معرفی رشته علوم تشریحی

معرفی رشته علوم تشریحی :

تجربی – غیر پزشکی – علوم پایه >> علوم تشریحی

معرفی رشته علوم تشریحی

به منظور تامین نیروی انسانی متعهد در رشته علوم تشریحی و دستیابی به راههای تحقیقو تتبع در علوم وابسته به آن برای نیل به خود کفایی و در نتیجه حفظ و ارتقا سطح علمنظام جمهوری اسلامی دوره کارشناسی ارشد (ناپیوسته ) رشته علوم تشریحی با مشخصات زیرارائه می گردد:…
به منظور تامین نیروی انسانی متعهد در رشته علوم تشریحی و دستیابی به راههای تحقیقو تتبع در علوم وابسته به آن برای نیل به خود کفایی و در نتیجه حفظ و ارتقا سطح علمنظام جمهوری اسلامی دوره کارشناسی ارشد (ناپیوسته ) رشته علوم تشریحی با مشخصات زیرارائه می گردد:

تعریف و هدف
 

کارشناسی ارشد علوم تشریحی (ناپیوسته ) بهدوره ای اطلاق می شود که تحصیلات بالاتر از کارشناسی را در بر می گیرد و اولین مقطعتحصیلی پس از کارشناسی می باشد . هدف از ایجاد آن تربیت افرادی لایق ، متعهد وکاردان می باشد که بتوانند برمبانی علوم تشریحی (آناتومی ، بافت شناسی و جنین شناسی ) متون علمی موجود احاطه یافته در اثر آشنایی با روشهای پیشرفته تحقیق درعلوم وبدست آوردن کارایی و لیاقت موجود احاطه یافته در اثر آشنایی با روشهای پیشرفتهتحقیق در علوم و بدست آوردن کارایی و لیاقت و مهارت علمی و عملی لازم را به گونه ایکسب کنند که به خوبی بتوانند به تعلیم در این رشته پرداخته ، از مقالات علمی وتحقیقات علوم تشریحی و علوم وابسته در جهت پیشبرد مرزهای دانش و کمک به ایجاد روحعلمی در جامعه استفاده نمایند

 طول دوره و شکل نظام: 

براساس آئین نامهآموزشی دوره کارشناسی ارشد (ناپیوسته ) مصوب شورایعالی برنامه ریزی طول کارشناسیارشد (ناپیوسته ) علوم تشریحی ۲ سال می باشد

ضرورت و اهمیت

باتوجه بهگسترش روز افزون دامنه علوم تشریحی و تحقیقات دامنه داری که طی صد سال اخیر انجامگردیده و نیاز به شناخت عوامل مختلف بیماریزا و ارتباط آنها با انسان و نیاز روزافزون دانشکده های گروه پزشکی به مدرس متعهد و متخصص و نیز جهت کوشش در پژوهش هایعلمی برای نیل به خودکفایی و آماده نمودن افراد جهت ادامه تحصیل تا مرحله دکتریعلمی دایر نمودن این دوره و اهمیت آن مشخص می گردد و تاسیس این دوره در دانشگاه هایجمهوری اسلامی ایران کاملا ضروری است.

ردسهای رشته :
ردیف
نام درس
۱
آسیب شناسی
۲
بافت اختصاصی و روشهای پیشرفته میکروآناتومی
۳
بافت شناسی عمومی
۴
پایان‌نامه
۵
تشریح اندامهای فوقانی و تحتانی
۶
تشریح سرو گردن
۷
جنین شناسی
۸
فیزیولوژی
۹
قفسه سینه و شکم
۱۰
لگن و پرینه
۱۱
مغزو اعصاب
 
بازار کار:
دانشجویانی که این دوره آموزشی را طی می کنند می توانند در صورت داشتن شراط لازم درموسسات آموزش عالی به امر تدریس و تحقیق پرداخته و همچنین ضمن کمک به امر برنامهریزی در موسسات و مراکزدرمانی و بهداشتی یامراکز تحقیقاتی انجام وظیفه نمایند.
معرفی رشته کارشناسی بهداشت عمومی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دریافت لینک دانلود