به اندازه ی کافی تلاش کرده اید؟ چند ساعت درس خوانده اید؟

2- آیا کتاب ها و منابع مطالعه تان را مناسب و درست انتخاب کرده اید؟

3-آیا روش مطالعه تان در درس مورد نظر مؤثر بوده است؟ آیا بهترین روش مطالعه خود را در آن درس کشف کرده اید؟

این الگوی سه مرحله ای به صورت خلاصه عبارت اند از:

1-زمان مطالعه (سخت کوشی)

2-کتاب و منبع مناسب

3-روش مؤثر ویژه ی شما برای هر درس

این سه عامل را به ترتیب اهمیت و اولویت بررسی کنید. علت اصلی موفقیت همان عامل اول است؛ یعنی سخت کوشی و تلاش زیاد. علت اصلی این که به نتیجه ی دلخواه نمی رسیم این است که کم تر تلاش می کنیم. در درسی که بیش تر موفق شده اید معمولاً علت این است که بیش تر هم زحمت کشیده اید. زمان مطالعه ی خود را بررسی کنید تا مشخص شود آیا به اندازه ی هدف گذاری تان زحمت هم کشیده اید یا خیر.

عامل دوم انتخاب منبع مناسب است. باید کتاب و منبع خود را دقیق و حساب شده انتخاب کنید.

در آغاز نیم سال دوم اگر تعداد کتاب ها و منابعتان زیاد است آن ها را کم کنید و با مناسب ترین کتاب کار کنید و منبعی را که در نیم سال اول با آن کار کرده اید ولی نتیجه ی چندانی نگرفته اید تغییر دهید.

عامل سوم روش مناسب برای هر درس است. مطالعه ی هر درس روش مخصوص خود را دارد و هر دانش آموز نیاز های ویژه ی خود را در هر درس دارد. در درس هایی که موفق تر هستید روش های خودتان را کشف کرده اید یا از دیگران یاد گرفته اید. درباره این روش ها فکر کنید بهتر است روش مؤثر خود را برای هر درس بنویسید.

اگر بتوانید به طور واضح و شفاف روش های خود را در هر درس بنویسید، پیشرفت تان بیش تر خواهد شد. وقتی روش خود را در یک درس مشخص کردید ممکن است آن روش برای درس های مشابه هم مؤثر و مقید باشد.

اگر تاکنون درباره روش های تان فکر نکرده اید یا کم تر فکر کرده اید، باید با دوستان و اولیای خود گفت و گو کنید. بهترین راه برای شروع کشف روش های تان، گفت و گو کردن با دیگران است. این کار یک فرآیند تدریجی و پیوسته است؛ کاری نیست که یک بار انجام دهید و تمام شود.

همیشه درباره ی روش های تان فکر کنید و با دیگران صحبت کنید. بهتر است در جایی روش های خود را برای هر درس بنویسید و تصحیح کنید. ممکن است روش های جدیدی را امتحان کنید که از روش فعلی تان برای آن درس مشخص بهتر و مفید تر باشد.

زمانی فرا می رسید که به روش یا روش های خود در آن درس مطمئن خواهید شد.

کشف روش های مناسب برای شما: به این سؤال ها فکر کنید.

پیشنهاد می کنم برای کشف روش مناسب مطالعه در مورد این چند سؤال فکر کنید و پاسخ بدهید.

-هر درس را در چه ساعتی از روز بهتر یاد می گیرید؟

-بهتر است طول زمان مطالعه برای هر درس چند دقیقه باشد؟ این زمان برای هر دانش آموز و برای هر درس متفاوت است.

-کدام درس را با مطالعه ی کتاب درسی یا جزوه ی کلاسی شروع می کنید؟ آیا برای همه ی درس ها یک شیوه دارید؟

-ترجیح می دهید از مسئله های حل شده و ساده شروع کنید یا مسئله های چالشی و جدید؟ در کدام درس ها از ساده شروع می کنید و در کدام درس ها به سراغ موضوعات دشوار تر و چالشی می روید؟ آیا همیشه و در همه ی درس ها سبک مشابهی دارید؟

-با توجه به سابقه وضعیت خود در هر درس، نیاز شما بیش تر مطالعه و آموزش مفاهیم است یا تمرین بیشتر؟

-بیش تر به تمرین تشریحی نیاز دارید یا تمرین تستی و پاسخ کوتاه؟ در هر درس نیاز شما چگونه است؟
-آیا هر وعده ی مطالعه را با یک امتحان و تمرین شروع می کنید یا این که اول درس می خوانید و بعداً امتحان می دهید؟

تحقیقات اخیر نشان می دهد بهتر است هر وعده ی مطالعه را به جای دوباره خوانی با امتحان آغاز کنید تا به مغز خود فشار بیاوردی و آن چه را آموخته اید به خاطر بیاورید. در واقع با بازیابی بهتر یاد می گیرید.

مشاهده مقاله  توی روزای باقیمونده ی کنکور چی کار کنیم؟؟ ( قسمت اول )

-نسبت زمان درس خواندن و تمرین کردن و امتحان دادن شما چقدر است؟

-آیا خودتان هم یادداشت بر می دارید یا فقط جزوه ی معلم را می نویسید؟ آیا سبک مخصوص به خودتان را در یادداشت برداری دارید؟ سبک شما در یادداشت برداری چیست؟

-همه چیز را در کلاس می نویسید یا کلید واژه ها و اندیشه های کلیدی را یادداشت می کنید؟ به یادداشت های خودتان نظم و سازمان می دهید؟ مثل نمودار، جدول، درخت دانش، ارتباط موضوعات با پیکان(فلش).

