مرور برچسب

دانلود فیلم آموزش زیست دبیرستان

فیلم آموزش زیست مبحث غدد درون ریز

فیلم آموزشی زیست شناسی –  مباحث غدد درون ریز + پیکهای شیمیایی + جنس هورمونها هورمون ها موادی هستند که سلول های خاصی آنها را به درون خون ترشح می کنند تا فعالیت سلول های دیگری را در بدن تنظیم کنند.سلول هایی که تحت تأثیر هورمون…
ادامه مطلب ...
دریافت لینک دانلود