مرور برچسب

مطالعه دروس کنکور

عادات غلط مطالعه

عادات غلط مطالعهدر فرهنگ لغت دهخدا واژه ی "مطالعه"تحت عنوان"نگریستن به هر چیزی برای واقف شدن به ان و تامل و تفکر و اندیشه" تعبیر میشود. در واقع شاید بتوان گفت که زندگی و بقای انسان در طول زمان مدیون مطالعات بشر حول موضوعات گوناگونی…
ادامه مطلب ...
دریافت لینک دانلود