بسته معلم خصوصی مکتبستان شامل چیست؟

دوست خوبم، این پکیج شامل تمام چیزهایی است که برای موفقیت در کنکور به آن نیاز دارید. فیلم های آموزشی این پکیج تماما توسط اساتید بنام و باتجربه کنکوری ایران ضبظ شده اند. تمامی فیلم ها به صورت آموزشی کامل و به همراه حل تست های متعدد هستند. حتی اگر سطح شما صفر مطلق نیز باشد با مشاهده دی وی دی ها هم دروس را یاد میگیرید و هم آماده برای کنکور می شوید. نام این بسته معلم خصوصی است چون دقیقا کار یک معلم خصوصی را برای هر درس کنکوری شما انجام می دهد. شاید برایتان جالب باشد بدانید هزینه کلاس کنکوری هر یک از این اساتید حدود ۲میلیون تومان و بعضا بیشتر است! ولی شما با هزینه حداقلی و با تهیه این بسته در ۸کلاس کنکور خصوصی ثبت نام کرده اید! و نکته جالب تر اینکه در کنار تدریس جامع و دی وی دی های پربار، برای تمامی دروس شما نیز جزوات جامع قرار داده شده است. یعنی حتی نیاز به خرید کتاب های کنکوری و … نیز ندارید! حتی برای شما برنامه ریزی کنکوری نیز انجام می شود و جلسات مشاور ارسال می شود و نیاز به مشاور نیز نخواهید داشت. ما حتی برای تمامی دروس شما پکیج صوتی صدای معلم را نیز ارسال میکنیم. پکیجی که کل دروس را صوتی به شما آموزش داده ایم و شما در تاکسی ئ خیابان هم با آن درس خواهید خواند…

مشاوره  و تهیه بسته ” معلم خصوصی مکتبستان”

برای درخواست مشاوره رایگان، یک پیامک با عنوان #بسته معلم خصوصی# به شماره ی زیر بدهید:

SMS : 1000347

مشاورین موسسه با شما تماس می گیرند و شما را برای تصمیم گیری بهتر راهنمایی می کنند.

برای ارتباط و چت در تلگرام با مشاورین :

 

در ادامه به بررسی محتویات بسته “معلم خصوصی مکتبستان” می پردازیم :

بسته معلم خصوصی مکتبستان – زیست

 

زیست دوم A

۱

فصل  ۱  .جلسه ۱

۴۵ دقیقه

۲

فصل  ۱  .جلسه ۲

۵۸ دقیقه

۳

فصل  ۱  .جلسه ۳

۵۸ دقیقه

۴

فصل  ۱  .جلسه ۴

۶۰دقیقه

۵

فصل  ۱  .جلسه ۵

۵۴ دقیقه

۶

فصل  ۱  .جلسه ۶

۵۸دقیقه

۷

فصل  ۲  .جلسه ۱

۵۷ دقیقه

۸

فصل  ۲  .جلسه ۲

۶۰دقیقه

۹

فصل  ۲  .جلسه ۳

۵۸دقیقه

۱۰

فصل  ۲  .جلسه ۴

۲۱ دقیقه

 

زیست دوم B

۱۱

فصل  ۳

۵۷دقیقه

۱۲

فصل  ۴ .جلسه ۱

۴۲ دقیقه

۱۳

فصل  ۴  .جلسه ۲

۶۰دقیقه

۱۴

فصل  ۵

۵۶ دقیقه

۱۵

فصل  ۶ .جلسه ۱

۵۸ دقیقه

۱۶

فصل  ۶ .جلسه ۲

۷۶دقیقه

۱۷

فصل  ۶ .جلسه ۳

۲۹دقیقه

۱۸

فصل  ۷

۶۰دقیقه

۱۹

فصل  ۸ .جلسه ۱

۶۰دقیقه

۲۰

فصل  ۸  .جلسه ۲

۱۷ دقیقه

 

