اطلاعیه ‌سازمان‌ سنجش‌ در باره‌ شرکت در آزمون سراسری‌ سال ۱۳۹۳

اطلاعیه ‌سازمان‌ سنجش‌ در باره‌ شرکت در آزمون سراسری‌ سال ۱۳۹۳  :

ضمن‌ آرزوی‌ موفقیت‌ برای‌ کلیه خواهران‌ و برادرانی که‌ در آزمون‌ سراسری‌ سال ۱۳۹۳ ثبت‌ نام‌ نموده‌­اند، بدین‌ وسیله‌ به اطلاع‌ می‌رساند آزمون عمومی و اختصاصی داوطلبان گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی در صبح پنج شنبه ۵/۴/۹۳، داوطلبان گروه آزمایشی هنر در بعدازظهر پنج شنبه ۵/۴/۹۳، داوطلبان گروه آزمایشی علوم تجربی در صبح جمعه ۶/۴/۹۳، داوطلبان گروه آزمایشی زبانهای خارجی در بعدازظهر جمعه ۶/۴/۹۳ و گروه آزمایشی علوم انسانی در صبح شنبه ۷/۴/۹۳ در ۳۶۴ شهرستان و بخش مختلف کشور (به شرح جدول شماره ۱) برگزار خواهد شد. کارتهای‌ شرکت در آزمون برای‌ کلیه‌ داوطلبان‌ آزمون‌ سراسری سال ۱۳۹۳ از روز یکشنبه ۱/۴/۹۳ لغایت روز چهارشنبه ۴/۴/۹۳ براساس‌ مندرجات‌ بند « الف‌» این‌ اطلاعیه‌ بر روی سایت سازمان سنجش آموزش کشور قرار می‌گیرد و داوطلبان پس از پرینت کارت شرکت در آزمون، در صورت وجود نقص احتمالی می‌بایستی “مطابق بند «ب» این اطلاعیه” به حوزه های رفع نقص کارت مندرج در جدول شماره ۲ مراجعه نمایند.

