دسته بندی مطالب

فیزیک

آزمون سینماتیک با پاسخ تشریحی‎

آزمون سینماتیک با پاسخ تشریحی‎ سلام تو اين پست آزمون سینماتیک با پاسخ تشریحی رو واستون قرار دادم.براي دريافت آزمون سینماتیک با پاسخ تشریحی‎ فايل زير را دانلود کنيد. دانلود  آزمون سینماتیک با پاسخ تشریحی‎لينک مستقيم لينک غير…
ادامه مطلب ...

تست با حل برای مبحث حرکت شناسی‎

تست با حل برای مبحث حرکت شناسی‎سلامتو اين پست مجموعه تست با حل برای مبحث حرکت شناسی‎  رو واستون قرار دادم.براي دريافت مجموعه تست با حل برای مبحث حرکت شناسی‎ فايل زير را دانلود کنيد. دانلود  مجموعه تست با حل برای مبحث حرکت…
ادامه مطلب ...

حل فوق سریع تست های سقوط آزاد

حل فوق سریع تست های سقوط آزادسلامتو اين پست جزوه حل فوق سریع تست های سقوط آزاد  رو واستون قرار دادم.براي دريافت جزوه حل فوق سریع تست های سقوط آزاد فايل زير را دانلود کنيد. دانلود  جزوه حل فوق سریع تست های سقوط آزاد…
ادامه مطلب ...

نکات تستی برتر مبحث مغناطیس‎

نکات تستی برتر مبحث مغناطیس‎سلامتو اين پست جزوه نکات تستی برتر مبحث مغناطیس‎  رو واستون قرار دادم.براي دريافت جزوه نکات تستی برتر مبحث مغناطیس‎ فايل زير را دانلود کنيد. دانلود  جزوه نکات تستی برتر مبحث مغناطیس‎لينک…
ادامه مطلب ...

نکات فشرده برای حرکت پرتابه ای‎

نکات فشرده برای حرکت پرتابه ای‎سلامتو اين پست جزوه نکات فشرده برای حرکت پرتابه ای‎ رو واستون قرار دادم.براي دريافت نکات فشرده برای حرکت پرتابه ای‎ فايل زير را دانلود کنيد. دانلود  جزوه نکات فشرده برای حرکت پرتابه…
ادامه مطلب ...

مثال های حل شده برای مبحث ترمودینامیک‎

مثال های حل شده برای مبحث ترمودینامیک‎سلامتو اين پست مثال های حل شده برای مبحث ترمودینامیک‎  رو واستون قرار دادم.براي دريافت جزوه مثال های حل شده برای مبحث ترمودینامیک‎ فايل زير را دانلود کنيد. دانلود  جزوه مثال های حل شده…
ادامه مطلب ...
دریافت لینک دانلود