زیست سوم A

۲۱

فصل  ۱  .جلسه ۱

۵۳ دقیقه

۲۲

فصل  ۱  .جلسه ۲

۵۶ دقیقه

۲۳

فصل  ۲  .جلسه ۱

۵۷ دقیقه

۲۴

فصل  ۲ .جلسه  ۲

۴۹دقیقه

۲۵

فصل  ۳  .جلسه ۱

۴۰دقیقه

۲۶

فصل  ۳ .جلسه ۲

۵۲دقیقه

۲۷

فصل  ۴ .جلسه ۱

۵۷ دقیقه

۲۸

فصل  ۴ .جلسه ۲

۳۲ دقیقه

۲۹

فصل  ۵ .جلسه ۱

۲۹ دقیقه

۳۰

فصل  ۵  .جلسه ۲

۵۰دقیقه

۳۱

فصل  ۵  .جلسه ۳

۶۴ دقیقه

 

زیست سوم B

۳۲

فصل  ۶  .جلسه ۱

۴۸ دقیقه

۳۳

فصل  ۶ .جلسه  ۲

۵۰ دقیقه

۳۴

فصل  ۶ .جلسه  ۳

۴۲ دقیقه

۳۵

فصل  ۶  .جلسه ۴

۱۴ دقیقه

۳۶

فصل  ۷  .جلسه ۱

۳۸ دقیقه

۳۷

فصل  ۷ .جلسه  ۲

۳۲ دقیقه

۴۵

فصل  ۱۱  .جلسه ۱

۶۹دقیقه

۴۶

فصل  ۱۱  .جلسه ۲

۴۲ دقیقه

زیست پیش A

۵۳

فصل  ۱  .جلسه ۱

۵۹ دقیقه

۵۴

فصل  ۱  .جلسه ۲

۴۳ دقیقه

۵۵

فصل  ۱  .جلسه ۳

۵۷ دقیقه

۵۶

فصل  ۱  .جلسه ۴

۳۳دقیقه

۵۷

فصل  ۲  .جلسه ۱

۶۲ دقیقه

۵۸

فصل  ۲  .جلسه ۲

۳۸ دقیقه

۵۹

فصل  ۳

۵۵ دقیقه

۶۰

فصل  ۴

۴۹ دقیقه

۶۱

فصل  ۵  .جلسه ۱

۵۴ دقیقه

۶۲

فصل  ۵  .جلسه ۲

۳۷ دقیقه

۶۳

فصل  ۶

۴۵ دقیقه

 

زیست پیش B

۶۴

فصل  ۷

۳۵ دقیقه

۶۵

فصل  ۸ .جلسه ۱

۵۶ دقیقه

۶۶

فصل  ۸  .جلسه ۲

۴۳ دقیقه

۶۷

فصل  ۸ .جلسه  ۳

۳۳ دقیقه

۶۸

فصل  ۹ .جلسه ۱

۴۴دقیقه

۶۹

فصل  ۹  .جلسه ۲

۵۴ دقیقه

۷۰

فصل  ۱۰ .جلسه ۱

۵۶ دقیقه

۷۱

فصل  ۱۰  .جلسه ۲

۴۶دقیقه

۷۲

فصل  ۱۱ .جلسه ۱

۵۵ دقیقه

۷۳

فصل  ۱۱  .جلسه ۲

۲۴ دقیقه

 

ژنتیک

۳۸

فصل  ۸ .جلسه ۱

۶۰دقیقه

۳۹

فصل  ۸  .جلسه ۲

۵۷ دقیقه

۴۰

فصل  ۸ .جلسه  ۳

۶۶دقیقه

۴۱

فصل  ۸ .جلسه  ۴

۸۱دقیقه

۴۲

فصل  ۸  .جلسه  ۵

۵۹ دقیقه

۴۳

فصل  ۸ .جلسه  ۶

۳۰دقیقه

۴۴

فصل  ۸ .جلسه  ۷

۴۶ دقیقه

 

گیاهی

 

۴۷

گیاهی ۱

۴۹ دقیقه

۴۸

گیاهی ۲

۳۵دقیقه

۴۹

گیاهی ۳

۴۵ دقیقه

۵۰

گیاهی ۴

۲۸ دقیقه

۵۱

گیاهی ۵

۴۲ دقیقه

۵۲

گیاهی ۶

۶۱ دقیقه

 