الف‌ ـ نحوه‌ و زمان پرینت برگ راهنما و کارت شرکت در آزمون
 کارتهای‌ شرکت در‌ آزمون‌ کلیه‌ داوطلبان‌ گروههای‌ آزمایشی‌ علوم‌ ریاضی‌ و فنی‌، علوم‌ تجربی‌، علوم انسانی‌، هنر و زبانهای خارجی‌ به همراه برگ راهنمای شرکت در آزمون از روز یکشنبه ۱/۴/۱۳۹۳ لغایت روز چهارشنبه ۴/۴/۹۳ برای مشاهده و پرینت بر روی سایت سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org قرار خواهد گرفت. لذا کلیه‌ داوطلبان‌ متقاضی شرکت‌ در آزمون‌، برای پرینت کارت شرکت در آزمون باید در تاریخ تعیین شده به شرح فوق به سایت اینترنتی سازمان مراجعه نموده و با وارد نمودن شماره سریال کارت اعتباری ثبت نام (۱۲ رقمی) و شماره شناسنامه و یا شماره پرونده و کدرهگیری ثبت‌نام (۱۶ رقمی) و نام و نام خانوادگی، کدملی و سریال شماره شناسنامه یک نسخه پرینت از برگ راهنما و کارت شرکت در آزمون تهیه نمایند. بدیهی است داوطلبانی که در ۲ یا ۳ گروه آزمایشی متقاضی شده‌اند باید علاوه بر پرینت کارت شرکت در آزمون گروه آزمایشی اصلی، برحسب مورد نسبت به پرینت کارت گروه آزمایشی دوم و یا گروههای آزمایشی دوم و سوم خود اقدام نمایند. بنابراین داوطلبان این آزمون برای پرینت کارت شرکت در آزمون باید منحصراً به روش فوق اقدام و براساس تاریخ و آدرس تعیین شده بر روی کارت شرکت در آزمون، به حوزه امتحانی مربوط مراجعه نمایند. بدیهی است برای شرکت در جلسه آزمون همراه داشتن پرینت کارت شرکت در آزمون و هم چنین اصل کارت ملی و یا اصل شناسنامه عکسدار و ارائه آن الزامی است. لذا کلیه داوطلبان باید برای پرینت کارت شرکت در آزمون اقدام نمایند.
تذکر مهم: چنانچه داوطلبی به دلیل در اختیار نداشتن اطلاعات کاربری مورد نیاز، موفق به پرینت کارت شرکت در آزمون خود نمی شود لازم است با همراه داشتن کارت ملی و یا شناسنامه عکسدار شخصاً از روز سه شنبه مورخ ۳/۴/۹۳ لغایت روز چهارشنبه مورخ ۴/۴/۹۳ از ساعت ۸:۰۰ الی ۱۲:۰۰ و ۱۴:۰۰ الی ۱۸:۰۰ براساس جدول شماره ۲ این اطلاعیه به باجه رفع‌نقص حوزه ذیربط مراجعه نماید.
ب‌ ـ محل‌ رفع نقص کارت شرکت در آزمون
 محل رفع نقص کارت شرکت در ‌آزمون کلیه داوطلبان گروههای آزمایشی علوم ریاضی و فنی‌، علوم‌ تجربی‌، علوم انسانی‌، هنر و زبانهای ‌خارجی‌ بر مبنای‌ شهرستان‌ محل‌ اقامت فعلی‌ آنان‌ که‌ در بند ۲۸ تقاضانامه‌ ثبت‌ نام‌، مشخص‌کرده‌اند به‌ شرح‌ جدول شماره‌ ۱ و آدرس محل رفع نقصبه شرح جدول شماره ۲ این اطلاعیه می‌باشد.
ج ـ درخصوص مندرجات کارت شرکت در آزمون چنانچه مغایرتی مشاهده شد، داوطلبان لازم است به شرح زیر اقدام نمایند.
۱ ـ با توجه به اطلاعات مندرج بر روی کارت شرکت در آزمون، چنانچه داوطلبان مغایرتی در اطلاعات مندرج در بندهای ۱، ۳، ۴‌، ۷، ۱۲‌، ۱۳، ۱۴، ۱۵، ۱۶، ۱۷، ۱۸ ، ۱۹، ۲۰، ۲۱ و ۲۳ (شامل نام­خانوادگی و نام، سال تولد، شماره شناسنامه‌، سال اخذ و نوع دیپلم، شماره ملی، سری و سریال شناسنامه، محل تولد، شماره دانش آموزی، منطقه اخذ دیپلم، سهمیه، معدل کتبی نهایی دیپلم، محل اخذ مدرک ماقبل دیپلم ، محل اخذ مدرک دیپلم، سال و محل اخذ مدرک دوره پیش دانشگاهی، استفاده از بورسیه آموزگار، کارمندی، مدرک کاردانی، دانشجوی دوره روزانه، دانشجوی انصرافی، اتباع خارجی و مدرک کارشناسی) کارت شرکت در آزمون مشاهده نمودند، لازم است برای اصلاح مورد یا موارد مذکور در سایت سازمان و در قسمت ویرایش اطلاعات حداکثر تا تاریخ ۷/۴/۹۳ مراجعه و از آن طریق نسبت به اصلاح موارد اقدام نمایند.
تبصره۱ ـ داوطلبانی که سال اخذ مدرک دیپلم آنان سال ۱۳۸۴ به بعد می­باشد چنانچه خواستار ویرایش اطلاعات مندرج در بندهای ۱، ۳، ۴، ۷، ۱۲، ۱۳، ۱۵، ۱۶ و ۱۸ کارت شرکت در آزمون خود می باشند با توجه به اینکه در زمان ثبت نام اولیه نسبت به تأیید بندهای فوق اقدام و کد سوابق تحصیلی دریافت نموده­ اند در این مرحله هرگونه ویرایشی درخصوص اطلاعات فوق انجام دهند، اعمال ویرایش اطلاعات منوط به هماهنگی سازمان سنجش و تأیید مرکز سنجش وزارت آموزش و پرورش و محل اخذ مدرک دیپلم داوطلبان می‌باشد.
تبصره۲ ـ داوطلبانی که سال اخذ مدرک دیپلم آنان سال ۱۳۸۳ و قبل از آن می باشد، چنانچه خواستار ویرایش سال اخذ مدرک دیپلم (بند۷) کارت شرکت در آزمون خود به سال ۱۳۸۴ و بعد از آن می­باشد و در یکی از رشته­ های ریاضی فیزیک، علوم تجربی، ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی دیپلم خود را اخذ نموده و یا به یکی از رشته های مذکور تغییر می­دهند می­بایستی کد پیگیری آموزش و پرورش را از سایت سازمان دریافت و آنرا در محل مربوط در صفحه ویرایش اطلاعات وارد نمایند و سپس نسبت به اصلاح سال اخذ مدرک دیپلم خود اقدام نمایند.
تبصره۳ ـ درصورت مشاهده هرگونه مشکل درخصوص نمرات آموزش وپرورش، اطلاعات سوابق تحصیلی، عدم ارسال آنها به سازمان سنجش، مشمول یا غیر مشمول بودن لازم است حداکثر تا تاریخ ۱۰/۴/۹۳ به منطقه آموزش و پرورش محل اخذ دیپلم خود مراجعه نماید.
 ـ داوطلبان درصورتی که مغایرتی در اطلاعات مندرج در بندهای ۲، ۶، ۸، ۹ و ۱۰ (جنس، دین، زبان خارجی امتحانی، معلولیت و بهیار) کارت شرکت در آزمون مشاهده نمودند ضروری است از روز سه شنبه ۳/۴/۹۳ لغایت روز چهارشنبه ۴/۴/۹۳ از ساعت ۸:۰۰ الی ۱۲:۰۰ و ۱۴:۰۰ الی ۱۸:۰۰ با به همراه داشتن کارت شناسایی معتبر (کارت ملی و یا شناسنامه عکسدار) شخصاَ به نماینده سازمان سنجش آموزش کشور مستقر در باجه رفع نقص حوزه مربوطه براساس جدول شماره ۲ این اطلاعیه مراجعه نمایند.
۲ ـ چنانچه سهمیه درخواستی داوطلبی غیر از سهمیه مناطق می‌باشد و در بند ۱۷ کارت شرکت در آزمون سهمیه مناطق درج گردیده است لازم است به ترتیب ذیل عمل نمایند:
۱ ـ ۲ ـ کلیه داوطلبان متقاضی استفاده از سهمیه های بنیاد شهید و امور ایثارگران برای اعلام مغایرت حداکثر تا تاریخ ۷/۴/۹۳ از طریق سایت سازمان سنجش به قسمت ویرایش اطلاعات مراجعه و اطلاعات خواسته شده را تکمیل نمایند . اطلاعات دریافتی به بنیاد شهید و امور ایثارگران ارسال می گردد و در صورت تأیید سهمیه توسط ارگان مربوط، سهمیه درخواستی داوطلبان اعمال می­گردد. در غیر اینصورت با سهمیه مناطق گزینش خواهند شد و هیچگونه اعتراضی قابل قبول نمی‌باشد.
۲ ـ ۲ ـ سایر داوطلبان متقاضی استفاده از سهمیه (بجز داوطلبان مندرج در بند ۱ ـ ۲ فوق) برای روشن شدن وضعیت سهمیه خود حداکثر تا تاریخ ۱۰/۴/۹۳ به ارگان مربوط (ستاد مشترک سپاه پاسداران، وزارت جهاد کشاورزی، ستاد نیروهای مسلح) مراجعه نمایند. بدیهی است درصورت تأیید سهمیه توسط ارگان مربوط، سهمیه در خواستی داوطلبان اعمال می­گردد در غیر اینصورت با سهمیه مناطق گزینش خواهند شد و هیچگونه اعتراضی قابل قبول نمی‌باشد.
۳ ـ چنانچه کارت شرکت در آزمون داوطلب دارای اشکالاتی از جمله، فاقد مهر بودن عکس، واضح نبودن عکس و . . . می باشد ضروری است از روز سه شنبه ۳/۴/۹۳ الی روز چهارشنبه مورخ ۴/۴/۹۳ از ساعت ۸:۰۰ الی ۱۲:۰۰ و ۱۴:۰۰ الی ۱۸:۰۰ با بهمراه داشتن ۲ قطعه عکس ۴´ ۳، کارت ملی یا شناسنامه عکسدار شخصاَ به نماینده سازمان سنجش مستقر در باجه رفع نقص‌حوزه مربوطه براساس جدول شماره ۲ مراجعه نمایند و موضوع را دنبال نموده تا مشکل برطرف گردد.
۴ ـ چنانچه شماره داوطلب مندرج بر روی کارت شرکت در آزمون چه به صورت عددی و یا به صورت حروف ناخوانا می باشد ضروری است از روز سه شنبه ۳/۴/۹۳ الی روز چهارشنبه مورخ ۴/۴/۹۳ از ساعت ۸:۰۰ الی ۱۲:۰۰ و ۱۴:۰۰ الی ۱۸:۰۰ شخصاَ به نماینده سازمان سنجش آموزش کشور مستقر در باجه رفع نقص حوزه مربوط براساس جدول شماره ۲ این اطلاعیه مراجعه نمایند و موضوع را دنبال نموده تا مشکل برطرف گردد.
۵ ـ دفترچه راهنمای شرکت در آزمون در قسمت «دسترسی سریع» با عنوان «دریافت فایل» از سایت این سازمان قابل دریافت می­باشد. ضمناً رشته‌های دارای شرایط خاص که به روش متمرکز دانشجو می­پذیرند نیز به طور جداگانه از روز یکشنبه مورخ ۱/۴/۹۳ بر روی سایت سازمان قرار داده می‌شود. تا داوطلبان اینگونه رشته‌ها، در صورت واجد شرایط بودن و علاقه­مند بودن براساس ضوابط مربوط حداکثر تا ۱۰/۴/۹۳نسبت به انتخاب رشته محلهای گروه آزمایشی مربوط که گزینش آنها به روش متمرکز و یا شرایط خاص صورت می‌گیرد اقدام و در فرم مربوط مشخص نمایند.
۶ ـ آن دسته از داوطلبانی که در زمان ثبت نام آزمون موفق به اعمال بند موسسات غیرانتفاعی و دانشگاه پیام نور نشده ­اند، با پرداخت مبلغ ۵۸۰۰۰ (پنجاه و هشت هزار) ریال بصورت الکترونیکی به وسیله کارتهای عضو شبکه بانکی شتاب از طریق سایت سازمان سنجش و در قسمت ویرایش اطلاعات نسبت به علامت‌گذاری بند فوق از تاریخ ۱/۴/۹۳ لغایت ۷/۴/۹۳ اقدام نمایند.
۷- داوطلبان علاقه‌مند به رشته ­های تحصیلی دارای شرایط خاص آزمون سراسری می بایست براساس اطلاعیه‌ای که در این خصوص در سایت این سازمان و همچنین هفته نامه پیک سنجش مورخ ۲/۴/۹۳ درج می‌گردد از تاریخ ۱/۴/۹۳ لغایت ۱۰/۴/۹۳ به صورت اینترنتی علاقه‌مندی خود را اعلام نماید.
۸- به اطلاع داوطلبان علاقه مند به رشته های تحصیلی مورد نیاز وزارت آموزش و پرورش در دانشگاه های تربیت دبیر شهید رجایی و پردیسهای دانشگاه فرهنگیان می‌رساند به محض وصول اطلاعات لازم درخصوص پذیرش در رشته‌های این دانشگاهها اطلاع‌رسانی لازم از سوی این سازمان بعمل خواهد آمد. بدیهی در صورت تعیین تکلیف قطعی درخصوص پذیرش در این دانشگاهها دریافت علاقمندی از داوطلبان در مرحله انتخاب رشته صورت خواهد گرفت.
۹- آن دسته از داوطلبان علاقه‌مند به انتخاب رشته‌های تحصیلی مراکز و واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی که پذیرش در آنها براساس آزمون صورت می‌پذیرد، می‌بایست ضمن شرکت در آزمون، پس از اعلام نتیجه اولیه آزمون سراسری و دریافت کارنامه برای انتخاب رشته به سایت مرکز آزمون دانشگاه آزاد اسلامی مراجعه نمایند.
د ـ تذکرهای‌ مهم‌
۱ ـ در زمان حضور در جلسه آزمون، همراه داشتن پرینت کارت شرکت در آزمون، اصل کارت ملی و یا اصل شناسنامه عکسدار الزامی است.
۲ ـ درِ حوزه ­های امتحانی صبحها رأس‌ ساعت‌ ۷:۰۰ (هفت) صبح و بعداز ظهرها راس ساعت ۱۴:۳۰(دو و نیم بعدازظهر) بسته خواهد شد و شروع فرآیند برگزاری آزمون صبح ها راس‌ ساعت‌ ۷:۳۰ (هفت و سی دقیقه) و بعد از ظهرها راس ساعت ۱۵:۰۰ (سه بعدازظهر) آغاز می گردد. لذا از ورود داوطلبان پس از بسته شدن درِ حوزه های امتحانی به حوزه امتحانی ممانعت بعمل خواهد آمد.
۳ ـ هر داوطلب برای حضور در جلسه آزمون علاوه بر پرینت کارت شرکت در آزمون گروه آزمایشی مربوط‌، لازم است اصل کارت ملی و یا اصل شناسنامه عکسدار، چند مداد سیاه نرم پررنگ، مدادتراش، مداد پاکن و یک سنجاق و یا سوزن به همراه داشته‌ باشد.
۴ ـ داوطلبان باید از آوردن وسایل اضافی از جمله کیف دستی ، ساک دستی، پیجر، تلفن همراه، تبلت، جزوه، کتاب، ماشین حساب، هرگونه نت و یادداشت و نظایر آن و همچنین وسایل شخصی به جلسه آزمون اکیداً خودداری نمایند. بدیهی است که به همراه داشتن هر کدام از وسایل مندرج در این بند:
۴-۱- به عنوان تقلب و تخلف تلقی و با داوطلبان ذیربط براساس قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمونهای سراسری که بخشی از آن در بند «هـ» آمده است، رفتار خواهد شد.
۴-۲- درصورت همراه داشتن وسایل ذکر شده و تحویل آنها به هنگام ورود به محل حوزه در صورت مفقود شدن وسایل، حوزه برگزاری هیچ گونه مسئولیتی در قبال ان نخواهد داشت.
۵ـ برای‌ آن‌ دسته‌ از داوطلبان‌ متقاضی شرکت در آزمون گروههای‌ آزمایشی‌ علوم‌ ریاضی‌ و فنی‌، علوم‌ تجربی‌، علوم‌ انسانی‌ و زبانهای خارجی‌ که علاقه‌مندی‌ خود را برای‌ شرکت‌ در آزمون‌ گروه‌ آزمایشی‌ هنر با گذاشتن‌ علامت‌ در ردیف‌ ۴۵ تقاضانامه‌ اعلام‌ داشته‌اند، کارت‌ شرکت در آزمون‌ گروه هنر نیز جداگانه‌ صادر گردیده‌ است‌. این‌ دسته ‌از داوطلبان‌ لازم‌ است‌ پرینت کارت‌ شرکت در آزمون گروه‌ هنر را نیز علاوه‌ بر پرینت کارت‌ شرکت در آزمون ‌گروه آزمایشی‌ مربوط‌ از طریق سایت سازمان سنجش آموزش کشور دریافت ‌دارند. به عبارت دیگر برای‌ این‌ قبیل‌ داوطلبان‌ دو کارت‌ شرکت در آزمون‌ صادر شده‌ است‌ که‌ لازم‌ است‌ پرینت هر دو کارت‌ شرکت در آزمون را از طریق سایت سازمان سنجش آموزش کشور ‌دریافت‌ نمایند.
۶ـ برای‌ آن دسته‌ از داوطلبان‌ متقاضی شرکت در آزمون گروههای‌ آزمایشی‌ علوم‌ ریاضی‌ و فنی‌، علوم‌ تجربی‌، علوم‌ انسانی‌ و هنر که علاقه‌مندی‌ خود را برای‌ شرکت‌ در آزمون‌ گروه‌ آزمایشی‌ زبانهای‌ خارجی‌ نیز با گذاشتن‌ علامت‌ در ردیف‌ ۴۶ تقاضانامه‌ مشخص‌ کرده‌اند، کارت‌ شرکت در آزمون گروه زبانهای‌ خارجی‌ نیز صادر گردیده‌ است‌. این‌ دسته‌ از داوطلبان‌ لازم‌ است‌ پرینت کارت‌ شرکت در آزمون گروه‌ آزمایشی‌ زبانهای‌ خارجی‌ را نیز علاوه‌ بر کارت‌ گروه‌ آزمایشی‌ مربوط‌ از طریق سایت سازمان سنجش آموزش کشور دریافت‌ دارند. به‌ عبارت دیگر برای‌ این‌ قبیل‌ از داوطلبان‌ دو کارت‌ شرکت در آزمون صادر شده‌ است‌ که‌ لازم است‌ پرینت هر دو کارت‌ شرکت در آزمون را از طریق سایت سازمان سنجش آموزش کشور دریافت‌ نمایند.
