مرور برچسب

ارزیابی کارایی

ترجمه مقاله بررسی مدل ارزیابی عملکرد به روش تاپسیس فازی

عنوان انگلیسی مقاله: A performance evaluation model by integrating fuzzy AHP and fuzzy TOPSIS methods عنوان فارسی مقاله: مدل ارزیابی عملکرد از طریق ادغام روش های تحلیل سلسله مراتبی فازی و روش تاپسیس دسته: مهندسی صنایع فرمت فایل ترجمه…
ادامه مطلب ...
دریافت لینک دانلود