بسته معلم خصوصی مکتبستان – فیزیک

اول

۰۱

نور و بازتابش۱

۵۸دقیقه

۰۲

نور و بازتابش۲

۲۶ دقیقه

۰۳

شکست نور

۴۱دقیقه

۲a

۰۴

کار ،انرژی و توان ۱

۷۳دقیقه

۰۵

کار ،انرژی و توان۲

۷۷ دقیقه

۰۶

پایستگی انرژی

۶۴ دقیقه

۰۷

ویژگی مواد و فشار

۶۶ دقیقه

۲b

۰۸

فشار در گازها

۶۸دقیقه

۰۹

فشار در گازها و برنولی

۶۸ دقیقه

۱۰

گرما

۵۴دقیقه

۱۱

گرما و تغییر حالت ۱

۶۰دقیقه

۲c

۱۲

گرما و تغییر حالت ۲

۶۱دقیقه

۱۳

انبساط و قانون گازها

۵۵دقیقه

۳a

۱۴

قانون کلون ۱

۶۹ دقیقه

۱۵

قانون کلون ۲

۶۷ دقیقه

۱۶

میدان الکتریکی ۱

۶۵ دقیقه

۱۷

میدان الکتریکی ۲

۶۱دقیقه

۳b

۱۸

انرژی و اختلاف پتانسیل

۵۴دقیقه

۱۹

خازن ۱

۵۸دقیقه

۲۰

خازن ۲

۴۷دقیقه

۲۱

اتصال خازن ۱

۵۵دقیقه

۲۲

اتصال خازن ۲

۴۴دقیقه

۲۳

مدار الکتریکی و جریان متوسط

۶۵دقیقه

۳c

۲۴

مدار تک حلقه

۵۶دقیقه

۲۵

اتصال مقاومت ها

۷۱دقیقه

۲۶

توان مصرفی ۱

۶۵دقیقه

۲۷

توان مصرفی ۲

۵۵ دقیقه

۳d

۲۸

نیروی مغناطیسی وارد بر بار متحرک

۶۲دقیقه

۲۹

نیروی مغناطیسی وارد برسیم

۵۹ دقیقه

۳۰

نیروی مغناطیسی حاصل از جریان

۶۵ دقیقه

۳۱

القای الکترو مغناطیسی

۶۷ دقیقه

۴a

۳۲

سرعت متوسط و سرعت لحظه ای

۶۶ دقیقه

۳۳

شتاب متوسط و شتاب لحظه ای

۶۳ دقیقه

۳۴

حرکت یکنواخت

۵۴دقیقه

۳۵

حرکت باشتاب ثابت

۷۱ دقیقه

۳۶

حرکت شناسی (سقوط آزاد )

۵۶ دقیقه

۳۷

حرکت شناسی (حرکت ۲ بعدی )

۲۶ دقیقه

۴b

۳۸

دینامیک (کشش نخ و نیروی وزن)

۶۵دقیقه

۳۹

دینامیک (نیروی عمودی سطح و اصطکاک)

۵۹دقیقه

۴۰

دینامیک (سطح شیبدار)

۴۱دقیقه

۴۱

تکانه و نیروی گرانشی

۴۴دقیقه

۴۲

دینامیک و حرکات دایره ای

۶۳دقیقه

۴c

۴۳

حرکت نوسانی ساده۱

۷۱دقیقه

۴۴

حرکت نوسانی ساده ۲

۴۴ دقیقه

۴۵

موج مکانیکی ۱

۴۱ دقیقه

۴۶

موج مکانیکی ۲

۴۱ دقیقه

۴۷

امواج صوتی ۱

۴۶ دقیقه

۴۸

امواج صوتی ۲

۴۶ دقیقه

۴۹

امواج الکترومغناطیسی ۱

۵۴ دقیقه

۵۰

امواج الکترومغناطیسی ۲

۳۷ دقیقه

۵۱

فیزیک اتمی و هسته ای

۵۸ دقیقه

 

مشاوره  و تهیه بسته ” معلم خصوصی مکتبستان”

برای درخواست مشاوره رایگان، یک پیامک با عنوان #بسته معلم خصوصی# به شماره ی زیر بدهید:

SMS : 1000347

مشاورین موسسه با شما تماس می گیرند و شما را برای تصمیم گیری بهتر راهنمایی می کنند.

