معرفی رشته مهندسی آبیاری

معرفی رشته مهندسی آبیاری :

معرفی رشته مهندسی آبیاری

اگر به برخی از خبرهاو آمار آب های شیرین توجه کنید و به عواقب خطرناک خشکسالی وخسارت های جبران ناپذیر آن فکر کنید آنچه از تعجب شما می کاهد و به ارزش اسم اینرشته می افزاید همان برخورد مهندس با آب ، این ماده حیات بخش است محدودیت منابع ،نیاز روز افزون و افزایش جمعیت برای مهندسی کردن در حوزه آب آنقدر ارزشمند و ضروریاست که نیازی به دلیل و برهان ندارد ،برای تامین نیروی انسانی متعهد و متخصص دررشته آبیاری و زهکشی به منظور نیل به خودکفایی در زمینه آبیاری و زهکشی لازم استمتخصصینی تربیت شوند که بتوانند با استفاده از دانش و تجربیات خود در توسعه و رشداقتصادی کشور از طریق بالا بردن راندمان استفاده از منابع آب و خاک دخالت کرده و درامور تحقیقات و آموزش و برنامه ریزی و طراحی و زهکشی نیز خدمت نمایند

 


اگر به برخی از خبرهاو آمار آب های شیرین توجه کنید و به عواقب خطرناک خشکسالی وخسارت های جبران ناپذیر آن فکر کنید آنچه از تعجب شما می کاهد و به ارزش اسم اینرشته می افزاید همان برخورد مهندس با آب ، این ماده حیات بخش است محدودیت منابع ،نیاز روز افزون و افزایش جمعیت برای مهندسی کردن در حوزه آب آنقدر ارزشمند و ضروریاست که نیازی به دلیل و برهان ندارد ،برای تامین نیروی انسانی متعهد و متخصص دررشته آبیاری و زهکشی به منظور نیل به خودکفایی در زمینه آبیاری و زهکشی لازم استمتخصصینی تربیت شوند که بتوانند با استفاده از دانش و تجربیات خود در توسعه و رشداقتصادی کشور از طریق بالا بردن راندمان استفاده از منابع آب و خاک دخالت کرده و درامور تحقیقات و آموزش و برنامه ریزی و طراحی و زهکشی نیز خدمت نمایند
.

تعریف وهدف:
در دوره کارشناسی کشاورزی، عنوان آبیاری به رشته ای اطلاق می گردد که بادارا بودن مجموعه ای از علوم و روشهای در زمینه هایی که ذیلاً بیان می گردد، کارآئیو مهارتهای مورد نظر را تأمین نمایند
:

-۱ شناسایی مراحل مختلف مطالعه، شرکت دربررسی و طراحی پروژه های آبیاری و زهکشی

-۲ 
شناسایی نحوه بهره برداری، نگهداری ومدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی

هدف از ایجاد این رشته تربیت کارشناسان ومهندسین کارآمدی می باشد که بتوانند علاوه بر دارا شدن مسئولیتهای محوله در زمینهآبیاری و زهکشی، در برنامه ریزی، تحقیقات، طراحی و آموزش (در سطح دبیرستانهایکشاورزی) علوم آبیاری و زهکشی شایسته ای را ارائه نمایند.


درسهای رشته :

 

معرفی رشته ریاضی

ردیف
نام درس
۱
آبهای زیرزمینی
۲
آبیاری عمومی
۳
آمار و احتمالات
۴
استاتیک
۵
اصول ترویج و آموزش کشاورزی
۶
اصول زهکشی
۷
اقتصاد مهندسی
۸
اقتصاد کشاورزی
۹
باغبانی عمومی
۱۰
بتن و بتن مسلح
۱۱
برنامه نویسی کامپیوتر
۱۲
پروژه
۱۳
پمپها و ایستگاههای پمپاژ
۱۴
تامین آب مشروب روستاها
۱۵
تحلیل سازه‌ها
۱۶
حفاظت آب و خاک
۱۷
خاک های شور و اقلیمی
۱۸
خاک‌شناسی عمومی
۱۹
دینامیک
۲۰
رابطه آب و خاک و گیاه
۲۱
رابطه آب و خاک و گیاه (نظری، عملی(
۲۲
رسم فنی ۱
۲۳
ریاضیات ۱
۲۴
ریاضیات ۲
۲۵
ریاضیات ۳
۲۶
زراعت عمومی
۲۷
زراعت غلات
۲۸
زمین شناسی
۲۹
ساختمانهای روستایی
۳۰
شیمی عمومی
۳۱
طراحی ساختمانهای انتقال آب (۲)
۳۲
طراحی ساختمانهای انتقال آب ۱
۳۳
طراحی سیستمهای آبیاری
۳۴
طرح سیستمهای کشاورزی ۱
۳۵
عملیات کشاورزی
۳۶
فیزیک عمومی
۳۷
فیزیک مکانیک
۳۸
گیاهشناسی ۱(فیزیولوژی و تشریح)
۳۹
ماشین‌های کشاورزی
۴۰
مدیریت منابع آب
۴۱
مساحی و نقشه برداری
۴۲
مصالح و روشهای ساختمانی
۴۳
مقاومت مصالح ۱
۴۴
مهندسی زهکشی
۴۵
مکانیک خاک
۴۶
مکانیک سیالات
۴۷
نقشه برداری تکمیلی
۴۸
هوا و اقلیم شناسی
۴۹
هیدرولوژی مهندسی
۵۰
هیدرولوژی آبهای سطحی
۵۱
هیدرولیک
۵۲
هیدرولیک انهار
۵۳
کیفیت آب
بازار کار

علم آبیاری، علم آب و خاک است، نحوه رساندن آب تا مزرعه توسط کانالها یا لوله‌هایانتقال آب و شبکه‌های توزیع آب در زمین زراعی، تأمین نیاز محصولات زراعی و باغی باروشهای مختلف ‌آبیاری و خارج ساختن آبهای اضافی از پیرامون ریشه به منظور تنفس ریشهگیاه توسط شبکه‌های زهکشی و احداث سدهای انحرافی و خاکی برای آبیاری کشاورزی، جزءمهمترین زمینه‌های کاری یک مهندس آبیاری استالبته فارغ‌التحصیلان این رشته باتوجه به واحدهای گذرانده شده می‌توانند در زمینه‌های دیگر، مثل نقشه برداری، محاسبهآبهای روان و سیل ناشی از بارندگی، طراحی و احداث سیل بندها، حفاظت آب و خاک درمقابل فرسایش، طراحی سیستم فاضلاب شهری، استفاده از زمینهای شور و قلیایی و آبهایشور در کشاورزی و. . . وارد عرصه کار شوند. فارغ التحصیلان این رشته می توانند دربرنامه ریزی و هدایت امور اجرایی پروژه های آبیاری و زهکشی، تدریس در دبیرستانهایکشاورزی و نیز در کارهای آزمایشگاهی آموزشکده ها و دانشکده های کشاورزی در زمینهآبیاری و زهکشی فعالیت نمایند.

معرفی رشته مهندسی نفت

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دریافت لینک دانلود