مرور برچسب

دانلود تست کنکور

دانلود سوالات و پاسخ تشریحی کنکور سراسری سال ۸۵ رشته ریاضی

دانلود سوالات و پاسخ تشریحی کنکور سراسری سال 85 رشته ریاضی سلام ، تو اين پست کنکور سراسری سال 85 رشته ریاضی رو واستون قرار دادم. سعي کنين کنکور سال 85 رشته ریاضی رو با شبيه سازي شرايط کنکور در خانه کار کنين. وقت آزمون رو حتما رعايت کنيد.…
ادامه مطلب ...

دانلود سوالات و پاسخ کلیدی کنکور سراسری سال ۸۵ رشته زبان های خارجه

سلام ، تو اين پست کنکور سراسری سال 85 رشته زبان های خارجه رو واستون قرار دادم.سعي کنين کنکور سراسری سال 85 رشته زبان های خارجه رو با شبيه سازي شرايط کنکور در خانه کار کنين. وقت آزمون رو حتما رعايت کنيد. از تاکتيک هايي که قصد دارين در…
ادامه مطلب ...

دانلود سوالات و پاسخ تشریحی کنکور سراسری سال ۸۶ رشته ریاضی

دانلود سوالات و پاسخ تشریحی کنکور سراسری سال 86 رشته ریاضی سلام ، تو اين پست کنکور سراسری سال 86 رشته ریاضی رو واستون قرار دادم. سعي کنين کنکور سراسری 86 رشته ریاضی رو با شبيه سازي شرايط کنکور در خانه کار کنين. وقت آزمون رو حتما رعايت…
ادامه مطلب ...

دانلود سوالات و پاسخ کلیدی کنکور سراسری سال ۸۷ رشته زبانهای خارجه

دانلود سوالات و پاسخ کلیدی کنکور سراسری سال 87 رشته زبانهای خارجه سلام ، تو اين پست کنکور سراسری سال 87 رشته زبانهای خارجه رو واستون قرار دادم. سعي کنين کنکور سراسری 87 رشته زبانهای خارجه رو با شبيه سازي شرايط کنکور در خانه کار کنين. وقت…
ادامه مطلب ...

دانلود سوالات و پاسخ تشریحی کنکور سراسری سال ۸۷ رشته ریاضی

دانلود سوالات و پاسخ تشریحی کنکور سراسری سال 87 رشته ریاضی سلام ، تو اين پست کنکور سراسری سال 87 رشته ریاضی رو واستون قرار دادم. سعي کنين کنکور سال 87 رشته ریاضی رو با شبيه سازي شرايط کنکور در خانه کار کنين. وقت آزمون رو حتما رعايت کنيد.…
ادامه مطلب ...

دانلود سوالات و پاسخ کلیدی کنکور سراسری سال ۸۸ رشته زبانهای خارجه

دانلود سوالات و پاسخ کلیدی کنکور سراسری سال 88 رشته زبانهای خارجه سلام ، تو اين پست کنکور سراسری سال 88 رشته زبانهای خارجه رو واستون قرار دادم. سعي کنين  کنکور سال 88 رشته زبانهای خارجه رو با شبيه سازي شرايط کنکور در خانه کار کنين. وقت…
ادامه مطلب ...
دریافت لینک دانلود