۷ـ برای‌ آندسته‌ از داوطلبان‌ متقاضی شرکت در آزمون گروههای‌ آزمایشی‌ علوم‌ ریاضی‌ و فنی‌، علوم‌ تجربی‌ و علوم‌ انسانی‌ که علاقه‌مندی‌ خود را برای‌ شرکت‌ در گروه‌ هنر و همچنین‌ گروه‌ زبانهای‌ خارجی‌ با علامتگذاری‌ در ردیفهای‌ ۴۵ و ۴۶ تقاضانامه‌ مشخص‌ کرده‌اند، سه‌ کارت‌ شرکت در آزمون (یک‌ کارت‌ مربوط‌ به‌ گروه‌ آزمایشی‌ اصلی‌ علوم‌ ریاضی‌ و فنی یا علوم‌ تجربی‌ و یا علوم‌ انسانی‌ و دو کارت‌ دیگر به‌ ترتیب‌ برای‌ گروه‌ هنر و زبانهای‌ خارجی‌) صادر شده‌ است‌. این‌ قبیل‌ از داوطلبان‌ باید پرینت هر سه‌ کارت‌ شرکت در آزمون را از طریق سایت سازمان سنجش آموزش کشور دریافت‌ دارند.
۸ ـ داوطلبان دارای دیپلم کامل بهیاری و آن دسته از بهیاران شاغل که در آزمون سراسری سال ۱۳۹۳ در گروه آزمایشی علوم تجربی ثبت نام نموده‌اند علاوه بر پاسخگویی به دروس عمومی و اختصاصی گروه آزمایشی مربوط، بایستی به دروس اختصاصی بهیاری نیز که در دفترچه شماره ۳ درج گردیده، پاسخ دهند. برای بهیاران شاغل بر روی کارت شرکت در آزمون در قسمت بهیاری، کلمه «بلی» مشخص شده است.
۹ـ به‌ داوطلبان‌ نظام‌ جدید آموزش‌ متوسطه‌ گروه‌ آزمایشی‌ علوم‌ انسانی‌ که‌ عنوان‌ گواهینامه‌ دوره‌ پیش‌ دانشگاهی‌ نظام جدید آنان‌ علوم‌ و معارف‌ اسلامی‌ (کد ۱۸) می‌باشد و با توجه‌ به‌ ضوابط‌، لازم‌ است‌ علاوه‌ بر دروس‌ اختصاصی‌ گروه‌ مذکــور، درس ‌اصول، عقاید و فقه‌ را نیز امتحان‌ دهند توصیه‌ اکید می‌شود که‌ به‌ مندرجات‌ دفترچه‌ راهنما که‌ بهمراه‌ کارت‌ شرکت در آزمون از طریق سایت سازمان سنجش آموزش کشور قابل دریافت‌ و پرینت می‌باشد توجه‌ نمایند. وضعیت‌ چنین‌ داوطلبانی‌ که‌ با توجه‌ به‌ ضوابط‌ (از لحاظ‌ نوع‌ گواهینامه‌ دوره‌ پیش‌ دانشگاهی‌)، لازم ‌است‌ درس‌ اصول‌، عقاید و فقه‌ را امتحان‌ دهند دقیقاً در دفترچه‌ راهنمای‌ شرکت‌ در آزمون‌ مشخص‌ شده‌ است‌.
۱۰ ـ برای‌ آن‌ دسته‌ از داوطلبانی‌ که‌ یکی‌ از بندهای‌ ۱یا ۲ یا ۳ یا ۴ و یا ۵ ردیف‌ ۲۲ (بند معلولیت) تقاضانامه‌ ثبت‌ نام‌ را علامتگذاری‌ نموده‌ و مدرک‌ مورد تایید از سازمان بهزیستی را نیز در زمان ثبت نام برای سازمان سنجش ارسال نموده اند در مقابل‌ عنوان‌ معلولیت‌ در کارت‌ شرکت در آزمون، نوع‌ معلولیت‌ درج‌ شده‌ است‌. چنانچه‌ داوطلبی‌ یکی‌ از بندهای‌ مذکور را علامتگذاری‌ و مدرک ‌مورد تایید را نیز ارسال نموده ولی‌ در کارت‌ شرکت در آزمون وی عنوان معلولیت مشخص‌ نشده‌، لازم‌ است‌ با به همراه داشتن گواهی معلولیت مراتب‌ را سریعاً به‌ نماینده ‌سازمان‌ سنجش‌ آموزش‌ کشور مستقر در واحد رفع‌ نقص‌ براساس جدول شماره۲ اطلاع‌ دهد تا قبل‌ از برگزاری‌ آزمون‌ وضعیت‌ وی‌ مشخص‌ گردد.
۱۱ ـ داوطلبان‌ مشمول‌ هریک‌ از بندهای ۳ و ۴ مندرج در بند (ج) و همچنین بند ۱۰ مندرج در بند (د) فوق لازم‌ است‌ قبل‌ از برگزاری‌ آزمون‌ با مراجعه به باجه رفع نقص براساس جدول شماره ۲ اطلاعیه وضعیت‌ خود رامشخص‌کرده ‌باشند، بدیهی‌ است‌ در حین‌ اجرای‌ آزمون‌ و بعد از آن‌ اقدامی‌ انجام‌ نخواهد شد.
۱۲ ـ از آنجا که‌ براساس‌ ضوابط‌ آزمون‌ سراسری‌ سال ۱۳۹۳ منحصراً آن‌ دسته‌ از داوطلبان‌ نظام‌ جدید آموزش‌ متوسطه‌ که‌ دارای مدرک‌ پیش‌ دانشگاهی‌ بوده‌ و یا دانش‌ آموز دوره‌ پیش‌ دانشگاهی‌ می‌باشند، مجاز به‌ ثبت‌ نام‌ و شرکت‌ در آزمون‌ سراسری ‌بوده‌اند، بنابراین‌ آن‌ دسته‌ از داوطلبان‌ نظام‌ جدید آموزش‌ متوسطه‌ که‌ به‌ دوره‌ پیش‌ دانشگاهی‌ راه‌ نیافته‌اند، مجاز به‌ شرکت‌ در آزمون‌ سراسری‌ سال ۱۳۹۳ نمی‌باشند و بدیهی‌ است‌ در صورت‌ شرکت‌ در آزمون‌ از گزینش‌ نهایی‌ حذف‌ خواهند شد.
۱۳ ـ نکاتی مهم در خصوص دفترچه‌های سوال گروههای آزمایشی پنج‌گانه و شخصی‌سازی آنها:
در آزمون سراسری سال ۱۳۹۳ به هر داوطلب در کلیه گروههای آزمایشی یک پاسخنامه و ۲ دفترچه سوال (آزمون عمومی«دفترچه شماره ۱» و آزمون اختصاصی «دفترچه شماره ۲») داده می‌شود. داوطلبان دارای دیپلم بهیاری و یا شاغل بهیار در گروه آزمایشی علوم تجربی و داوطلبان دارای مدرک پیش‌دانشگاهی علوم و معارف اسلامی در گروه آزمایشی علوم انسانی علاوه بر پاسخگویی به سوالات دفترچه‌های عمومی(دفترچه شماره ۱) و اختصاصی (دفترچه شماره ۲) می‌بایست به سوالات دفترچه اختصاصی شماره ۳ نیز پاسخ دهند. داوطلبان در کلیه گروههای آزمایشی می‌بایست پاسخ سوالات دفترچه‌های عمومی و اختصاصی را در همان یک برگ پاسخنامه تحویل شده علامتگذاری نمایند.
 کلیه سؤالات آزمون عمومی (دفترچه شماره ۱) و اختصاصی (دفترچه شماره ۲) داوطلبان در هر یک از پنج گروه آزمایشی، شخصی‌سازی شده و شماره داوطلبی، نام خانوادگی و نام هر داوطلب بر روی جلد دفترچه آزمون وی درج گردیده است و این دفترچه‌ها دارای تنوع می‌باشند. پاسخنامه و دفترچه آزمون عمومی(دفترچه شماره ۱) داوطلبان کلیه گروههای آزمایشی در یک بسته نایلونی و هر یک از دفترچه‌های آزمون اختصاصی (دفترچه‌های شماره ۲ و یا ۳) نیز در بسته‌های نایلونی جداگانه تحویل داوطلبان خواهد شد. لازم به توضیح است که دفترچه‌ مربوط به درس معارف غیر اسلام (ویژه داوطلبان اقلیتهای دینی) و یا درس زبان غیرانگلیسی در کلیه گروه‌های آزمایشی در دروس عمومی، دفترچه مربوط به زبان تخصصی آلمانی و فرانسه در گروه آزمایشی زبان‌های خارجی و دفترچه‌های شماره ۳ در گروه آزمایشی علوم تجربی (سؤالات درس بهیاری) و در گروه آزمایشی علوم انسانی (سؤالات درس اصول عقاید و فقه) نیز شخصی‌سازی شده و مشخصات داوطلبان بر روی جلد دفترچه درج گردیده است.
هـ ـ قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمونهای سراسری
ماده ۵ ـ تخلفات وجرایم در این قانون مشتمل بر موارد زیر است:
الف ـ ارتکاب هرگونه عملی که موجب بی‌نظمی در برگزاری آزمون گردد یا همراه داشتن هرگونه وسیله غیرمجاز از قبیل وسایل ارتباط الکترونیکی و دستگاههای حافظه‌دار.
ب ـ ارتکاب هرگونه عمل خلاف مقررات که آزمون داوطلب را از نظر علمی خدشه دار سازد از قبیل :
۱ ـ ارائه مدرک یا گواهی مجعول یا تصویر گواهی مجعول برای شرکت در آزمون.
۲ ـ تبانی با داوطلبان یا افراد خارج از حوزه امتحانی یا دست‌اندرکاران آزمون از قبیل عوامل اجرایی و طراحان سوال برای تخلف در آزمون.
۳ ـ ثبت‌نام در آزمون با هویت مجعول یا شرکت در جلسه آزمون به جای داوطلب اصلی.
ج ـ استفاده از هرگونه وسیله غیرمجاز از قبیل وسایل ارتباط الکترونیکی و دستگاههای حافظه‌دار.
د ـ کمک به داوطلب خارج از ضوابط برگزاری آزمون جهت پاسخ به سوالات.
هـ ـ دسترسی غیرمجاز به اطلاعات مربوط به داوطلبان یا استفاده غیرمجاز از آنها.
و ـ هرگونه تغییر غیرمجاز سوالات، اوراق و پاسخنامه‌های داوطلبان یا سایر مدارک و دفاتر مربوط به آزمون.
ز ـ افشای سوالات آزمون یا تلاش در جهت دستیابی و افشای آن یا شرکت یا معاونت در این امر قبل یا حین برگزاری آزمون به هر نحو.
ح ـ خرید یا فروش سوالات آزمون یا پاسخ آنها یا شرکت یا معاونت در این امر قبل یا حین برگزاری آزمون اعم از اینکه سوالات یا پاسخ آنها واقعی یا غیرواقعی باشد.
ماده ۶ ـ هیأت‌های رسیدگی به تخلفات، صلاحیت صدور حکم به مجازاتهای زیر را درباره متخلفان دارند:
الف ـ در مورد مشمولان بند (الف) ماده (۵): اخطار کتبی با درج در پرونده داوطلب و اعلام به مراجع ذیربط یا محرومیت از گزینش در آزمون همان سال.
ب ـ در مورد مشمولان بند (ب) یا بند (ج) ماده (۵): محرومیت از گزینش علمی در آزمون همان سال و ابطال قبولی داوطلب در همان سال و محرومیت از شرکت در آزمون از یک تا ده سال بعد.
تبصره ـ آراء هیأت‌های بدوی جز در مورد مشمولان بند (الف) ماده (۶) این قانون قابل تجدید نظر خواهی در هیأت تجدید نظر رسیدگی به تخلفات در آزمون‌ها می‌باشد.
ماده ۷ ـ در مورد مشمولان بندهای (د)، (هـ)، (و) (ز) و (ح) ماده (۵) هیأت‌های رسیدگی متهم را برای رسیدگی و اعمال جزای نقدی از ده میلیون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰) ریا ل تا یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا حبس از یک تا پنج سال یا هر دو مجازات به محاکم دادگستری معرفی می‌نمایند.
ماده ۸ ـ ارتکاب هر یک از اعمال موضوع ماده (۵) چنانچه در قالب عضویت در یک گروه یا شبکه باشد موجب تشدید مجازات می‌شود و تشکیل دهنده و سرکرده گروه یا شبکه به حداکثر مجازات محکوم می‌گردد. مجازات هر یک از اعضاء که در ارتکاب تخلفات و جرایم فوق دخالتی نداشته باشند حسب مورد حداقل مجازات ذکر شده برای مرتکب می‌باشد.
ماده ۹ ـ رسیدگی در هیأت‌های رسیدگی به تخلفات در آزمون‌ها مانع از رسیدگی برابر سایر قوانین جزایی یا رسیدگی در هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری یا هیأت‌های انتظامی اعضای هیأت علمی یا کمیته‌های انضباطی دانشجویان نیست و مرتکب علاوه بر مجازات مندرج در مواد (۶) و (۷) این قانون به مجازات مقرر در سایر قوانین و مقررات محکوم می‌گردد.
ماده ۱۰ ـ در صورت محکومیت قطعی فردی به یکی از مجازاتهای مندرج در این قانون، به استثنای مجازات مندرج در بند (الف) ماده (۶)، هیات رسیدگی به تخلفات در آزمون‌ها، قبولی وی در آزمون را ابطال می‌نماید. در این صورت موسسه آموزشی مربوط از صدور و اعطای هرگونه گواهی یا مدرک به وی خودداری خواهد نمود و چنانچه گواهی فارغ‌التحصیلی به وی اعطاء شده باشد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا وزارت آموزش و پرورش یا دانشگاه آزاد اسلامی ملزم به ابطال آن گواهی می‌باشند.
ماده ۱۱ ـ چنانچه با بررسی‌های فنی و علمی، بین نمرات و رتبه اکتسابی داوطلبی و سوابق تحصیلی وی مغایرتهای غیرمتعارف مشهود و اساسی از قبیل عدم تطابق معدل دیپلم و دوره پیش‌دانشگاهی با رتبه و نمره اکتسابی در آزمون وجود داشته باشد، با تأیید هیأت‌های بدوی رسیدگی به تخلفات در آزمون‌ها از داوطلب در یک یا چند درس عمومی و اختصاصی امتحان مجدد به عمل می‌آید. تعیین وضعیت نهایی آزمون این داوطلب، بر اساس نتایج حاصل از امتحان مجدد بر عهده هیأت بدوی می‌باشد.
ماده ۱۲ ـ هر موسسه یا آموزشگاه علمی و آموزشی که برای افزایش آمادگی داوطلبان شرکت در آزمون‌های مورد بحث این قانون فعالیت می‌کند چنانچه در تخلفات ماده (۵) مشارکت داشته باشد مجوز تاسیس آن لغو می‌شود و مدیران مسوول آنها علاوه بر محرومیت دائمی از تاسیس و اداره این گونه مراکز به مجازات‌های پیش‌بینی شده در این قانون و سایر قوانین محکوم می‌شوند و چنانچه موسسه یا آموزشگاه فاقد مجوز باشد مجازات مدیران مسوول آنها حداکثر مجازات مندرج در ماده (۶) می‌باشد.
تبصره ـ در مورد آموزشگاههایی که فاقد مجوز باشند علاوه بر اقدام مراجع قانونی ذیربط مدعی‌العلوم نیز می‌تواند راساً نسبت به اعلام جرم و پیگیری تخلفات آنان اقدام نماید.
 درخاتمه‌ اضافه‌ می‌ نماید که‌ واحد پاسخگویی‌ غیرحضوری‌ آزمون‌ سراسری‌ سال ۱۳۹۳ برای‌ کلیه‌ داوطلبان‌ همه‌ روزه‌ بغیر از ایام تعطیل و در وقت اداری آماده‌ پاسخگویی‌ به‌ سوالات‌ می‌ باشد . لذا داوطلبان‌ درصورت‌ نیاز می‌توانند با شماره‌ تلفنهای‌ ۹۹ ـ ۸۸۹۲۳۵۹۵-۰۲۱ به‌ طور مستقیم‌ (واحد پاسخگویی‌ غیرحضوری‌آزمون‌ سراسری‌ سال‌ ۱۳۹۳ با روابط‌ عمومی‌ سازمان‌ سنجش‌ آموزش‌ کشور) تماس‌ و یا با بخش پاسخگویی اینترنتی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org در میان بگذارند.
جدول شماره ۱ – شهرستان و یا بخش محل اجرای آزمون داوطلبان متقاضی شرکت در آزمون سراسری سال ۱۳۹۳ برای داوطلبان گروههای آزمایشی علوم ریاضی و فنی ،علوم تجربی ، علوم انسانی ، هنر و زبانهای خارجی براساس شهرستان محل اقامت فعلی آنان در تقاضانامه ثبت‌نام
نام‌ استان‌
شهرستان‌ و یا بخش محل‌ برگزاری‌ آزمون‌
و همچنین رفع نقص کارت شرکت در آزمون
شهرستان‌ محل‌ اقامت‌ فعلی‌ داوطلبان‌ براساس‌ شهرستان‌
محل‌ اقامت‌فعلی‌ آنان‌ در تقاضانامه ثبت‌نام
آذربایجان شرقی (۱۰)
آذرشهر (۱۱)
آذرشهر (۱۱)
اسکو(۱۳)
اسکو(۱۳)
اهر(۱۴)
اهر(۱۴)، ورزقان (۱۲)
بستان‌آباد (۱۵)
بستان‌آباد (۱۵)
بناب (۱۶)
بناب (۱۶)
تبریز(۱۷)
تبریز(۱۷)
جلفا(۱۸)
جلفا(۱۸)
چاراویماق (۱۹)
چاراویماق (۱۹)
سراب (۲۰)
سراب (۲۰)
شبستر(۲۱)
شبستر(۲۱)
عجب شیر (۲۲)
عجب شیر (۲۲)
کلیبر(۲۳)
کلیبر(۲۳)، خدا آفرین( ۳۰)
مراغه (۲۴)
مراغه (۲۴)
مرند(۲۵)
مرند(۲۵)
ملکان (۲۶)
ملکان (۲۶)
میانه (۲۷)
میانه (۲۷)
هریس(۲۸)
هریس(۲۸)
هشترود (۲۹)
هشترود (۲۹)
آذربایجان غربی (۱۱)
ارومیه (۱۱)
ارومیه (۱۱)
اشنویه (۱۲)
اشنویه (۱۲)
بوکان (۱۳)
بوکان (۱۳)
پیرانشهر(۱۴)
پیرانشهر(۱۴)
تکاب (۱۵)
تکاب (۱۵)
چایپاره (۲۶)
چایپاره (۲۶)
خوی (۱۷)
خوی (۱۷)
سردشت (۱۸)
سردشت (۱۸)
سلماس (۱۹)
سلماس (۱۹)
شاهین‌دژ (۲۰)
شاهین‌دژ (۲۰)
شوط (۲۷)
شوط (۲۷)
ماکو (۲۱)
ماکو (۲۱)، چالدران (۱۶)، پلدشت (۲۵)
مهاباد (۲۲)
مهاباد (۲۲)
میاندوآب (۲۳)
میاندوآب (۲۳)
نقده (۲۴)
نقده (۲۴)
اردبیل (۱۲)
اردبیل (۱۱)
اردبیل (۱۱)، سرعین(۲۰)، نیر (۱۹)، نمین (۱۸)
 بیله‌سوار (۱۲)
 بیله‌سوار (۱۲)
پارس آباد(۱۳)
پارس آباد(۱۳)
خلخال (۱۴)
خلخال (۱۴)، کوثر (۱۵)
گرمی (۱۶)
گرمی (۱۶)
مشکین شهر(۱۷)
مشکین شهر(۱۷)

