برنامه های اندروید مکتبستان

اندروید کنکور

در این صفحه کلیه آپ های آموزشی اندرویدی مکتبستان منتشر می شوند.

پیوسته به این صفحه سر بزنید.

ما سعی می کنیم ماهانه برنامه های کنکوری جدیدی را تقدیم شما کنیم.

اپ های رویایی زیست شناسی (نظام قدیم)

بیش از ۲۰۰۰ نکته کنکوری زیست  در این برنامه اندروید قرار دارد.

به شما قول می دهیم پس از نصب برنامه های اندروید زیست شگفت زده می شوید.

لینک های زیر را دانلود کنید و سپس برنامه ها را در گوشی اندروید خود نصب کنید.

زیست دوم

زیست سوم

زیست چهارم

اپ دین و زندگی مکتبستان (نظام قدیم)

یک مجموعه کامل آموزشی و پیام آیات برای دین و زندگی

به شما قول می دهیم پس از نصب برنامه های اندروید ما شگفت زده می شوید.

لینک های زیر را دانلود کنید و سپس برنامه ها را در گوشی اندروید خود نصب کنید.

برنامه اندروید دین و زندگی مکتبستان

اپ شیمی مکتبستان (نظام قدیم)

یک مجموعه کامل آموزشی شیمی کنکور

به شما قول می دهیم پس از نصب برنامه های اندروید ما شگفت زده می شوید.

برنامه اندروید شیمی مکتبستان

آپ خلاصه دروس مکتبستان (نظام قدیم)

یک مجموعه کامل از خلاصه های همه دروس

به شما قول می دهیم پس از نصب برنامه های اندروید ما شگفت زده می شوید.

برنامه اندروید خلاصه دروس مکتبستان

آپ ادبیات کنکور مکتبستان

یک مجموعه کامل از آموزش های ادبیات کنکور

به شما قول می دهیم پس از نصب برنامه های اندروید ما شگفت زده می شوید.

برنامه اندروید ادبیات کنکور مکتبستان

آپ فارسی دهم مکتبستان

یک مجموعه کامل از آموزش های فارسی دهم

به شما قول می دهیم پس از نصب برنامه های اندروید ما شگفت زده می شوید.

برنامه اندروید فارسی دهم مکتبستان

آپ عربی یازدهم مکتبستان

یک مجموعه کامل از آموزش های عربی یازدهم

به شما قول می دهیم پس از نصب برنامه های اندروید ما شگفت زده می شوید.

برنامه اندروید عربی یازدهم مکتبستان

آپ انگلیسی دوازدهم مکتبستان

یک مجموعه کامل از آموزش های انگلیسی دوازدهم

به شما قول می دهیم پس از نصب برنامه های اندروید ما شگفت زده می شوید.

برنامه اندروید انگلیسی دوازدهم مکتبستان

آپ فارسی یازدهم مکتبستان

یک مجموعه کامل از آموزش های فارسی یازدهم

به شما قول می دهیم پس از نصب برنامه های اندروید ما شگفت زده می شوید.

برنامه اندروید فارسی یازدهم مکتبستان

دریافت لینک دانلود
بیش از 3 ساعت فیلم و صوت مشاوره کنکور رایگان
این پیشنهاد فقط یک بار ارائه می شود و پیشنهاد می کنیم این فرصت را از دست ندهید
شما فقط یک بار فرصت دریافت این هدیه ردنشدنی را دارید !
برای دانلود کافی است ایمیلتان را وارد کنید
برای دانلود کافی است ایمیلتان را وارد کنید
برای دانلود کافی است ایمیلتان را وارد کنید
هر هفته یک فیلم مشاوره رایگان می خواهید؟