مرور برچسب

کتاب قرابت عبدالمحمدی

انواع تست های قرابت معنایی در کنکور سراسری‎

قرابت معنایی در کنکور سراسری‎در درس ادبيات در كنكور، 9 ســؤال از 25 سؤال مخصوص قرابت  معنایی اســت. مبناي طرح تســتهاي قرابت معنایی در کنکور سراسری‎ موضوعات كتاب درســي اســت اما عموما  نكته ی جالب اين‌كه بيشترين تسلط اكثر داوطلبان هم…
ادامه مطلب ...
دریافت لینک دانلود