 

 اصفهان (۱۳)
اردستان (۱۲)
اردستان (۱۲)
 آران و بیدگل (۱۱)
 آران و بیدگل (۱۱)
اصفهان (۱۳)
اصفهان (۱۳) به جز داوطلبان بخش بن رود با کد بخش (۱۳۰۵)
برخوار (۳۲)
برخوار (۳۲)
بوئین و میاندشت (۳۴)
بوئین و میاندشت (۳۴)
ین رود کد بخش (۱۳۰۵)
بن رود کد بخش (۱۳۰۵) از شهرستان اصفهان
تیران و کرون (۱۵)
تیران و کرون (۱۵)
چادگان (۱۶)
چادگان (۱۶)
خمینی شهر(۱۷)
خمینی شهر(۱۷)
خور و بیابانک (۳۳)
خور و بیابانک (۳۳)
خوانسار (۱۸)
خوانسار (۱۸)
دهاقان (۲۱)
دهاقان (۲۱)
سمیرم (۱۹)
سمیرم (۱۹)
شاهین شهر و میمه (۱۴)
شاهین شهر و میمه (۱۴) به جز داوطلبان بخش میمه با کد بخش (۱۳۲۳)
شهرضا(۲۰)
شهرضا(۲۰)

 

ادامه جدول شماره ۱ – شهرستان و یا بخش محل اجرای آزمون داوطلبان متقاضی شرکت در آزمون سراسری سال ۱۳۹۳ برای داوطلبان گروههای آزمایشی علوم ریاضی و فنی ،علوم تجربی ، علوم انسانی ، هنر و زبانهای خارجی براساس شهرستان محل اقامت فعلی آنان در تقاضانامه ثبت‌نام
نام‌ استان‌
شهرستان‌ و یا بخش محل‌ برگزاری‌ آزمون‌
و همچنین رفع نقص کارت شرکت در آزمون
شهرستان‌ محل‌ اقامت‌ فعلی‌ داوطلبان‌ براساس‌ شهرستان‌
محل‌ اقامت‌فعلی‌ آنان‌ در تقاضانامه ثبت‌نام
ادامه 
 اصفهان (۱۳)
فریدن (۲۲)
فریدن (۲۲)
فریدون شهر (۲۳)
فریدون شهر (۲۳)
فلاورجان (۲۴)
فلاورجان (۲۴)
کاشان (۲۵)
کاشان (۲۵)
گلپایگان (۲۶)
گلپایگان (۲۶)
لنجان (۲۷)
لنجان (۲۷)
مبارکه (۲۸)
مبارکه (۲۸)
میمه کد بخش (۱۳۲۳)
میمه کد بخش (۱۳۲۳) از شهرستان شاهین شهر و میمه
نائین (۲۹)
نائین (۲۹)
نجف آباد(۳۰)
نجف آباد(۳۰)
نطنز(۳۱)
نطنز(۳۱)
البرز (۴۰)
اشتهارد (۱۵)
اشتهارد (۱۵)
کرج (۱۳)
کرج (۱۳)
ساوجبلاغ (۱۱)
ساوجبلاغ (۱۱)، نظرآباد (۱۴)، طالقان (۱۲)
فردیس (۱۶)
فردیس (۱۶)
ایلام (۱۴)
آبدانان (۱۱)
آبدانان (۱۱)
ایلام (۱۲)
ایلام (۱۲)
ایوان (۱۳)
ایوان (۱۳)
دره شهر (۱۴)
دره شهر (۱۴) ، بدره (۲۰)
دهلران (۱۵)
دهلران (۱۵)
چرداول (۱۶)
چرداول (۱۶) ، سیروان(۱۹)
ملکشاهی (۱۸)
ملکشاهی (۱۸)
مهران (۱۷)
مهران (۱۷)
بوشهر(۱۵)
بوشهر(۱۱)
بوشهر(۱۱) بجز داوطلبان بخش خارک با کد بخش(۱۵۰۱)
خارک کد بخش (۱۵۰۱)
خارک کد بخش (۱۵۰۱) از شهرستان بوشهر
جم (۱۳)
جم (۱۳)
تنگستان (۱۲)
تنگستان (۱۲)
دشتستان (۱۴)
دشتستان (۱۴)
دشتی (۱۵)
دشتی (۱۵)
دیر (۱۶)
دیر (۱۶)
 دیلم (۱۷)
 دیلم (۱۷)
کنگان (۱۸)
کنگان (۱۸) ، عسلویه(۲۰)
گناوه (۱۹)
گناوه (۱۹)
تهران (۱۶)
اسلام شهر(۱۱)
اسلام شهر(۱۱)
بهارستان (۲۶)
بهارستان (۲۶)
پاکدشت (۱۲)
پاکدشت (۱۲)
تهران (۱۳)
تهران (۱۳) ، شمیرانات (۱۸) ، پردیس (۲۸)
دماوند(۱۴)
دماوند(۱۴)
رباط کریم (۱۵)
رباط کریم (۱۵)
ری (۱۶)
ری (۱۶)
شهریار(۱۹)
شهریار(۱۹)
فیروزکوه (۲۰)
فیروزکوه (۲۰)
قدس (۲۴)
قدس (۲۴)
ملارد (۲۵)
ملارد (۲۵)
ورامین (۲۳)
ورامین (۲۳) ، پیشوا (۲۷)
قرچک (۲۹)
قرچک (۲۹)
چهارمحال و بختیاری (۱۷)
اردل(۱۱)
اردل(۱۱)
بروجن (۱۲)
بروجن (۱۲)
شهرکرد(۱۳)
شهرکرد(۱۳)، کیار (۱۷) ، بن(۱۸) ، سامان (۱۹)
فارسان (۱۴)
فارسان (۱۴)، کوهرنگ (۱۵)
لردگان (۱۶)
لردگان (۱۶)

 

ادامه جدول شماره ۱ – شهرستان و یا بخش محل اجرای آزمون داوطلبان متقاضی شرکت در آزمون سراسری سال ۱۳۹۳ برای داوطلبان گروههای آزمایشی علوم ریاضی و فنی ،علوم تجربی ، علوم انسانی ، هنر و زبانهای خارجی براساس شهرستان محل اقامت فعلی آنان در تقاضانامه ثبت‌نام
نام‌ استان‌
شهرستان‌ و یا بخش محل‌ برگزاری‌ آزمون‌
و همچنین رفع نقص کارت شرکت در آزمون
شهرستان‌ محل‌ اقامت‌ فعلی‌ داوطلبان‌ براساس‌ شهرستان‌
محل‌ اقامت‌فعلی‌ آنان‌ در تقاضانامه ثبت‌نام
خراسان جنوبی (۱۸)
بیرجند (۱۱)
بیرجند (۱۱)
بشرویه (۱۸)
بشرویه (۱۸)
خوسف (۱۹)
خوسف (۱۹)
درمیان (۱۲)
درمیان (۱۲)
زیرکوه (۲۰)
زیرکوه (۲۰)
سرایان (۱۳)
سرایان (۱۳)
سربیشه (۱۴)
سربیشه (۱۴)
طبس(۲۱)
طبس(۲۱)
فردوس (۱۵)
فردوس (۱۵)
قائنات (۱۶)
قائنات (۱۶)
نهبندان (۱۷)
نهبندان (۱۷)
خراسان رضوی (۱۹)
بجستان (۳۰)
بجستان (۳۰)
بردسکن(۱۱)
بردسکن(۱۱)
تایباد (۱۲)
تایباد (۱۲)، باخزر (۳۶)
تربت جام (۱۳)
تربت جام (۱۳)
تربت حیدریه (۱۵)
تربت حیدریه (۱۵) ، زاوه (۳۵)، رشتخوار (۲۰)
جوین (۳۴)
جوین (۳۴)
جغتای (۳۳)
جغتای (۳۳)
چناران (۱۶)
چناران (۱۶)
خواف (۱۸)
خواف (۱۸)
درگز (۱۹)
درگز (۱۹)
سبزوار (۲۱)
سبزوار (۲۱)، خوشاب (۳۷)، داورزن (۳۸)
سرخس (۲۲)
سرخس (۲۲)
فریمان (۲۳)
فریمان (۲۳)
قوچان (۲۴)
قوچان (۲۴)
کاشمر (۲۵)
کاشمر (۲۵)، خلیل آباد (۱۷)
کلات (۲۶)
کلات (۲۶)
گناباد (۲۷)
گناباد (۲۷)
مه ولات (۱۴)
مه ولات (۱۴)
مشهد (۲۸)
مشهد (۲۸)، بینالود (۳۱)
نیشابور(۲۹)
نیشابور(۲۹) فیروزه (۳۲)
خراسان شمالی (۲۰)
اسفراین (۱۱)
اسفراین (۱۱)
بجنورد (۱۲)
بجنورد (۱۲)
راز و جرگلان (۱۸)
راز و جرگلان (۱۸)
جاجرم (۱۳)
جاجرم (۱۳)
شیروان (۱۴)
شیروان (۱۴)
فاروج (۱۵)
فاروج (۱۵)
گرمه (۱۷)
گرمه (۱۷)
مانه و سملقان (۱۶)
مانه و سملقان (۱۶)
خوزستان (۲۱)
آبادان (۱۱)
آبادان (۱۱)
امیدیه (۱۲)
امیدیه (۱۲)
اندیمشک(۱۳)
اندیمشک(۱۳)
اندیکا (۳۱)
اندیکا (۳۱)
اهواز(۱۴)
اهواز(۱۴)، باوی (۳۴) ، حمیدیه (۳۶) ، کارون (۳۷)
ایذه (۱۵)
ایذه (۱۵)
باغ ملک (۱۶)
باغ ملک (۱۶)
بندر ماهشهر(۱۷)
بندر ماهشهر(۱۷)
بهبهان (۱۸)
بهبهان (۱۸)، آغاجاری(۳۵)
خرمشهر(۱۹)
خرمشهر(۱۹)
دزفول (۲۰)
دزفول (۲۰)
دشت آزادگان (۲۱)
دشت آزادگان (۲۱)
رامشیر (۲۳)
رامشیر (۲۳)
رامهرمز(۲۲)
رامهرمز(۲۲)، هفتگل (۳۲)
شادگان (۲۴)
شادگان (۲۴)
شوش (۲۵)
شوش (۲۵)
شوشتر(۲۶)
شوشتر(۲۶)
گتوند (۲۷)
گتوند (۲۷)
لالی (۲۹)
لالی (۲۹)
مسجد سلیمان (۲۸)
مسجد سلیمان (۲۸)
هندیجان (۳۰)
هندیجان (۳۰)
هویزه (۳۳)
هویزه (۳۳)

 

