مرور برچسب

کشاورزی

معرفی رشته ماشین های کشاورزی

معرفی رشته ماشین های کشاورزی :تعریف و هدف: انجام کارهای زراعی در مزرعه و باغ بوسیله ماشینهای صورت می گیرد که آموزش و کاربرد این ماشینها و نگهداری و سرویس آنها موضوعات دروس این رشته را تشکیل می دهند. در این رشته افرادی تربیت می…
ادامه مطلب ...
دریافت لینک دانلود