برای ارتباط و چت در تلگرام با مشاورین :

 

 

بسته معلم خصوصی مکتبستان – ریاضی

A

۰۱

شمارش ۱

۶۹ دقیقه

۰۲

شمارش ۲

۶۶ دقیقه

۰۳

آمار و احتمال ۱

۷۱ دقیقه

۰۴

امار و احتمال  ۲

۷۳ دقیقه

B

۰۵

امار و احتمال  ۳

۷۰ دقیقه

۰۶

امار و احتمال  ۴

۷۴ دقیقه

۰۷

امار و احتمال  ۵

۲۶ دقیقه

۰۸

امار و احتمال  ۶

۵۳ دقیقه

۰۹

امار و احتمال  ۷

۶۲ دقیقه

۱۰

تابع

۶۳ دقیقه

C

۱۱

انواع تابع ۱

۵۹ دقیقه

۱۲

انواع تابع ۲

۶۳ دقیقه

۱۳

تابع یک به یک و وارون و عمل جبری

۶۱ دقیقه

۱۴

تابع وارون

۶۷ دقیقه

D

۱۵

انتقال و تابع یکنوا

۹۰ دقیقه

۱۶

ترکیب توابع

۸۰ دقیقه

۱۷

معادله درجه دوم

۵۹ دقیقه

۱۸

سهمی و تعیین علامت

۶۷ دقیقه

E

۱۹

نامعادله

۶۷  دقیقه

۲۰

معادلات گویا و گنگ

۶۰ دقیقه

۲۱

تابع درجه دو ۱

۶۶ دقیقه

۲۲

تابع درجه دو ۲

۶۲  دقیقه

F

۲۳

مجموعه ها

۷۹ دقیقه

۲۴

الگو و دنباله ۱

۷۹ دقیقه

۲۵

الگو و دنباله ۲

۶۷ دقیقه

۲۶

دنباله ۱

۵۳ دقیقه

۲۷

دنباله ۲

۶۴ دقیقه

G

۲۸

مثلثات ۱

۶۶ دقیقه

۲۹

مثلثات۲

۷۱ دقیقه

۳۰

مثلثات۳

۷۶ دقیقه

۳۱

مثلثات۴

۶۲  دقیقه

H

۳۲

مثلثات۵

۳۰ دقیقه

۳۳

تابع نمایی و لگاریتمی ۱

۷۱ دقیقه

۳۴

تابع نمایی و لگاریتمی ۲

۶۳دقیقه

۳۵

لگاریتم

۱۶ دقیقه

۳۶

حد و پیوستگی ۱

۸۲ دقیقه

I

۳۷

حد و پیوستگی ۲

۸۲ دقیقه

۳۸

حد نامتناهی ۱

۶۹ دقیقه

۳۹

حد نامتناهی ۲

۳۱ دقیقه

۴۰

حد

۲۳ دقیقه

۴۱

مشتق ۱

۶۸ دقیقه

J

۴۲

مشتق ۲

۶۴ دقیقه

۴۳

مشتق ۳

۷۲ دقیقه

۴۴

مشتق ۴

۴۸ دقیقه

۴۵

مشتق ۵

۴۱ دقیقه

۴۶

کاربرد مشتق ۱

۶۵ دقیقه

K

۴۷

کاربرد مشتق ۲

۶۷ دقیقه

۴۸

کاربرد مشتق ۳

۵۸ دقیقه

۴۹

کاربرد مشتق ۴

۴۹ دقیقه

۵۰

کاربرد مشتق ۵

۴۸ دقیقه

۵۱

هندسه تحلیلی

۷۷ دقیقه

۵۲

ماتریس

۶۰ دقیقه

L

۵۳

مقاطع مخروطی ۱

۵۵ دقیقه

۵۴

مقاطع مخروطی ۲

۶۴ دقیقه

۵۵

مقاطع مخروطی ۳

۶۷ دقیقه

۵۶

اتگرال ۱

۳۹ دقیقه

۵۷

انتگرال ۲

۶۳ دقیقه

 

