دسته بندی مطالب

زبان

لغات و قواعد و گرامر زبان انگلیسی

لغات و قواعد و گرامر زبان انگلیسیسلامتو اين پست جزوه لغات و قواعد و گرامر زبان انگلیسی  رو واستون قرار دادم.براي دريافت جزوه لغات و قواعد و گرامر زبان انگلیسی فايل زير را دانلود کنيد. دانلود  جزوه لغات و قواعد و گرامر زبان…
ادامه مطلب ...

آموزشی و تستی زبان پیش دانشگاهی ۱ و ۲

آموزشی و تستی زبان پیش دانشگاهی ۱ و ۲سلامتو اين پست جزوه آموزشی و تستی زبان پیش دانشگاهی ۱ و ۲  رو واستون قرار دادم.براي دريافت جزوه آموزشی و تستی زبان پیش دانشگاهی ۱ و ۲ فايل زير را دانلود کنيد. دانلود  جزوه آموزشی و تستی…
ادامه مطلب ...

جزوه زبان انگلیسی مبحث عبارت وصفی

جزوه زبان انگلیسی مبحث عبارت وصفیسلامتو اين پست جزوه زبان انگلیسی مبحث عبارت وصفی  رو واستون قرار دادم.براي دريافت جزوه زبان انگلیسی مبحث عبارت وصفی فايل زير را دانلود کنيد. دانلود  جزوه زبان انگلیسی مبحث عبارت وصفی…
ادامه مطلب ...

جزوه زبان انگلیسی مبحث حروف ربط تضاد ساز

جزوه زبان انگلیسی مبحث حروف ربط تضاد سازسلامتو اين پست جزوه زبان انگلیسی مبحث حروف ربط تضاد ساز  رو واستون قرار دادم.براي دريافت جزوه زبان انگلیسی مبحث حروف ربط تضاد ساز فايل زير را دانلود کنيد. دانلود  جزوه زبان انگلیسی…
ادامه مطلب ...

جزوه تمامی لغات انگلیسی به همراه معنی در تمام پایه ها

جزوه تمامی لغات انگلیسی به همراه معنیسلامتو اين پست جزوه تمامی لغات انگلیسی به همراه معنی در تمام پایه ها  رو واستون قرار دادم.براي دريافت جزوه تمامی لغات انگلیسی به همراه معنی در تمام پایه ها فايل زير را دانلود کنيد.…
ادامه مطلب ...

جزوه آموزشی موسسه علوی درس زبان انگلیسی

جزوه آموزشی موسسه علوی درس زبان انگلیسیسلامتو اين پست جزوه آموزشی موسسه علوی درس زبان انگلیسی  رو واستون قرار دادم.براي دريافت جزوه آموزشی موسسه علوی درس زبان انگلیسی فايل زير را دانلود کنيد. دانلود  جزوه آموزشی موسسه علوی…
ادامه مطلب ...

جزوه انگلیسی نکات تستی و آموزشی Reading

جزوه انگلیسی نکات تستی و آموزشی Readingسلامتو اين پست جزوه انگلیسی نکات تستی و آموزشی Reading  رو واستون قرار دادم.براي دريافت جزوه انگلیسی نکات تستی و آموزشی Reading فايل زير را دانلود کنيد. دانلود  جزوه انگلیسی نکات تستی…
ادامه مطلب ...

معنی لغات زبان انگلیسی سوم دبیرستان ، درس چهارم به همراه تصاویر

معنی لغات زبان انگلیسی سوم دبیرستان ، درس چهارمسلامتو اين پست جزوه معنی لغات زبان انگلیسی سوم دبیرستان ، درس چهارم به همراه تصاویر  رو واستون قرار دادم.براي دريافت جزوه معنی لغات زبان انگلیسی سوم دبیرستان ، درس چهارم به…
ادامه مطلب ...

لغات خارج کتاب زبان در کنکورهای اخیر

لغات خارج کتاب زبان در کنکورهای اخیرسلامتو اين پست جزوه لغات خارج کتاب زبان در کنکورهای اخیر  رو واستون قرار دادم.براي دريافت جزوه لغات خارج کتاب زبان در کنکورهای اخیر فايل زير را دانلود کنيد. دانلود  جزوه لغات خارج کتاب…
ادامه مطلب ...

گزیده ی نکات گرامر به همراه واژگان ۱۰ سال زبان انگلیسی کنکور

گزیده ی نکات گرامر به همراه واژگان 10 سال زبانسلامتو اين پست جزوه گزیده ی نکات گرامر به همراه واژگان 10 سال زبان انگلیسی کنکور  رو واستون قرار دادم.براي دريافت جزوه گزیده ی نکات گرامر به همراه واژگان 10 سال زبان انگلیسی…
ادامه مطلب ...
دریافت لینک دانلود
کنکور