ادامه جدول شماره ۱ – شهرستان و یا بخش محل اجرای آزمون داوطلبان متقاضی شرکت در آزمون سراسری سال ۱۳۹۳ برای داوطلبان گروههای آزمایشی علوم ریاضی و فنی ،علوم تجربی ، علوم انسانی ، هنر و زبانهای خارجی براساس شهرستان محل اقامت فعلی آنان در تقاضانامه ثبت‌نام
نام‌ استان‌
شهرستان‌ و یا بخش محل‌ برگزاری‌ آزمون‌
و همچنین رفع نقص کارت شرکت در آزمون
شهرستان‌ محل‌ اقامت‌ فعلی‌ داوطلبان‌ براساس‌ شهرستان‌
محل‌ اقامت‌فعلی‌ آنان‌ در تقاضانامه ثبت‌نام
زنجان (۲۲)
ابهر(۱۱)
ابهر(۱۱)
خدابنده (۱۳)
خدابنده (۱۳)
خرمدره (۱۴)
خرمدره (۱۴)
زنجان (۱۵)
زنجان (۱۵)، ایجرود (۱۲) ، سلطانیه (۱۸)
طارم (۱۶)
طارم (۱۶)
ماه نشان (۱۷)
ماه نشان (۱۷)
سمنان (۲۳)
دامغان (۱۱)
دامغان (۱۱)
سمنان (۱۲)
سمنان (۱۲)، مهدی‌شهر (۱۵)
شاهرود(۱۳)
شاهرود(۱۳)، میامی(۱۷)
گرمسار(۱۴)
گرمسار(۱۴)، آرادان(۱۶)
سیستان وبلوچستان(۲۴)
ایرانشهر(۱۱)
ایرانشهر(۱۱) ، سرباز (۱۸)، دلگان (۲۱)
چابهار(۱۲)
چابهار(۱۲)، کنارک (۱۳)
خاش (۱۴)
خاش (۱۴)
زابل (۱۵)
زابل (۱۵)، هیرمند (۲۴) ، نیمروز (۲۸) ، هامون (۲۹)
زاهدان (۱۷)
زاهدان (۱۷) ، میرجاوه (۲۷)
زهک(۱۶)
زهک(۱۶)
سراوان (۱۹)
سراوان (۱۹)، مهرستان (۲۲)
سیب‌سوران (۲۳)
سیب‌سوران (۲۳)
نیک شهر(۲۰)
نیک شهر(۲۰) ، فنوج (۲۵)
قصر قند (۲۶)
قصر قند (۲۶)
فارس (۲۵)
آباده (۱۱)
آباده (۱۱)
آباده طشک کد بخش(۲۵۷۳)
آباده طشک کد بخش(۲۵۷۳) از شهرستان نی ریز
ارسنجان (۱۲)
ارسنجان (۱۲)
استهبان (۱۳)
استهبان (۱۳)
اقلید(۱۴)
اقلید(۱۴)
اوز کد بخش (۲۵۵۲)
اوز کد بخش (۲۵۵۲) از شهرستان لارستان
بوانات (۱۵)
بوانات (۱۵)
بیرم کد بخش (۲۵۵۴)
بیرم کد بخش (۲۵۵۴) از شهرستان لارستان
جویم کد بخش(۲۵۵۵)
جویم کد بخش(۲۵۵۵) از شهرستان لارستان
پاسارگاد (۳۱)
پاسارگاد (۳۱)
جهرم (۱۶)
جهرم (۱۶)
خرامه (۳۸)
خرامه (۳۸)
خنج (۲۸)
خنج (۲۸)
خرم بید (۱۷)
خرم بید (۱۷)
داراب (۱۸)
داراب (۱۸)
رستم (۳۵)
رستم (۳۵)
زرقان کدبخش (۲۵۳۳)
زرقان کدبخش (۲۵۳۳) از شهرستان شیراز
زرین‌دشت (۱۹)
زرین‌دشت (۱۹)
سپیدان (۲۰)
سپیدان (۲۰)
سروستان (۳۶)
سروستان (۳۶)
شیراز (۲۱)
شیراز (۲۱) بجز داوطلبان بخش زرقان با کد بخش(۲۵۳۳)
فراشبند (۲۲)
فراشبند (۲۲)
فسا (۲۳)
فسا (۲۳)
فیروز آباد (۲۴)
فیروزآباد (۲۴) بجز داوطلبان بخش میمند با کدبخش(۲۵۴۴)
قیروکارزین (۲۵)
قیروکارزین (۲۵)
کوار (۳۹)
کوار (۳۹)
کازرون (۲۶)
کازرون (۲۶)
گراش (۳۷)
گراش(۳۷)
لارستان (۲۷)
لارستان (۲۷) بجز داوطلبان بخش اوز با کد بخش (۲۵۵۲)، بیرم با کد بخش (۲۵۵۴) و جویم با کد بخش (۲۵۵۵)
لامرد (۲۹)
لامرد (۲۹)
مرودشت (۳۰)
مرودشت (۳۰)
ممسنی (۳۲)
ممسنی (۳۲)
مهر (۳۳)
مهر (۳۳)
میمندکد بخش (۲۵۴۴)
میمندکد بخش (۲۵۴۴) از شهرستان فیروزآباد
نی ریز (۳۴)
نی ریز (۳۴) بجز داوطلبان بخش آباده طشک با کد بخش (۲۵۷۳)

 

ادامه جدول شماره ۱ – شهرستان و یا بخش محل اجرای آزمون داوطلبان متقاضی شرکت در آزمون سراسری سال ۱۳۹۳ برای داوطلبان گروههای آزمایشی علوم ریاضی و فنی ،علوم تجربی ، علوم انسانی ، هنر و زبانهای خارجی براساس شهرستان محل اقامت فعلی آنان در تقاضانامه ثبت‌نام
نام‌ استان‌
شهرستان‌ و یا بخش محل‌ برگزاری‌ آزمون‌
و همچنین رفع نقص کارت شرکت در آزمون
شهرستان‌ محل‌ اقامت‌ فعلی‌ داوطلبان‌ براساس‌ شهرستان‌
محل‌ اقامت‌فعلی‌ آنان‌ در تقاضانامه ثبت‌نام
قزوین (۲۶)
آبیک (۱۱)
آبیک (۱۱)
البرز (۱۵)
البرز (۱۵)
بوئین‌زهرا (۱۲)
بوئین‌زهرا (۱۲)، آوج(۱۶)
تاکستان (۱۳)
تاکستان (۱۳)
قزوین (۱۴)
قزوین (۱۴)
قم (۲۷)
قم (۱۱)
قم (۱۱)
کردستان (۲۸)
بانه (۱۱)
بانه (۱۱)
بیجار (۱۲)
بیجار (۱۲)
دیواندره (۱۳)
دیواندره (۱۳)
دهگلان (۲۰)
دهگلان (۲۰)
سقز (۱۵)
سقز (۱۵)
سنندج (۱۶)
سنندج (۱۶)
سرو آباد (۱۴)
سروآباد(۱۴)
قروه (۱۷)
قروه (۱۷)
کامیاران (۱۸)
کامیاران (۱۸)
مریوان (۱۹)
مریوان (۱۹)
کرمان(۲۹)
انار (۲۸)
انار (۲۸)
بافت (۱۱)
بافت (۱۱)، ارزوئیه (۳۱)
بم (۱۳)
بم (۱۳)، فهرج(۳۰)
جیرفت (۱۴)
جیرفت (۱۴)
بردسیر (۱۲)
بردسیر (۱۲)
رابر(۲۹)
رابر (۲۹)
راور (۱۵)
راور (۱۵)
رفسنجان (۱۶)
رفسنجان (۱۶)
ریگان (۲۷)
ریگان (۲۷)
رودبار جنوب(۲۴)
رودبار جنوب (۲۴)
زرند (۱۷)
زرند (۱۷)
سیرجان (۱۹)
سیرجان (۱۹)
شهر بابک (۲۰)
شهربابک (۲۰)
عنبرآباد (۲۱)
عنبرآباد (۲۱)
قلعه گنج (۲۵)
قلعه گنج (۲۵)
کرمان (۲۲)
کرمان (۲۲)
کوهبنان (۱۸)
کوهبنان (۱۸)
کهنوج (۲۳)
کهنوج (۲۳) ، فاریاب (۳۲)
منوجان (۲۶)
منوجان (۲۶)
نرماشیر(۳۳)
نرماشیر(۳۳)
کرمانشاه (۳۰)
اسلام آباد غرب (۱۱)
اسلام آباد غرب (۱۱)
پاوه (۱۳)
پاوه (۱۳)
ثلاث باباجانی (۱۴)
ثلاث باباجانی (۱۴)
روانسر (۱۵)
روانسر (۱۵)
جوانرود (۱۶)
جوانرود (۱۶)
دالاهو (۱۲)
دالاهو (۱۲)
سرپل ذهاب (۱۷)
سرپل ذهاب (۱۷)
سنقر (۱۸)
سنقر (۱۸)
صحنه (۱۹)
صحنه (۱۹)
قصر شیرین (۲۰)
قصر شیرین (۲۰)
کرمانشاه (۲۱)
کرمانشاه (۲۱)
کنگاور (۲۲)
کنگاور (۲۲)
گیلانغرب (۲۳)
گیلانغرب (۲۳)
هرسین (۲۴)
هرسین (۲۴)
کهکیلویه و بویراحمد
(۳۱)
بویراحمد (۱۱)
بویراحمد (۱۱)، دنا (۱۲)
بهمئی (۱۴)
بهمئی (۱۴)
کهکیلویه (۱۳)
کهکیلویه (۱۳)، چرام (۱۷)
گچساران (۱۵)
گچساران (۱۵) ، باشت (۱۶)
لنده (۱۸)
لنده (۱۸)

 

