رازهایی که مسیر پشت کنکوری ها را تغییر می دهد

در این فایل تصویری دکتر کاویانی مدیر مکتبستان برای شما رازهایی را بیان می کند که مسیر زندگی شما تغییر میکند.

پشت کنکوری بودن نقطه عطفی در زندگی شما خواهد بود !

 

.

فیلم : ترسیم مسیر راه پشت کنکوری ها

btn-download