-در کدام درس ها تمرکز بیشت تری دارید؟ چه زمان هایی دچار پرش ذهنی می شوید؟ درس هایی را که هنگام مطالعه ی آن ها حواستان پرت می شود، در چه زمان هایی از روز و چند دقیقه مطالعه می کنید؟ آیا قبل از شروع مطالعه ی هر درس مدت زمان مطالعه ی آن  درس و تعداد صفحات و تعداد تمرین هایی را که قرار است حل کنید می نویسید؟

-آیا به سراغ آزمون های قبلی و سؤال هایی که قبلاً اشتباه پاسخ داده اید می روید؟ در چه فواصل زمانی این کار را انجام می دهید؟ آیا سؤال هایی را هم که قبلاً پاسخ نداده اید دوباره تمرین می کنید؟ سؤال هایی که درست پاسخ داده اید چه طور؟ آیا آن ها را هم دوباره تمرین می کنید تا متوجه شوید کدام مطالب را فراموش کرده اید؟

-آیا در جلسه ی امتحان، سؤال ها را طبقه بندی می کنید؟ مثل فراموش شده ها، شک دار ها، آن ها که مهم تر هستند، آن ها که ناقص یا سطحی یاد گرفته اید.

-آیا پس از آزمون، سؤال ها را ارزیابی می کنید و یادگیری ناقص خود را به یادگیری کامل تبدیل می کنید؟ روش شما برای ارزیابی آزمون های برنامه ای چیست؟ آیا روش ثابت و منظمی دارید؟

-از مطالبی که فراموش کرده اید یا اشتباه پاسخ داده اید عصبانی می شوید یا این یادگیری های ناقص را فرصتی جدید برای یادگیری می دانید؟

-آیا پیش خوانی می کنید؟ روش شما برای پیش خوانی چیست؟ مثلاً هنگام آماده کردن کیف یا وسایل مدرسه، کتاب و درس فردا را ورق می زنید و مرور می کنید؟ آیا همه ی درس ها را پیش خوانی می کنید یا درس هایی که بیش تر دوست دارید؟

-آیا درس هر روز را در همان روز می خوانید؟ آیا فاصله ی مطالعه درس ها نظم و ترتیب مشخصی دارند؟

-آیا فقط به روش های خودتان توجه می کنید یا از روش های پیشنهادی معلمان، اولیا و دوستان خود هم استفاده می کنید؟ آیا به طور خاص با اولیای خود درباره روش های تان صحبت می کنید؟ روش های مطالعه ی دانش آموزان برتر را مطالعه می کنید؟

-آیا روش هایی که دیگران توصیه می کنند ابتدا آزمایش می کنید و اگر برای تان مناسب بود اجرا می کنید؟ کدام روش ها مخصوص به خودتان است و کدام روش ها را از دیگران یاد گرفته اید؟ چه قدر خودتان را قبول دارید و چه قدر از کمک فکری دیگران بهره می گیرید؟ آیا در زمینه ی یادگیری روش ها فردی متعادل هستید یا فقط خودتان را قبول دارید و چه قدر از کمک فکری دیگران بهره می گیرید؟ آیا در زمینه ی یادگیری روش ها فردی متعادل هستید یا فقط خودتان را قبول دارید یا فقط به دنبال یادگیری روش های دیگران هستید؟

کیفیت مطالعه دو عنصر دارد: ذهن واضح و شفاف و دیگری داشتن تعادل در مطالعه.

-آیا هر درس را در حد و اندازه ی نیاز خود در آن درس مطالعه می کنید یا افراط و تفریط دارید و بعضی درس ها را خیلی کم یا اصلاً مطالعه نمی کنید و بعضی درس ها را بیش از اندازه و در حدی مطالعه می کنید که زمانی برای بقیه ی درس ها باقی نمی ماند؟

این ها سؤالاتی هستند که می توانید برای کشف روش های مطالعه تان از آن ها استفاده کنید. لازم نیست به همه ی این سؤال ها یک باره پاسخ دهید. ممکن است برخی موضوعات برای شما مهم تر یا کم اهمیت تر باشند؛ ولی نکته ی مهم این است که درباره ی روش های تان فکر کنید و با دوستان، اولیا، معلمان خود گفت و گو کنید.

هنگام گفت و گو کردن، خودتان بهتر فکر می کنید و متمرکز می شوید. البته یادتان باشد که زحمت کشیدن و تلاش عامل اول و اصلی موفقیت شماست. اگر همه ی روش های خوب و مناسب خود را بشناسید، اما تلاش کمی داشته باشید در حد لیاقت و شایستگی خود نتیجه نخواهید گرفت.
اما شما! شما دانش آموزی که زحمت می کشی، انگیزه داری و خودت و توانایی هایت را باور داری حتماً موفق خواهی شد و نتیجه زحمت و تلاشت را خواهی گرفت. هم اکنون نیز موفق هستی و باز هم موفق تر خواهی شد. روش ها را هم به تدریج و با صبوری و گفت و گو کشف خواهی کرد.
یک جلسه مشاوره رایگان با دانشجویان پزشکی

ما توی مکتبستان یک تیم بزرگ از دانشجویان پزشکی داریم که میتونیم تا کنکور بهتون برنامه و مشاوره تلفنی بدیم.

برای آشنایی با خدمات ما یک جلسه میتونیم مشاوره رایگان داشته باشیم.

درخواست مشاوره رایگان

مشاوره رایگان

برای دریافت مشاوره تلفنی رایگان، کافیست فرم زیر را پر کنید 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مشاوره رایگان

برای دریافت مشاوره تلفنی رایگان، کافیست فرم زیر را پر کنید 

محصولات مکتبستان
دریافت لینک دانلود