ادامه جدول شماره ۱ – شهرستان و یا بخش محل اجرای آزمون داوطلبان متقاضی شرکت در آزمون سراسری سال ۱۳۹۳ برای داوطلبان گروههایآزمایشی علوم ریاضی و فنی ،علوم تجربی ، علوم انسانی ، هنر و زبانهای خارجی براساس شهرستان محل اقامت فعلی آنان در تقاضانامه ثبت‌نام
نام‌ استان‌
شهرستان‌ و یا بخش محل‌ برگزاری‌ آزمون‌
و همچنین رفع نقص کارت شرکت در آزمون
شهرستان‌ محل‌ اقامت‌ فعلی‌ داوطلبان‌ براساس‌ شهرستان‌
محل‌ اقامت‌فعلی‌ آنان‌ در تقاضانامه ثبت‌نام
گلستان (۳۲)
آزادشهر (۱۱)
آزادشهر (۱۱)
آق قلا (۱۲)
آق قلا (۱۲)
ترکمن (۱۴)
ترکمن (۱۴)، گمیشان (۲۳)
علی‌آباد (۱۶)
علی‌آباد (۱۶)
کردکوی(۱۷)
کردکوی(۱۷)
کلاله (۱۸)
کلاله (۱۸)
گالیکش(۲۴)
گالیکش(۲۴)
گرگان (۱۹)
گرگان (۱۹)، بندرگز(۱۳)
گنبدکاووس (۲۰)
گنبدکاووس (۲۰)، رامیان(۱۵)
مراوه تپه (۲۲)
مراوه تپه (۲۲)
مینودشت (۲۱)
مینودشت (۲۱)
گیلان (۳۳)
آستارا (۱۱)
آستارا (۱۱)
آستانه اشرفیه (۱۲)
آستانه اشرفیه (۱۲)
بندرانزلی (۱۴)
بندرانزلی (۱۴)، رضوانشهر (۱۶)
رشت (۱۵)
رشت (۱۵)، شفت (۲۰)
رودبار (۱۷)
رودبار (۱۷)
رودسر (۱۸)
رودسر (۱۸) ، املش (۱۳)
صومعه سرا (۲۱)
صومعه سرا (۲۱)
طوالش (۲۲)
طوالش (۲۲)
فومن (۲۳)
فومن (۲۳)
لاهیجان (۲۴)
لاهیجان (۲۴)، سیاهکل (۱۹)
لنگرود (۲۵)
لنگرود (۲۵)
ماسال (۲۶)
ماسال (۲۶)
لرستان (۳۴)
ازنا (۱۱)
ازنا (۱۱)
الیگودرز (۱۲)
الیگودرز (۱۲)
بروجرد (۱۳)
بروجرد (۱۳)
پل دختر (۱۴)
پل دختر (۱۴)
خرم آباد (۱۵)
خرم آباد (۱۵)، دوره (۲۰)
دلفان (۱۶)
دلفان (۱۶)
دورود (۱۷)
دورود (۱۷)
سلسله (۱۸)
سلسله (۱۸)
کوهدشت (۱۹)
کوهدشت (۱۹)
رومشکان (۲۱)
رومشکان (۲۱)
مازندران (۳۵)
آمل (۱۱ )
آمل (۱۱ )
بابل (۱۲)
بابل (۱۲)
بابلسر (۱۳)
بابلسر (۱۳)، فریدونکنار (۲۷)
بهشهر (۱۴)
بهشهر (۱۴)، گلوگاه (۱۵)
تنکابن (۱۶)
تنکابن (۱۶)، عباس آباد (۲۸)
جویبار (۱۷)
جویبار (۱۷)
چالوس (۱۸)
چالوس (۱۸)
رامسر (۱۹)
رامسر (۱۹)
ساری (۲۰)
ساری (۲۰) ، میاندورود (۲۹)
سوادکوه (۲۱)
سوادکوه (۲۱) ، سوادکوه شمالی (۳۰)
قائم شهر (۲۲)
قائم شهر (۲۲) ، سیمرغ (۳۱)
کلاردشت (۳۲)
کلاردشت (۳۲)
محمودآباد(۲۳)
محمودآباد(۲۳)
نکا (۲۴)
نکا (۲۴)
نور (۲۵)
نور (۲۵)
نوشهر (۲۶)
نوشهر (۲۶)
ادامه جدول شماره ۱ – شهرستان و یا بخش محل اجرای آزمون داوطلبان متقاضی شرکت در آزمون سراسری سال ۱۳۹۳ برای داوطلبان گروههای آزمایشی علوم ریاضی و فنی ،علوم تجربی ، علوم انسانی ، هنر و زبانهای خارجی براساس شهرستان محل اقامت فعلی آنان در تقاضانامه ثبت‌نام
نام‌ استان‌
شهرستان‌ و یا بخش محل‌ برگزاری‌ آزمون‌
و همچنین رفع نقص کارت شرکت در آزمون
شهرستان‌ محل‌ اقامت‌ فعلی‌ داوطلبان‌ براساس‌ شهرستان‌
محل‌ اقامت‌فعلی‌ آنان‌ در تقاضانامه ثبت‌نام
مرکزی (۳۶)
اراک (۱۱)
اراک (۱۱)، خنداب (۲۱)
آشتیان (۱۲)
آشتیان (۱۲)
تفرش (۱۳)
تفرش (۱۳)، فراهان (۲۲)
خمین (۱۴)
خمین (۱۴)
دلیجان (۱۵)
دلیجان (۱۵)
ساوه (۱۷)
ساوه (۱۷)
زرندیه (۱۶)
زرندیه (۱۶)
شازند (۱۸)
شازند (۱۸)
کمیجان (۱۹)
کمیجان (۱۹)
محلات (۲۰)
محلات (۲۰)
هرمزگان (۳۷)
بستک (۱۲)
بستک (۱۲)
بندرعباس (۱۳)
بندرعباس (۱۳)، ابوموسی (۱۱)
بندر لنگه (۱۴)
بندر لنگه (۱۴) ،بجزداوطلبان جزیره کیش با کد بخش (۳۷۱۱)
پارسیان (۱۵)
پارسیان (۱۵)
جاسک (۱۶)
جاسک (۱۶)، بشاگرد(۲۳)
حاجی آباد(۱۷)
حاجی آباد(۱۷)
خمیر (۱۸)
خمیر (۱۸)
رودان (۱۹)
رودان (۱۹)
سیریک (۲۲)
سیریک (۲۲)
قشم (۲۰)
قشم (۲۰)
کیش با کد بخش (۳۷۱۱)
کیش با کد بخش (۳۷۱۱) از شهرستان بندر لنگه
میناب (۲۱)
میناب (۲۱)
همدان (۳۸)
اسدآباد (۱۱)
اسدآباد (۱۱)
بهار (۱۲)
بهار (۱۲)
تویسرکان (۱۳)
تویسرکان (۱۳)
رزن (۱۴)
رزن (۱۴)
کبودرآهنگ (۱۵)
کبودرآهنگ (۱۵)
ملایر (۱۶)
ملایر (۱۶)
نهاوند (۱۷)
نهاوند (۱۷)
همدان (۱۸)
همدان (۱۸)، فامنین (۱۹)
یزد (۳۹)
ابرکوه (۱۱)
ابرکوه (۱۱)
اردکان (۱۲)
اردکان (۱۲)
بافق (۱۳)
بافق (۱۳)، بهاباد(۲۱)
تفت (۱۴)
تفت (۱۴)
خاتم (۱۵)
خاتم (۱۵)
اشکذر (۱۶)
اشکذر (۱۶)
مهریز (۱۸)
مهریز (۱۸)
میبد (۱۹)
میبد (۱۹)
یزد (۲۰)
یزد (۲۰)
جدول شماره ۲ـ نشانی محل رفع نقص کارت شرکت در آزمون داوطلبان گروه‌های آزمایشی علوم ریاضی و فنی، علوم تجربی، علوم انسانی، هنر و زبانهای خارجی آزمون سراسری سال ۱۳۹۳
نام‌ استان‌
شهرستان‌ و یا بخش محل‌ برگزاری‌ آزمون‌ وهمچنین رفع نقص کارت شرکت در آزمون
آدرس محل رفع نقص کارت شرکت در آزمون حوزه خواهران و برادران
آذربایجان شرقی
اسکو
اسکو: جنب شهرک ولیعصر(عج)- دانشگاه پیام نور مرکز اسکو
اهر، آذرشهر، جلفا ، چاراویماق، عجب شیر، ملکان، هریس
حوزه خواهران و برادران اداره کل آموزش و پرورش شهرستان ذیربط
بستان‌آباد
بستان آباد: انتهای خیابان آزادی- جنب شهرک فرهنگیان- دانشگاه آزاداسلامی واحد بستان آباد- ساختمان آموزشی استاد شهریار
بناب
بناب: انتهای بزرگراه ولایت – جنب پلیس راه – دانشگاه بناب
تبریز
تبریز: بلوار ۲۹ بهمن – دانشگاه تبریز ـ طبقه هم کف ساختمان مدیریت خدمات آموزشی
سراب
سراب: شهرک فرهنگیان – مجتمع دانشگاه آزاداسلامی واحد سراب – محوطه دانشگاه
شبستر
شبستر: ورودی شهر از تبریز- روبروی پمپ بنزین- – دانشگاه پیام نور مرکز شبستر
کلیبر
کلیبر: ۵/ ۱کیاومتری جاده( کلیبر – اهر ) – دانشگاه آزاداسلامی واحد کلیبر
مراغه
مراغه: اتوبان امیرکبیر – شهرک گلشهر – دانشگاه مراغه
مرند
 مرند: ورودی شهر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرند، ساختمان آیت­الله کوه کمری­، همکف کارگزینی هیت علمی
میانه
میانه: خیابان نیکنامی جنوبی – دانشگاه پیام نور مرکز میانه – ساختمان اداری
هشترود
هشترود: جنب بیمارستان امام حسین (ع)- دانشگاه پیام نور مرکز هشترود
آذربایجان غربی
ارومیه
ارومیه: خیابان شهید بهشتی – دانشگاه ارومیه – ستاد مرکزی پردیس دانشگاهی
اشنویه، بوکان، پیرانشهر تکاب، چایپاره، سردشت سلماس، شاهین دژ، ماکو میاندوآب
حوزه خواهران و برادران: اداره کل آموزش و پرورش شهرستان ذیربط
خوی
خوی :.بلوار ولایت فقیه – دانشگاه آزاداسلامی واحد خوی – ساختمان اداری
شوط
شوط: خیابان دانشگاه- جنب اداره مخابرات- دانشگاه پیام نور مرکز شوط
مهاباد
مهاباد: کوی دانشگاه – دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد – دانشکده فنی و مهندسی
نقده
نقده: خیابان دانشگاه – دانشگاه پیام نور مرکز نقده
اردبیل
اردبیل
اردبیل: خیابان دانشگاه ـ دانشگاه محقق اردبیلی ـ ساختمان اداره کل امور آموزشی دانشگاه
بیله سوار ، خلخال
حوزه خواهران وبرادران: اداره کل آموزش و پرورش شهرستان ذیربط
پارس آباد
پارس آباد: خیابان جهاد – دانشگاه پیام نور مرکز پارس آباد – ساختمان اداری
گرمی
گرمی: کیلومتر ۳ جاده گرمی – اردبیل – مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمی – ساختمان آموزشی
مشکین شهر
مشکین شهر: خیابان دانشگاه – مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشگین شهر
اصفهان
اصفهان
اصفهان: میدان آزادی – خیابان دانشگاه – دانشگاه اصفهان- حوزه معاونت آموزشی
آران و بیدگل
آران و بیدگل: بلوار دانشگاه – دانشگاه پیام نور مرکز آران و بیدگل
خمینی شهر
خمینی شهر: بلوار منظریه – انتهای بلوار دانشجو- دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر – ساختمان دبیرخانه – طبقه دوم – اطاق ۳۰۶
اردستان
اردستان: ابتدای ورودی شهر ازطرف نائین- ضلع شرقی- دانشگاه پیام نور مرکز اردستان – حوزه آموزش- اتاق مسئول آموزش
شاهین شهر و میمه
شاهین­شهر: اتوبان آزادگان – روبروی گلبافت – دانشگاه آزاد اسلامی واحدشاهین شهرومیمه
تیران‌‌‌‌وکرون‌،‌ لنجان، خوانسار، خوربیابانک، ‌سمیرم، چادگان، دهاقان، بوئین و میاندشت، فریدن، بن رود، برخوار
حوزه خواهران و برادران: اداره کل آموزش و پرورش شهرستان ذیربط
فلاورجان
فلاورجان: بلوار بسیج – بلوار دانشگاه – دانشگاه آزاد اسلامی واحد فلاورجان
شهرضا
شهرضا: بلوارامام حسین(ع) – جنب پارک شهید بهشتی- دانشگاه پیام نور مرکز شهرضا
فریدون شهر
فریدون شهر: خیابان شریعتی- خیابان دانشگاه- دانشگاه پیام نور مرکز فریدون شهر
کاشان
کاشان: بلوار قطب راوندی – دانشگاه کاشان
مبارکه
مبارکه: بلوار امیر کبیر جنب پایانه باربری دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه
گلپایگان
 گلپایگان: خیابان دانشگاه – دانشگاه پیام نور مرکزگلپایگان
میمه
میمه: خیابان حافظ، روبروی مهدیه صاحب الزمان(عج)،ساختمان اداری،موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی نوردانش
نائین
نائین: بلوار امام رضا (ع)- جنب اداره هواشناسی- دانشگاه پیام نورمرکز نائین
نجف آباد
نجف آباد: بلوار دانشگاه – دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
نطنز
نطنز: میدان بسیج – ابتدای جاده قدیم کاشان- دانشگاه پیام نور مرکز نطنز- ساختمان اداری
جدول شماره ۲ – شهرستان و یا بخش محل رفع نقص کارت داوطلبان متقاضی شرکت در آزمون سراسری سال ۱۳۹۳ برای داوطلبان گروههای آزمایشی علوم ریاضی و فنی ،علوم تجربی ، علوم انسانی ، هنر و زبانهای خارجی براساس شهرستان محل اقامت فعلی آنان در تقاضانامه ثبت‌نام
نام‌ استان‌
شهرستان‌ و یا بخش محل‌ برگزاری‌ آزمون‌ و همچنین رفع نقص کارت شرکت در آزمون
شهرستان‌ محل‌ اقامت‌ فعلی‌ داوطلبان‌ براساس‌ شهرستان‌
محل‌ اقامت‌فعلی‌ آنان‌ در تقاضانامه ثبت‌نام
البرز
فردیس ، اشتهارد
 حوزه خواهران و برادران: اداره کل آموزش وپرورش شهرستان ذیربط
کرج
کرج: انتهای خیابان شهید بهشتی (حصارک) – میدان دانشگاه – پردیس خوارزمی دانشگاه کرج – ساختمان مرکزی – اداره کل آموزش- طبقه اول – اتاق شماره ۲
هشتگرد(ساوجبلاغ)
هشتگرد: بلوار آیت ا… خامنه ای- خیابان شهید صدوقی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد هشتگرد
ایلام
آبدانان، ایوان، چرداول ملکشاهی، مهران، دره شهر
حوزه خواهران و برادران: اداره کل آموزش و پرورش شهرستان ذیربط
ایلام
 ایلام: جاده مهران –روبروی‌سازمان همیاری‌شهرداری‌ها- مجتمع فرهنگی‌ ورفاهی‌دانشگاه ایلام
دهلران
دهلران: خیابان معلم – نبش هجرت – ساختمان قدیم دانشگاه پیام نور مرکز دهلران
بوشهر
بوشهر
بوشهر: خیابان شهید ماهینی – دانشگاه خلیج فارس – سازمان مرکزی دانشگاه -اتاق شماره ۱۱۱
جم، خارک، دیر، دیلم دشتی
 حوره خواهران وبرادران :اداره کل آموزش و پرورش شهرستان ذیربط
تنگستان
تنگستان-اهرم: میدان پاسداران، جنب سپاه و مقاومت بسیج، دانشگاه پیام­نور مرکز اهرم (تنگستان)
دشتستان
دشتستان: روبروی دادگستری. دانشگاه آزاد اسلامی واحد دشتستان
کنگان
کنگان: بلوار امام خمینی (ره)- خیابان دانشگاه – دانشگاه پیام نورمرکز کنگان
گناوه
گناوه: بلوار امام علی(ع)- دانشگاه پیام نورمرکز گناوه
تهران
اسلام شهر، رباط کریم، ری، ‌بهارستان، شهریار، ملارد، قدس ، پاکدشت ، قرچک
حوزه خواهران و برادران: اداره کل آموزش و پرورش شهرستان ذیربط
تهران
داوطلبانی که شهرستان محل برگزاری و رفع نقص کارت آنان براساس جدول شماره ۱ شهرستان تهران تعیین شده است، ضرورت دارد براساس جدول شماره ۳ مندرج دراین اطلاعیه به حوزه رفع نقص کارت مربوط مراجعه نمایند.
حوزه خواهران:
۱- دانشگاه صنعتی امیر کبیر: خیابان حافظ- مقابل خیابان سمیه
۲- دانشگاه خوارزمی تهران (تربیت معلم تهران): خیابان شهید مفتح ـ نرسیده به خیابان انقلاب ـ شماره ۴۹
حوزه برادران:
۱- دانشگاه علم وصنعت ایران: تهران ـ میدان رسالت ـ خیابان هنگام ـ خیابان دانشگاه علم و صنعت ایران
۲- دانشکده آمار و انفورماتیک سازمان سنجش آموزش کشور: تهران ـ ضلع غربی میدان فردوسی به سمت میدان انقلاب ـ بن بست شاهرود
دماوند
دماوند: شهرک امامیه – نبش میدان بسیج – دانشگاه پیام نور مرکز دماوند
فیروزکوه
فیروزکوه: ابتدای شهرک ولیعصر – دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه- ساختمان اداری – اداره ثبت نام و پذیرش
ورامین
ورامین: پیشوا – شهرک نقش جهان – میدان نقش جهان- دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین – ساختمان علوم پایه طبقه سوم
چهارمحال و بختیاری
اردل
اردل: فلکه سرداران- انتهای بلوار امام رضا (ع) دانشگاه پیام نور مرکز اردل
بروجن
بروجن: بلوار مدرس- دانشگاه پیام نور مرکز بروجن
شهرکرد
