دسته بندی مطالب

زبان

جزوه انگلیسی نکات تستی و آموزشی Reading

جزوه انگلیسی نکات تستی و آموزشی Readingسلامتو اين پست جزوه انگلیسی نکات تستی و آموزشی Reading  رو واستون قرار دادم.براي دريافت جزوه انگلیسی نکات تستی و آموزشی Reading فايل زير را دانلود کنيد. دانلود  جزوه انگلیسی نکات تستی…
ادامه مطلب ...

معنی لغات زبان انگلیسی سوم دبیرستان ، درس چهارم به همراه تصاویر

معنی لغات زبان انگلیسی سوم دبیرستان ، درس چهارمسلامتو اين پست جزوه معنی لغات زبان انگلیسی سوم دبیرستان ، درس چهارم به همراه تصاویر  رو واستون قرار دادم.براي دريافت جزوه معنی لغات زبان انگلیسی سوم دبیرستان ، درس چهارم به…
ادامه مطلب ...

لغات خارج کتاب زبان در کنکورهای اخیر

لغات خارج کتاب زبان در کنکورهای اخیرسلامتو اين پست جزوه لغات خارج کتاب زبان در کنکورهای اخیر  رو واستون قرار دادم.براي دريافت جزوه لغات خارج کتاب زبان در کنکورهای اخیر فايل زير را دانلود کنيد. دانلود  جزوه لغات خارج کتاب…
ادامه مطلب ...

گزیده ی نکات گرامر به همراه واژگان ۱۰ سال زبان انگلیسی کنکور

گزیده ی نکات گرامر به همراه واژگان 10 سال زبانسلامتو اين پست جزوه گزیده ی نکات گرامر به همراه واژگان 10 سال زبان انگلیسی کنکور  رو واستون قرار دادم.براي دريافت جزوه گزیده ی نکات گرامر به همراه واژگان 10 سال زبان انگلیسی…
ادامه مطلب ...

سوالات درک مطلب زبان انگلیسی را چگونه پاسخ دهیم؟

سوالات درک مطلب زبان انگلیسی را چگونه پاسخ دهیم؟سلامتو اين پست جزوه سوالات درک مطلب زبان انگلیسی را چگونه پاسخ دهیم؟  رو واستون قرار دادم.براي دريافت جزوه سوالات درک مطلب زبان انگلیسی را چگونه پاسخ دهیم؟ فايل زير را دانلود…
ادامه مطلب ...

روش پاسخ دادن به سوالات CLOZE TEST کنکور

روش پاسخ دادن به سوالات CLOZE TEST کنکورسلامتو اين پست جزوه روش پاسخ دادن به سوالات CLOZE TEST کنکور  رو واستون قرار دادم.براي دريافت جزوه روش پاسخ دادن به سوالات CLOZE TEST کنکور فايل زير را دانلود کنيد. دانلود  جزوه روش…
ادامه مطلب ...
دریافت لینک دانلود