مرور برچسب

کنترل اضطراب کنکور

کنترل اضطراب کنکور

کنترل اضطراب کنکوراضطراب پاسخ طبیعی بدن به استرس و عوامل استرسزاست. البته به نظر میرسه میزان کم استرس باعث میشه ما هوشیار تر و گوش به زنگ تر باشیم ولی اگه کمی استرس بیش از حد معمول باشه باعث کاهش عملکرد ما میشه و عملا کارایی ما رو در…
ادامه مطلب ...
دریافت لینک دانلود