مرور برچسب

معرفی رشته کودکان استثنایی

معرفی رشته کودکان استثنایی

معرفی رشته کودکان استثنایی :در حدود 3 درصد افراد هر جامعه مبتلا به نوعی عقب ماندگی ذهنی می باشد ،شناسایی این قبیل کودکان و آموزش و پرورش آنان از ابعاد مختلف حائز کمال اهمیت میباشد. در دین مبین اسلام افراد با هر نوع توان و استعداد حق…
ادامه مطلب ...
دریافت لینک دانلود