مرور برچسب

کشسان

ترجمه مقاله مدلسازی دینامیکی بازوی کشسان ربات سری ربات زنده با چهار درجه ی آزادی

عنوان انگلیسی مقاله: Dynamic Modeling of the 4 DoF BioRob Series Elastic Robot Arm for Simulation and Control عنوان فارسی مقاله:  مدلسازی دینامیکی بازوی کشسان ربات سری ربات زنده با چهار درجه ی آزادی برای شبیه-سازی و کنترل. دسته: برق و…
ادامه مطلب ...
دریافت لینک دانلود