مرور برچسب

درباره رشته

معرفی رشته ارشد اپیدمیولوژی

معرفی رشته ارشد اپیدمیولوژی : تجربی – غیر پزشکی – مهندسی >> ارشد اپیدمیولوژیاپیدمی گرچه اسمی غیر فارسی است اما برای بسیاری از مردم کوچه و بازار کلمه ایشناخته اپیدمی یا فراگیری فقط برای بیماری های واگیردار استفاده نمی شود…
ادامه مطلب ...

معرفی رشته علوم تشریحی

معرفی رشته علوم تشریحی : تجربی – غیر پزشکی – علوم پایه >> علوم تشریحیبه منظور تامین نیروی انسانی متعهد در رشته علوم تشریحی و دستیابی به راههای تحقیقو تتبع در علوم وابسته به آن برای نیل به خود کفایی و در نتیجه حفظ و ارتقا…
ادامه مطلب ...

معرفی رشته ارشد ناپیوسته پزشکی ورزشی

معرفی رشته ارشد ناپیوسته پزشکی ورزشی :این رشته نیز از آن رشته هاست . پزشکی ورزشی ، مهندسی پزشکی ، پزشکی … رشته پزشکی ضرورت حضور خود را به صورت جدی و نیاز روزمره به همه رشته ها به اثبات رسانده و در این راستا نیز موفق شده است . اگر…
ادامه مطلب ...
دریافت لینک دانلود