مرور برچسب

معرفی رشته مهندسی سیستم های انرژی

معرفی رشته مهندسی شهرسازی

معرفی رشته مهندسی شهرسازی :هدفدر سال 1400 هجری شمسی ، جمعیت کشور ما به 120 میلیون نفر خواهد رسید که 80 درصد این 120 میلیون نفر در شهرها ساکن می?شوند یعنی حدود 17 سال دیگر کشور ایران حدود 96 میلیون شهرنشین خواهد داشت. حال سوال…
ادامه مطلب ...

معرفی رشته مهندسی سیستم

معرفی رشته مهندسی سیستم :با توجه به توسعه روزافزون علوم و تکنولوژی نقش آن در نیروهای مسلح، استفاده بهینه از منابع موجود یا ابداعی، سیستم های مدیریتی، عملیاتی و پشتیبانی نیز گسترش یافته است و رشته های جدیدی مانند سیستم ها جهت…
ادامه مطلب ...
دریافت لینک دانلود