خانه » جزوات کنکوری » فیزیک (پەڕە 4)

فیزیک

آزمون سینماتیک با پاسخ تشریحی‎

آزمون سینماتیک با پاسخ تشریحی‎

آزمون سینماتیک با پاسخ تشریحی‎ سلام تو این پست آزمون سینماتیک با پاسخ تشریحی رو واستون قرار دادم. برای دریافت آزمون سینماتیک با پاسخ تشریحی‎ فایل زیر را دانلود کنید. دانلود  آزمون سینماتیک با پاسخ تشریحی‎ لینک مستقیم لینک غیر مستقیم رمز فایل : www.maktabestan.ir حجم فایل : ۱.۲۴ مگابایت

بیشتر بخوانید

تست با حل برای مبحث حرکت شناسی‎

تست با حل برای مبحث حرکت شناسی‎ سلام تو این پست مجموعه تست با حل برای مبحث حرکت شناسی‎  رو واستون قرار دادم. برای دریافت مجموعه تست با حل برای مبحث حرکت شناسی‎ فایل زیر را دانلود کنید. دانلود  مجموعه تست با حل برای مبحث حرکت شناسی‎ لینک مستقیم لینک غیر مستقیم رمز فایل : www.maktabestan.ir حجم فایل : ۲.۴۴ lمگابایت

بیشتر بخوانید

حل فوق سریع تست های سقوط آزاد

حل فوق سریع تست های سقوط آزاد سلام تو این پست جزوه حل فوق سریع تست های سقوط آزاد  رو واستون قرار دادم. برای دریافت جزوه حل فوق سریع تست های سقوط آزاد فایل زیر را دانلود کنید. دانلود  جزوه حل فوق سریع تست های سقوط آزاد لینک مستقیم لینک غیر مستقیم رمز فایل : www.maktabestan.ir حجم فایل : ۱.۲۱ lمگابایت

بیشتر بخوانید

نکات تستی برتر مبحث مغناطیس‎

نکات تستی برتر مبحث مغناطیس‎ سلام تو این پست جزوه نکات تستی برتر مبحث مغناطیس‎  رو واستون قرار دادم. برای دریافت جزوه نکات تستی برتر مبحث مغناطیس‎ فایل زیر را دانلود کنید. دانلود  جزوه نکات تستی برتر مبحث مغناطیس‎ لینک مستقیم لینک غیر مستقیم رمز فایل : www.maktabestan.ir حجم فایل : ۱.۷۴ lمگابایت

بیشتر بخوانید

نکات فشرده برای حرکت پرتابه ای‎

نکات فشرده برای حرکت پرتابه ای‎ سلام تو این پست جزوه نکات فشرده برای حرکت پرتابه ای‎ رو واستون قرار دادم.   برای دریافت نکات فشرده برای حرکت پرتابه ای‎ فایل زیر را دانلود کنید. دانلود  جزوه نکات فشرده برای حرکت پرتابه ای‎ لینک مستقیم لینک غیر مستقیم رمز فایل : www.maktabestan.ir حجم فایل : ۸۲۶ کیلوبایت

بیشتر بخوانید

مثال های حل شده برای مبحث ترمودینامیک‎

مثال های حل شده برای مبحث ترمودینامیک‎ سلام تو این پست مثال های حل شده برای مبحث ترمودینامیک‎  رو واستون قرار دادم. برای دریافت جزوه مثال های حل شده برای مبحث ترمودینامیک‎ فایل زیر را دانلود کنید. دانلود  جزوه مثال های حل شده برای مبحث ترمودینامیک‎ لینک مستقیم لینک غیر مستقیم رمز فایل : www.maktabestan.ir حجم فایل : ۵۲۹ کیلوبایت

بیشتر بخوانید
دریافت لینک دانلود
کنکور