نحوه دریافت اطلاعات شرکت در همایش آنلاین:

لینک زیر، لینک کانال تلگرام  دریافت اطلاعات شرکت در همایش آنلاین است.

لطفا روی این لینک کلیک کنید و این لینک را در برنامه تلگرام باز کنید.

اطلاعات ورود به همایش آنلاین در روز برگزاری همایش آنلاین در این کانال تلگرام قرار می گیرد:

https://telegram.me/startsummer97