بسته معلم خصوصی مکتبستان – شیمی

دوم A

۰۱

عدد جرمی،عدد اتمی و جرم اتمی میانگین

۶۹ دقیقه

۰۲

عدد کوانتومی و ارایش الکترونی

۸۵ دقیقه

۰۳

ساختار اتم (عدد کوانتومی و ارایش الکترونی۲ )

۶۷ دقیقه

۰۴

انرژی یونش (تدریس )

۸۴ دقیقه

۰۵

انرژی یونش (تدریس )

۷۶ دقیقه

دوم B

۰۶

ترکیب یونی

۷۹دقیقه

۰۷

نمک های اب پوشیده و انرژی شبکه بلور

۷۲دقیقه

۰۸

ساختار لوییس

۸۰ دقیقه

۰۹

رزونانس و داتیو و عدد اکسایش

۶۶ دقیقه

دوم C

۱۰

مولکول قطبی

۶۱ دقیقه

۱۱

نام گزاری الکان ها

۷۴ دقیقه

۱۲

نامگزاری الکین ها و الکن ها

۶۶ دقیقه

۱۳

گروه های عاملی

۶۷ دقیقه

سوم A

۱۴

سوختن ،جابجایی یگانه و دگانه و موازنه

۶۱ دقیقه

۱۵

واکنش های شیمیایی وفرمول تجربی

۴۸ دقیقه

۱۶

واکنش گاز ها

۸۰ دقیقه

۱۷

درصد خلوص و بازده ۱

۴۸ دقیقه

۱۸

درصد خلوص و بازده ۲

۵۵ دقیقه

سومB

۱۹

محدود کننده و اضافی

۴۰ دقیقه

۲۰

واکنش های گرماده و گرماگیر

۵۵ دقیقه

۲۱

ترمودینامیک (قانون اول )

۵۰ دقیقه

۲۲

انتالپی استاندارد تشکیل

۵۶ دقیقه

۲۳

قانون حس

۵۹ دقیقه

سوم C

۲۴

انرژی ازاد گیبس و انتروپی

۵۴ دقیقه

۲۵

انجلال پذیری

۶۵ دقیقه

۲۶

درصد جرمی و PPM

۶۹ دقیقه

۲۷

مولاریته

۷۵ دقیقه

۲۸

غلظت مولال

۵۱ دقیقه

پیش A

۲۹

سینتیک شیمیایی

۶۷ دقیقه

۳۰

سرعت واکنش و قانون سرعت

۴۳ دقیقه

۳۱

ثابت  تعادل ۱

۵۹  دقیقه

۳۲

ثابت  تعادل۲

۳۸ دقیقه

۳۳

تاریخچه ی اسید و باز ،اسید های قوی و ضعیف ۱

۶۵ دقیقه

۳۴

PH و استوکیومتری

۵۷ دقیقه

۳۵

اسیدهای آلی و امین ها

۵۴ دقیقه

۳۶

استر ها و ابکافت   ان ها

۴۱ دقیقه

پیش B

۳۷

اکسایش ،کاهش ،سلول الکتروشیمیایی

۶۴دقیقه

۳۸

عدد اکسایش ،سلول سوختی

۶۷دقیقه

۳۹

زنگ زدن آهن ،ابکاری

۵۷دقیقه

 

مشاوره  و تهیه بسته ” معلم خصوصی مکتبستان”

برای درخواست مشاوره رایگان، یک پیامک با عنوان #بسته معلم خصوصی# به شماره ی زیر بدهید:

SMS : 1000347

مشاورین موسسه با شما تماس می گیرند و شما را برای تصمیم گیری بهتر راهنمایی می کنند.

