لطفا برای دریافت بر روی لینک های زیر کلیک کنید.

بانک تست بسته عربی:

http://dl.maktabestan.ir/post/Package-Test/arabi10/ghavaed-adad-madud.zip

http://dl.maktabestan.ir/post/Package-Test/arabi10/ghavaed-erab.zip
http://dl.maktabestan.ir/post/Package-Test/arabi10/ghavaed-esm.zip
http://dl.maktabestan.ir/post/Package-Test/arabi10/ghavaed-fel.zip
http://dl.maktabestan.ir/post/Package-Test/arabi10/ghavaed-horuf.zip
http://dl.maktabestan.ir/post/Package-Test/arabi10/ghavaed-navasekh.zip
http://dl.maktabestan.ir/post/Package-Test/arabi10/ghavaed-sakhtar-jomle.zip
http://dl.maktabestan.ir/post/Package-Test/arabi10/ghavaed-sanaAt-adabi.zip
http://dl.maktabestan.ir/post/Package-Test/arabi10/ghavaed-tajzie-tarik.zip
http://dl.maktabestan.ir/post/Package-Test/arabi10/ghavaed-tavabe.zip
http://dl.maktabestan.ir/post/Package-Test/arabi10/soalat-tarkibi.zip
http://dl.maktabestan.ir/post/Package-Test/arabi10/tarjome.zip

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *