دسته بندی مطالب

عربی

گزیده نکات عربی معرب و مبنی

گزیده نکات عربی معرب و مبنیسلامتو اين پست جزوه گزیده نکات عربی معرب و مبنی  رو واستون قرار دادم.براي دريافت جزوه گزیده نکات عربی معرب و مبنی فايل زير را دانلود کنيد. دانلود  جزوه گزیده نکات عربی معرب و مبنیلينک مستقيم…
ادامه مطلب ...

گزیده نکات عربی حال

گزیده نکات عربی حالسلامتو اين پست جزوه گزیده نکات عربی حال  رو واستون قرار دادم.براي دريافت جزوه گزیده نکات عربی حال فايل زير را دانلود کنيد. دانلود  جزوه گزیده نکات عربی حاللينک مستقيم لينک غير مستقيم رمز فايل…
ادامه مطلب ...

ترجمه تمام دروس عربی سوم دبیرستان

ترجمه تمام دروس عربی سومسلامتو اين پست جزوه ترجمه تمام دروس عربی سوم دبیرستان  رو واستون قرار دادم.براي دريافت جزوه ترجمه تمام دروس عربی سوم دبیرستان فايل زير را دانلود کنيد. دانلود  جزوه ترجمه تمام دروس عربی سوم دبیرستان…
ادامه مطلب ...

برخی از نکات ترجمه در عربی عمومی

برخی از نکات ترجمه در عربی عمومیسلامتو اين پست جزوه برخی از نکات ترجمه در عربی عمومی  رو واستون قرار دادم.براي دريافت جزوه برخی از نکات ترجمه در عربی عمومی فايل زير را دانلود کنيد. دانلود  جزوه برخی از نکات ترجمه در عربی…
ادامه مطلب ...

صد تست عربی مبحث فعل

صد تست عربی مبحث فعلسلامتو اين پست جزوه صد تست عربی مبحث فعل  رو واستون قرار دادم.براي دريافت جزوه صد تست عربی مبحث فعل فايل زير را دانلود کنيد. دانلود  جزوه صد تست عربی مبحث فعللينک مستقيم لينک غير مستقيم رمز…
ادامه مطلب ...
دریافت لینک دانلود