پیامک کنکوری

برای دریافت پیامک کنکوری فرم زیر رو پر کنید.

پیامک ها حدودا هفته ای یک یا دوبار ارسال میشن.
موضوعات پیامک ها : نکات مشاوره ای + جملات انگیزشی وانرژی زا + اخبارکنکور+ نکات کنکوری و …
((گاهی اوقات فرم در این صفحه نمایان نیست ، در این مواقع کافی است نام خود را به فارسی به شماره ۳۰۰۰۷۰۰۸۷۰۰۸۲۵ پیامک کنید تا پیامک های کنکوری برای شما ارسال شود))