برای ارتباط و چت در تلگرام با مشاورین :

 

 

بسته معلم خصوصی مکتبستان – عربی

A

۱

نجزیه اسم

۶۹ دقیقه

۲

معرب و مبنی

۵۳ دقیقه

۳

جامد و مشتق

۷۳دقیقه

B

۴

معرفه و نکره

۱:۱۴:۴۸

۵

منصرف.غیر منصرف.مقصور

۵۶:۵۱

۶

علایم فعل و نوع فعل

۶۹ دیقه

C

۷

مجرد .مزید .لازم و متعدی

۸۹ دقیقه

۸

جمله فعلیه و اسمیه

۷۱ دقیقه

۹

انواع اعراب .اعراب فعل مضارع

۹۸ دقیقه

D

۱۰

نواسخ

۶۸ دقیقه

۱۱

ضمیر.معلوم .مجهول

۸۰دقیقه

۱۲

منادی و  مستثنی

۸۱ دقیقه

E

۱۳

حال و تمیز

۷۴ دقیقه

۱۴

مفعول مطلق  و مفعول فیه

۶۱دقیقه

F

۱۵

معطلات

۸۱ دقیقه

۱۶

صفت و فن ترجمه

۹۷ دقیقه

 

بسته معلم خصوصی مکتبستان – ادبیات

A

۱

جملات چند جزیی و تکواژ

۶۰ دقیقه

۲

واج.واژه.قواعد نحوی –معنایی.کاربردی و انواع گروه

۵۸ دقیقه

۳

شاخص و ساختمان اسم

۵۸ دقیقه

۴

گروه اسمی

۴۹۰ دقیقه

B

۵

ساختار فعل وابسته وابسته

۵۸ دقیقه

۶

تشبیه.استعاره.تشخیص .پارادوکس

۵۸ دقیقه

۷

آرایه ادبی.پارادوکس.جناس تام.ایهام.تناسب.مراعات النظیر

۶۴ دقیقه

۸

آرایه ادبی.حسن تعلیل.حس آمیزی.اشتقاق.اسلوب معادله.تضاد

۶۱  دقیقه

C

۹

آرایه های ادبی.مجاز .کنایه.ایهام.لف و نشر.تضمین

۴۵ دقیقه

۱۰

تست آرایه

۶۰ دقیقه

۱۱

مفهوم

۴۴ دقیقه

۱۲

مفهوم(۲)

۴۷ دقیقه

 

بسته معلم خصوصی مکتبستان – زبان انگلیسی

 

زبان سوم

۱

.درس اول

۵۷ دقیقه

۲

درس دوم و سوم

۵۸ دقیقه

۳

درس ۴سال سوم -درس ۲ سال چهارم

۵۳ دقیقه

۴

درس پنجم

۵۶ دقیقه

۵

درس شیش

۴۹ دقیقه

چهارمA

۱

.درس اول

۵۷ دقیقه

۲

درس ۴سال سوم -درس ۲ سال چهارم

۵۳ دقیقه

۳

درس سوم

۵۵ دقیقه

۴

درس چهارم

۶۳ دقیقه

چهارم B

۵

درس پنجم و هفتم

۵۶ دقیقه

۶

درس شیشم

۵۵ دقیقه

۷

درس هشتم

۵۶ دقیقه

۸

کلوز تست

۵۲ دقیقه

۹

درک مطلب

۵۳ دقیقه

مشاوره  و تهیه بسته ” معلم خصوصی مکتبستان”

برای درخواست مشاوره رایگان، یک پیامک با عنوان #بسته معلم خصوصی# به شماره ی زیر بدهید:

SMS : 1000347

مشاورین موسسه با شما تماس می گیرند و شما را برای تصمیم گیری بهتر راهنمایی می کنند.

برای ارتباط و چت در تلگرام با مشاورین :

 

همچنین برای آشنایی با اساتید بسته معلم خصوصی مکتبستان می توانید روی لینک زیر کلیک کنید: