راز تحول و شروع رویایی دانش آموزی سخت کوش را از زبان خودش و پدرش بشنوید !

 

 

این ویدئو فقط ۴دقیقه است.

آیا می خواهید در ۴ماه همه دروس را سه بار بخوانید: اینجا کلیک کنید