مرور برچسب

کاب قرابت الگو

انواع تست های قرابت معنایی در کنکور سراسری‎

قرابت معنایی در کنکور سراسری‎در درس ادبيات در كنكور، 9 ســؤال از 25 سؤال مخصوص قرابت  معنایی اســت. مبناي طرح تســتهاي قرابت معنایی در کنکور سراسری‎ موضوعات كتاب درســي اســت اما عموما  نكته ی جالب اين‌كه بيشترين تسلط اكثر داوطلبان هم…
ادامه مطلب ...
دریافت لینک دانلود
بیش از 3 ساعت فیلم و صوت مشاوره کنکور رایگان
این پیشنهاد فقط یک بار ارائه می شود و پیشنهاد می کنیم این فرصت را از دست ندهید
شما فقط یک بار فرصت دریافت این هدیه ردنشدنی را دارید !
برای دانلود کافی است ایمیلتان را وارد کنید
برای دانلود کافی است ایمیلتان را وارد کنید
برای دانلود کافی است ایمیلتان را وارد کنید
هر هفته یک فیلم مشاوره رایگان می خواهید؟