دسته بندی مطالب

عربی

گزیده نکات کنکوری منصوبات عربی

گزیده نکات کنکوری منصوبات عربیسلامتو اين پست جزوه گزیده نکات کنکوری منصوبات عربی  رو واستون قرار دادم.براي دريافت جزوه گزیده نکات کنکوری منصوبات عربی فايل زير را دانلود کنيد. دانلود  جزوه گزیده نکات کنکوری منصوبات عربی…
ادامه مطلب ...

جزوه عربی مبحث تجزیه فعل

جزوه عربی مبحث تجزیه فعلسلامتو اين پست جزوه عربی مبحث تجزیه فعل  رو واستون قرار دادم.براي دريافت جزوه عربی مبحث تجزیه فعل فايل زير را دانلود کنيد. دانلود  جزوه عربی مبحث تجزیه فعللينک مستقيم لينک غير مستقيم رمز…
ادامه مطلب ...

تمامی لغات عربی به همراه معنی در تمام پایه ها

تمامی لغات عربی به همراه معنی در تمام پایه هاسلامتو اين پست جزوه تمامی لغات عربی به همراه معنی در تمام پایه ها  رو واستون قرار دادم.براي دريافت جزوه تمامی لغات عربی به همراه معنی در تمام پایه ها فايل زير را دانلود کنيد.…
ادامه مطلب ...

حالتهای مختلف فعل در عربی و آموزش ترجمه عربی

حالتهای مختلف فعل در عربی و آموزش ترجمه عربیسلامتو اين پست جزوه حالتهای مختلف فعل در عربی و آموزش ترجمه عربی  رو واستون قرار دادم.براي دريافت جزوه حالتهای مختلف فعل در عربی و آموزش ترجمه عربی فايل زير را دانلود کنيد. دانلود…
ادامه مطلب ...

نکات تستی ترجمه فعل ماضی

نکات تستی ترجمه فعل ماضیسلامتو اين پست جزوه نکات تستی ترجمه فعل ماضی رو واستون قرار دادم.براي دريافت جزوه نکات تستی ترجمه فعل ماضی فايل زير را دانلود کنيد. دانلود  جزوه نکات تستی ترجمه فعل ماضیلينک مستقيم لينک غير…
ادامه مطلب ...
دریافت لینک دانلود