مرور برچسب

آینده شغلی جغرافیا

معرفی رشته جغرافیا

معرفی رشته جغرافیا :هدف دانستن جغرافیا در مفهوم علمی خود عبارت از شناخت محیط طبیعی و انسانی در پهنه زمین است که مناسبات و روابط فیمابین انسان و محیط را در تبیین پدیده های مکانی مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار می دهد تا بر مبنای این…
ادامه مطلب ...
دریافت لینک دانلود