مرور برچسب

دانلود دفترچه هاي کنکور

دانلود سوالات و پاسخ تشریحی کنکور سراسری سال ۸۵ رشته انسانی

دانلود سوالات و پاسخ تشریحی کنکور سراسری سال 85 رشته انسانی سلام ، تو اين پست کنکور سراسری سال 85 رشته انسانی رو واستون قرار دادم. سعي کنين کنکور سال 85 رشته انسانی رو با شبيه سازي شرايط کنکور در خانه کار کنين. وقت آزمون رو حتما رعايت…
ادامه مطلب ...

دانلود سوالات و پاسخ تشریحی کنکور سراسری سال ۸۶ رشته انسانی

دانلود سوالات و پاسخ تشریحی کنکور سراسری سال 86 رشته انسانی سلام ، تو اين پست کنکور سراسری سال 86 رشته انسانی رو واستون قرار دادم. سعي کنين کنکور سال 86 رشته انسانی رو با شبيه سازي شرايط کنکور در خانه کار کنين. وقت آزمون رو حتما رعايت…
ادامه مطلب ...

دانلود سوالات و پاسخ تشریحی کنکور سراسری سال ۸۷ رشته انسانی

دانلود سوالات و پاسخ تشریحی کنکور سراسری سال 87 رشته انسانی سلام ، تو اين پست کنکور سراسری سال 87 رشته انسانی رو واستون قرار دادم. سعي کنين کنکور سراسری 87 رشته انسانی رو با شبيه سازي شرايط کنکور در خانه کار کنين. وقت آزمون رو حتما رعايت…
ادامه مطلب ...

دانلود سوالات و پاسخ تشریحی کنکور سراسری سال ۸۸ رشته انسانی

دانلود سوالات و پاسخ تشریحی کنکور سراسری سال 88 رشته انسانی سلام ، تو اين پست کنکور سراسری سال 88 رشته انسانی رو واستون قرار دادم. سعي کنين کنکور سراسری 88 رشته انسانی رو با شبيه سازي شرايط کنکور در خانه کار کنين. وقت آزمون رو حتما رعايت…
ادامه مطلب ...

دانلود سوالات و پاسخ تشریحی کنکور سراسری سال ۸۹ رشته ریاضی

دانلود سوالات و پاسخ تشریحی کنکور سراسری سال 89 رشته ریاضی سلام ، تو اين پست کنکور سراسری سال 89 رشته ریاضی رو واستون قرار دادم. سعي کنين کنکور سال 89 رشته ریاضی  رو با شبيه سازي شرايط کنکور در خانه کار کنين. وقت آزمون رو حتما رعايت کنيد.…
ادامه مطلب ...

دانلود سوالات و پاسخ کلیدی کنکور سراسری سال ۸۹ رشته انسانی

دانلود سوالات و پاسخ کلیدی کنکور سراسری سال 89 رشته انسانی سلام ، تو اين پست کنکور سراسری سال 89 رشته انسانی رو واستون قرار دادم. سعي کنين کنکور سال 89 رشته انسانی  رو با شبيه سازي شرايط کنکور در خانه کار کنين. وقت آزمون رو حتما رعايت…
ادامه مطلب ...
دریافت لینک دانلود