مشاوره کنکور | مشاوره تلفنی

249,000 تومان

مشاوره و برنامه ریزی کنکور

تیم مشاوره دکتر کاویانی

زین پس یک دانشجوی پزشکی مانند یک دوست صمیمی در کنار شماست تا بهترین نتیجه را بگیرید..

چگونه برای مشاوره کنکور ثبت نام کنم؟

برای ثبت نام مشاوره یک پیامک با عنوان  #مشاوره# به شماره ی زیر بدهید:

SMS : 1000347

مشاورین مکتبستان حداکثر تا ۲۴ساعت آتی با شما تماس خواهند گرفت.

دریافت لینک دانلود