مرور برچسب

منابع

مقاله ارتباط حاشیه رقابت ، مدیریت دانش و برنامه ریزی منابع سرمایه ای

عنوان انگلیسی مقاله: Enhancing Competitive Edge Through Knowledge Management in Implementing ERP Systems عنوان فارسی مقاله: افزایش حاشیه رقابت از طريق مديريت دانش در پياده سازي سيستم هاي برنامه ریزی منابع سرمایه ای (ERP) دسته: مدیریت…
ادامه مطلب ...
دریافت لینک دانلود