مرور برچسب

معرفی رشته ارشد مدیریت توانبخشی

معرفی رشته ارشد مدیریت توانبخشی

معرفی رشته ارشد مدیریت توانبخشی : تجربی – غیر پزشکی – علوم پایه >> ارشد مدیریت توانبخشیباتوجه به اهمیت مدیریت در مراکز توانبخشی از یکطرف و عدم هماهنگی متخصصین شاغل درمراکز توان بخشی از طرف دیگر و همچنین افزایش روز افزون…
ادامه مطلب ...
دریافت لینک دانلود