شهرکرد: بلوار رهبر ـ دانشگاه شهرکرد ـ ساختمان حوزه معاونت آموزشی
فارسان – لردگان
حوزه خواهران وبرادران: اداره کل آموزش و پرورش شهرستان ذیربط
خراسان جنوبی
بیرجند
:بیرجند: میدان شهدا- خیابان دانشگاه – دانشگاه بیرجند – دانشکده هنر (مهندسی سابق)
بشرویه، سربیشه، درمیان، طبس، فردوس، زیرکوه، خوسف
حوزه خواهران و برادران: اداره کل آموزش و پرورش شهرستان ذیربط
سرایان
سرایان: انتهای بلوار انقلاب اسلامی – دانشگاه پیام نور مرکز سرایان
قائنات
قائنات: بلوار دانشگاه – دانشگاه پیام نور مرکزقائنات
نهبندان
نهبندان: بلوار دانشگاه – دانشگاه پیام نور مرکز نهبندان- درب ورودی دانشگاه
خراسان رضوی
تایباد
تایباد: بلواردانشگاه – روبروی صداوسیما – دانشگاه پیام نورمرکز تایباد
تربت حیدریه
 تربت حیدریه: کیلومتر ۷ محور تربت حیدریه به مشهد – بعداز پل هوایی عابر پیاده – سمت راست دانشگاه تربت حیدریه
بردسکن، ‌تربت‌جام، جغتای، خواف، کاشمر، بجستان، مه ولات، درگز، سرخس، کلات ، جوین
حوزه خواهران و برادران: اداره کل آموزش و پرورش شهرستان ذیربط
چناران
چناران: خیابان شهید نیرومند، شهید نیرومند ۲، دبیرستان عفاف
ادامه جدول شماره ۲ـ نشانی محل رفع نقص کارت شرکت در آزمون داوطلبان گروه‌های آزمایشی علوم ریاضی و فنی، علوم تجربی، علوم انسانی، هنر و زبانهای خارجی آزمون سراسری سال ۱۳۹۳
نام‌ استان‌
شهرستان‌ و یا بخش محل‌ برگزاری‌ آزمون‌ وهمچنین رفع نقص کارت شرکت در آزمون
آدرس محل رفع نقص کارت شرکت در آزمون حوزه خواهران و برادران
ادامه
خراسان رضوی
سبزوار
سبزوار: توحید شهر- پردیس دانشگاه حکیم سبزواری – طبقه همکف دانشکده علوم پایه
فریمان
فریمان: خیابان شهید رجایی- خیابان دانشگاه (سد) – بعد از پارک جنگلی – دانشگاه پیام نور مرکز فریمان
قوچان
قوچان: کیلومتر۵ جاده (مشهد – قوچان) دانشگاه مهندسی فناوری های نوین قوچان
گناباد
گناباد: میدان غدیر – ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی گناباد
مشهد
مشهد: بلوار وکیل‌آباد ـ روبروی پارک ملت ـ درب شمالی دانشگاه فردوسی ـ دانشکده علوم اداری و اقتصادی
نیشابور
نیشابور: ابتدای شهرک بهداری – ابتدای بلوار ولی عصر – دانشگاه نیشابور – ساختمان دانشکده هنر
خراسان شمالی
اسفراین
اسفراین: بلوار سربداران- جنب اداره برق – دانشگاه پیام نور مرکز اسفراین
بجنورد
بجنورد: خیابان ۱۷شهریور – خیابان شهریار– دانشگاه پیام نور مرکز بجنورد
جاجرم
جاجرم:‌ خیابان شهید بهشتی، بهشتی ۷، مرکز آموزش علمی – کاربردی جاجرم
رازوجرگلان
شهر راز: انتهای خیابان شهید رجایی جنوبی، دانشگاه پیام نور
شیروان
شیروان: خیابان دانشگاه – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیروان
فاروج
فاروج: جاده فاروج به شیروان، جنب پروژه مسکن مهر، دانشگاه پیام نور
گرمه
گرمه: بلوار دولت، بعد از فرمانداری، دانشگاه پیام نور
مانه و سملقان
مانه و سملقان: آشخانه، ابتدای جاده نیروی هوایی، جنب آموزشکده کشاورزی سمنگان، دانشگاه پیام نور
خوزستان
آبادان
آبادان: کوی طالقانی (سیکلین)- جنب اداره پست – دانشگاه پیام نور مرکز آبادان
امیدیه
امیدیه: بلوار دانشگاه – دانشگاه آزاد اسلامی واحد امیدیه – دانشکده فنی و مهندسی – سایت دانشگاه
اهواز
اهواز: جنب پل پنجم – دانشگاه شهید چمران اهواز
اندیکا، ایذه ، بندرماهشهر، لالی، اندیمشک، باغملک، دشت آزادگان، رامهرمز، شوش- گتوند، هندیجان هویزه، شادگان، بهبهان، رامشیر، شوشتر، مسجدسلیمان
حوزه خواهران و برادران: اداره کل آموزش و پرورش شهرستان ذیربط
خرمشهر
خرمشهر: بلوارعلی ابن ابی طالب (ع) – بعد ازکوی بهروز – دانشگاه علوم وفنون دریایی خرمشهر- دانشکده علوم دریایی واقیانوسی
دزفول
دزفول: مقابل پایگاه چهارم شکاری، دانشگاه صنعتی جندی‌شاپور دزفول
زنجان
ابهر
ابهر: جاده ترانزیت تهران زنجان- دانشگاه پیام نور مرکز ابهر
خدابنده
خدابنده: ابتدای جاده ابهر- دانشگاه پیام نور مرکز خدابنده
زنجان
زنجان: کیلومتر ۶ جاده تبریز- دانشگاه زنجان – ساختمان مرکزی – واحد رایانه.
طارم ، ماه نشان ، خرمدره
حوزه خواهران وبرادران: اداره کل آموزش و پرورش شهرستان ذیربط
سمنان
دامغان
دامغان: میدان دانشگاه- دانشگاه دامغان – درب اصلی کتابخانه مرکزی دانشگاه
سمنان
سمنان: کیلومتر ۳ جاده دامغان ‌- پردیس شماره ۲ دانشگاه سمنان – اداره کل آموزش
شاهرود
شاهرود: میدان هفتم تیر، بلوار دانشگاه، پردیس اصلی دانشگاه صنعتی شاهرود، سازمان مرکزی، اداره کل آموزش
گرمسار
گرمسار: راه آهن- دانشگاه پیام نورمرکز گرمسار
سیستان و بلوچستان
چابهار
چابهار: بلواردانشگاه – دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار – دانشکده علوم دریایی
خاش ،سراوان- سیب سوران، نیک شهر، زهک ، ایرانشهر ، قصرقند
حوزه خواهران و برادران: اداره کل آموزش و پرورش شهرستان ذیربط
زابل
زابل: میدان جهاد- خیابان هامون – دانشگاه زابل – سایت قدیم دانشگاه زابل
زاهدان
زاهدان: خیابان دانشگاه – روبروی بلوارمعلم – مجتمع ورزشی ۲۲ بهمن – دانشگاه سیستان وبلوچستان
ادامه جدول شماره ۲ـ نشانی محل رفع نقص کارت شرکت در آزمون داوطلبان گروه‌های آزمایشی علوم ریاضی و فنی، علوم تجربی، علوم انسانی، هنر و زبانهای خارجی آزمون سراسری سال ۱۳۹۳
نام‌ استان‌
شهرستان‌ و یا بخش محل‌ برگزاری‌ آزمون‌ وهمچنین رفع نقص کارت شرکت در آزمون
آدرس محل رفع نقص کارت شرکت در آزمون حوزه خواهران و برادران
فارس
آباده
آباده: بلوار جمهوری اسلامی- دانشگاه پیام نور مرکزآباده- ساختمان اداری
ارسنجان
ارسنجان: بلوار دانشگاه – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنجان
استهبان
استهبان: بلوار سرداران شهید – دانشگاه پیام نور مرکز استهبان
داراب
 داراب: میدان سرداران – دانشگاه آزاد اسلامی واحد داراب
اقلید ، پاسارگاد ، رستم ، سروستان ، کوار ، مرودشت ، خرامه ، جهرم ، زرین دشت ، فراشبند ، فسا- قیروکارزین ، خنج ، گراش ، لارستان ، مهر ، زرقان ، میمند ، بیرم ، جویم آباده طشک
حوزه خواهران و برادران: اداره کل آموزش و پرورش شهرستان ذیربط
خرم بید
خرم بید صفاشهر: بلوار وحدت دانشگاه آزاد اسلامی واحد صفاشهر
کارزون
کازرون: کیلومتر۵ جاده (کازرون – بوشهر)- ساختمان شماره ۳دانشگاه آزاد اسلامی واحدکازرون
اوز
اوز-کیلومتر ۳ جاده شیراز-دانشگاه پیام نور مرکز اوز
سپیدان
سپیدان: خیابان دانشگاه -جنب ایستگاه مخابرات- دانشگاه آزاد اسلامی واحد سپیدان- ساختمان اداری
شیراز
شیراز: خیابان ساحلی غربی – مجتمع فرهنگی رفاه دانشگاه شیراز
فیروزآباد
جاده فیروز آباد – شیراز جنب پلیس راه – دانشگاه پیام نور مرکز فیروزآباد
لامرد
لامرد: میدان دانشجو – دانشگاه آزاد اسلامی واحد لامرد – ساختمان اداری
ممسنی
ممسنی: بلوار ولیعصر – دانشگاه ازاد اسلامی واحد ممسنی
نی ریز
نی­ریز: کیلومتر ۵ جاده نی­ریز-شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نی­ریز، ساختمان اداری، طبقه اول، دایره امتحانات
بوانات
بوانات: بلوار دانشگاه-دانشگاه پیام نور مرکز بوانات
قزوین
آبیک
آبیک: میدان مادر – بلوار نیایش – مؤسسه آموزش عالی غیاث‌الدین جمشید کاشانی
البرز
قزوین: محمدیه- جنب اتوبان( کرج-قزوین)-موسسه آموزش عالی البرز محمدیه
بوئین‌زهرا
بوئین زهرا: جاده ساوه – بین بیمارستان امیرالمومنین(ع) و شرکت صنعتی آراسنج- دانشگاه پیام نور مرکز بوئین زهرا
تاکستان
تاکستان: انتهای بلوار امام خمینی (ره)-روبروی میدان شهید لشگری – دانشگاه پیام نور مرکز تاکستان
قزوین
قزوین: انتهای بلوار دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) – روبروی صداوسیمای مرکز قزوین – دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین- سایت کامپیوتری- دانشکده فنی ومهندسی
قم
قم
قم: جاده قدیم اصفهان- بعد از شهرک قدس – دانشگاه قم – سارمان مرکزی دانشگاه
کردستان
بانه ، دیواندره-، دهگلان، سروآباد، قروه، کامیاران ، مریوان
حوزه خواهران و برادران: اداره کل آموزش و پرورش شهرستان ذیربط
بیجار
بیجار: شهرک آفتاب– خیابان دکتر عزت الله ریاضی – دانشگاه پیام نور مرکز بیجار
سقز
سقز: شهرک دانشگاه- خیابان دانشگاه – دانشگاه پیام نور مرکز سقز
سنندج
سنندج: خیابان پاسداران،خیابان دانشگاه، درب ورودی اصلی دانشگاه کردستان، بالاتر از واحد انتظامات
کرمان
انار
انار: بلوار جمهوری- روبروی پمپ بنزین – دانشگاه پیام نور مرکز انار
جیرفت
 جیرفت :کیلومتر۸ جاده بندرعباس- دانشگاه جیرفت- سایت اینترنت و کامپیوتر
بردسیر
بردسیر: بلوار امامزاده سیدمحمد- دانشگاه آزاد اسلامی واحد بردسیر- بخش انفورماتیک
رفسنجان
رفسنجان: ابتدای بلوار ولایت، سازمان مرکزی دانشگاه ولیعصر(عج) رفسنجان، دفتراستعدادهای درخشان
زرند
زرند: جاده سرباغ- دانشگاه آزاد اسلامی واحد زرند- دفترحراست
سیرجان
سیرجان: بلوار سیداحمد خمینی- روبروی راهنمایی و رانندگی – دانشگاه پیام نور مرکز سیرجان
شهر بابک
شهربابک: بلوار خلیج فارس– دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهربابک
ریگان ،رودبار جنوب، ،رابر، کوهبنان عنبرآباد ‌، قلعه‌گنج ، منوجان ، نرماشیر راور ، بافت ، بم
حوزه خواهران و برادران: اداره کل آموزش و پرورش شهرستان ذیربط
کرمان
کرمان: بلوار جمهوری اسلامی- دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه شهید باهنر کرمان
کهنوج
کهنوج: ابتدای جاده بندر عباس(نورآباد) – دانشگاه پیام نور مرکز کهنوج
کرمانشاه
اسلام آباد غرب ، پاوه‌- روانسر، ‌جوانرود، سرپل ذهاب، ‌سنقر، صحنه، گیلانغرب، هرسین، کنگاور، ‌ثلاث‌باباجانی، دالاهو ، قصرشیرین
حوزه خواهران و برادران: اداره کل آموزش و پرورش شهرستان ذیربط
کرمانشاه
کرمانشاه: طاق بستان – باغ ابریشم – پردیس دانشگاه رازی – دانشکده علوم
ادامه جدول شماره ۲ـ نشانی محل رفع نقص کارت شرکت در آزمون داوطلبان گروه‌های آزمایشی علوم ریاضی و فنی، علوم تجربی، علوم انسانی، هنر و زبانهای خارجی آزمون سراسری سال ۱۳۹۳
نام‌ استان‌
شهرستان‌ و یا بخش محل‌ برگزاری‌ آزمون‌ وهمچنین رفع نقص کارت شرکت در آزمون
آدرس محل رفع نقص کارت شرکت در آزمون حوزه خواهران و برادران
کهکیلویه و بویراحمد
بویراحمد (یاسوج)
یاسوج: میدان معلم- خیابان دانشجو- دانشگاه یاسوج – اداره آموزش
بهمئی، لنده
حوزه خواهران و برادران: اداره کل آموزش و پرورش شهرستان ذیربط
کهگیلویه(دهدشت)
دهدشت: خیابان فرهنگ – بعد از آموزش وپرورش – دانشگاه پیام نور مرکز دهدشت (ساختمان قدیم)
گچساران
گچساران: فلکه فردوسی – شهرک مدرس – مجتمع دانشگاهی (سایت) دانشگاه آزاد اسلامی واحد گچساران-
گلستان
آزادشهر ، آق قلا ، ترکمن ، علی آباد، کلاله ، مینودشت ، مراوه تپه ، گالیکش
حوزه خواهران و برادران: اداره کل آموزش و پرورش شهرستان ذیربط
کردکوی
کردکوی: خیابان جنگل- بلواردانشگاه – بالاتر ازشهرک فرهنگیان – دانشکده تربیت دبیر فنی وحرفه ای پسران کردکوی
گرگان
گرگان: خیابان شهید بهشتی – دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
گنبدکاووس
گنبدکاووس: خیابان شهید فلاحی (فرودگاه سابق ) بلوار بصیرت – دانشگاه گنبدکاووس
گیلان
آستارا
آستارا: کمربندی (رشت- آستارا) – مجتمع دو هکتاری- دانشگاه آزاد اسلامی واحد آستارا
آستانه اشرفیه
 آستانه اشرفیه: سه راه لشت نشاء- کورکاء – جنب زمین ورزشی شهید کروبی – دانشگاه پیام نور مرکز آستانه اشرفیه
بندرانزلی، صومعه سرا، طوالش، لنگرود، ماسال ، رودبار، فومن
حوزه خواهران و برادران: اداره کل آموزش و پرورش شهرستان ذیربط
رشت
رشت: بلوار حافظ – خیابان ملت – روبروی پارک شهر – پردیس دانشگاهی دانشگاه گیلان
رودسر
رودسر: رامدشت – جنب اداره آب و فاضلاب روستایی – دانشگاه پیام نور مرکز رودسر
لاهیجان
لاهیجان: خیابان کاشف شرقی- خیابان شقایق- مجتمع اداری آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان
لرستان
بروجرد
بروجرد: کیلومتر۳ جاده ( بروجرد- خرم آباد)- دانشگاه آیت اله العظمی بروجردی (ره)
ازنا ، الیگودرز ، ‌پل‌دختر ، دلفان، ‌درود ، ‌سلسله، کوهدشت ،رومشکان
حوزه خواهران و برادران: اداره کل آموزش و پرورش شهرستان ذیربط
خرم آباد
خرم آباد: کیلومتر۵ جاده (خرم اباد- تهران ) – دانشگاه لرستان

