مرور برچسب

منابع باکتری شناسی

معرفی رشته ارشد ناپیوسته ویروس شناسی

معرفی رشته ارشد ناپیوسته ویروس شناسی : تجربی – غیر پزشکی – علوم پایه >> ارشد ناپیوسته ویروس شناسیویروس شناسی ، چقدر ویروس مهم شده است . نه تنها درسی برای آن اختصاص نیافته بلکه یک رشته را انحصارا به خدمت گرفته است . اما…
ادامه مطلب ...

معرفی رشته زیست شناسی

معرفی رشته زیست شناسی : تجربی – غیر پزشکی – علوم پایه >> زیست شناسیهدف این رشته تربیت کارشناسان متعهد و متخصصى است که از مفاهیم کلى و اساسى زیست شناسی آگاهى کافى داشته جنبه هاى نظرى و کاربردى این علم را با گذرانیدن واحدهاى نظرى…
ادامه مطلب ...
دریافت لینک دانلود