مرور برچسب

معرفی رشته مهندسی آبیاری

معرفی رشته مهندسی آبیاری

معرفی رشته مهندسی آبیاری :اگر به برخی از خبرهاو آمار آب های شیرین توجه کنید و به عواقب خطرناک خشکسالی وخسارت های جبران ناپذیر آن فکر کنید آنچه از تعجب شما می کاهد و به ارزش اسم اینرشته می افزاید همان برخورد مهندس با آب ، این ماده حیات…
ادامه مطلب ...
دریافت لینک دانلود