مرور برچسب

کمیت مطالعه

به دنبال کدام باشم؟کمیت یا کیفیت مطالعه؟

کمیت یا کیفیت مطالعهبسیاری از داوطلبان کنکور خود را بر سر یک دوراهی که یک راه کمیت مطالعه و دیگری کیفیت مطالعه است می مانند. اما آیا واقعا چنین دوراهی وجود دارد؟آیا ناچاریم که فقط یک راه را انتخاب کنیم؟ کمیت یا کیفیت مطالعه ؟کمیت…
ادامه مطلب ...
دریافت لینک دانلود