 مازندران
آمل
آمل: خیابان طالب آملی- دریای ۲۹ (کوی تختی)- دانشگاه پیام نور مرکز آمل
بابل
بابل: خیابان شریعتی- دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
بابلسر
بابلسر: خیابان پاسداران ـ سازمان مرکزی دانشگاه مازندران – دفتر نظارت و ارزیابی.
بهشهر
بهشهر: کیلومتر ۷ (جاده بهشهر – گرگان)- خلیل شهر – دانشگاه پیام نور مرکز بهشهر
تنکابن
تنکابن: خیابان جمهوری- جنب ستاد فرماندهی کل نیروی انتظامی تنکابن– دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن
جویبار
جویبار – به سمت ساحل – منطقه ساحلی چپکرود – دانشگاه آزاد اسلامی – واحد جویبار
چالوس
چالوس: خیابان۱۷ شهریور-روبروی مسجد امام حسین(ع)- دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس- ساختمان اداری و آموزشی- طبقه دوم – اداره آموزش
رامسر
رامسر: سادات شهر- خیابان آیت اله کاشانی- جنب مخابرات — دانشگاه پیام نور مرکز رامسر
ساری
ساری: بلوار فرح آباد (جاده دریا )- کیلومتر ۵ – موسسه آموزش عالی هدف ساری
 نوشهر، کلاردشت
حوزه خواهران وبرادران: اداره کل آموزش وپرورش شهرستان ذیربط
قائم شهر
قائم شهر: خیابان بابل – جاده نظامی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم شهر – دانشکده فنی و مهندسی
محمودآباد
محمود آباد: خیابان امام (ره ) – کیلومتر ۵ جاده آمل- گالشپل- دانشگاه پیام نور مرکز محمود آباد
نکا
نکا: کیلومتر ۶ جاده نکا- بهشهر – بعد از پایانه حمل و نقل- دانشگاه آزاد اسلامی واحد نکا- واحد آموزش
سوادکوه
سوادکوه: دوراهیآزادمهر -دانشگاهآزاداسلامیواحدسوادکوه
نور
نور: ابتدای جاده نور به چمستان- دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور
ادامه جدول شماره ۲ـ نشانی محل رفع نقص کارت شرکت در آزمون داوطلبان گروه‌های آزمایشی علوم ریاضی و فنی، علوم تجربی، علوم انسانی، هنر و زبانهای خارجی آزمون سراسری سال ۱۳۹۳
نام‌ استان‌
شهرستان‌ و یا بخش محل‌ برگزاری‌ آزمون‌ وهمچنین رفع نقص کارت شرکت در آزمون
آدرس محل رفع نقص کارت شرکت در آزمون حوزه خواهران و برادران
مرکزی
اراک
اراک: میدان شریعتی – درب جنوب دانشگاه اراک
آشتیان
آشتیان: بلوار امام خمینی (ره) – دانشگاه آزاد اسلامی واحد آشتیان
تفرش
تفرش: شهرک امام (ره) – انتهای بلوارپاسداران – دانشگاه تفرش- ساختمان دانشکده علوم- طبقه سوم اتاق ۵۰۸
خمین
خمین: بلوار شهدای دانشجو – ابتدای جاده الیگودرز – دانشگاه پیام نور مرکز خمین
دلیجان
دلیجان: خیابان دانشگاه –- دانشگاه پیام نور مرکز دلیجان
ساوه – زرندیه
حوزه خواهران و برادران: اداره آموزش و پرورش شهرستان ذیربط
شازند
شازند: عباس آباد- دانشگاه پیام نور مرکز شازند
کمیجان
کمیجان: بلوار فخرالدین عراقی- جنب بیمارستان امام علی(ع)‌- دانشگاه پیام نور مرکز کمیجان
محلات
محلات: بلوار آیت الله خامنه ای – خیابان دانشگاه – دانشگاه آزاد اسلامی واحد محلات – ساختمان اداری طبقه دوم
هرمزگان
بستک ، بندرلنگه ، پارسیان، جاسک، حاجی آباد ، خمیر، رودان، سیرک، میناب
حوزه خواهران و برادران: اداره کل آموزش و پرورش شهرستان ذیربط
بندرعباس
 بندرعباس :آزادشهر- بلوارافروز شهابی پور- مجتمع آموزشی وپژوهشی (گفتگوی تمدنها )
قشم
قشم: بلوار امام قلی خان – مجتمع نخل زرین – یال c- موسسه آموزش عالی قشم – واحد اداری
کیش
کیش: میدان امیرکبیر- پردیس بین الملل دانشگاه صنعتی شریف- جزیره کیش
همدان
اسدآباد
اسد آباد: میدان دانشگاه – شهرک سیداحمد – جنب بیمارستان قائم- دانشگاه پیام نور مرکز اسد آباد
بهار
بهار: میدان شهرداری- انتهای کوچه شهید والایی شیری- دانشگاه پیام نور مرکز بهار
تویسرکان
تویسرکان: بلوار حضرت حیقوق نبی(ع)- دانشگاه آزاد اسلامی واحد تویسرکان- ساختمان علوم انسانی طبقه دوم –مدیر دانشجویی
رزن
رزن: ابتدای جاده تهران – کیلومتر ۱ – دانشگاه پیام نور مرکز رزن
کبودرآهنگ
کبودرآهنگ: بلوار ولایت- نرسیده به میدان لاله روبروی پایگاه نوژه – دانشگاه پیام نور مرکز کبودرآهنگ
ملایر
ملایر: کیلومتر ۴ جاده اراک – دانشگاه ملایر
نهاوند
نهاوند: کوی دکتر حسابی- دانشگاه پیام نور مرکز نهاوند
همدان
همدان: چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن – دانشگاه بوعلی سینا- سازمان مرکزی – اداره آموزش کل
یزد
ابرکوه
ابرکوه: بلوار امام خمینی (ره) – دانشگاه پیام نور مرکز ابرکوه
اردکان
اردکان:بلوارآیت الله خاتمی – دانشگاه پیام نور مرکز اردکان
بافق
بافق: ابتدای ورودی شهر – بلوار شهید بهشتی – ساختمان مرکزی دانشگاه پیام نور مرکز بافق
تفت
تفت: کیلومتر ۵ جاده (تفت- یزد)- ابتدای جاده خلیل آباد – دانشگاه پیام نور مرکز تفت
خاتم – اشکذر
حوزه خواهران و برادران :اداره آموزش وپرورش شهرستان ذیربط
مهریز
مهریز- شهرک امام خمینی (ره) – خیابان یادگار امام – – دانشگاه پیام نور مرکز مهریز
میبد
میبد :کیلومتر ۳ جاده( میبد- یزد) – دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد
یزد
یزد: صفائیه – چهار راه پژوهش- بلوار دانشگاه – دانشگاه یزد- پردیس اصلی دانشگاه یزد
جدول‌ شماره‌ ۳ ـ نشانی‌ محل رفع نقص کارت شرکت در آزمون برای‌ داوطلبان‌ گروههای‌آزمایشی‌ علوم‌ ریاضی‌ وفنی‌، علوم‌ تجربی‌، علوم‌ انسانی‌، هنر و زبانهای‌ خارجی‌سال ۱۳۹۳ که‌ شهرستان محل برگزاری آزمون و رفع نقص کارت ورودی آنان براساس جدول شماره ۱ و ۲ شهرستان تهران می‌باشد
محل رفع نقص کارت
سه شنبه ۳/۴/۱۳۹۳
چهار‌شنبه ۴/۴/۱۳۹۳
صبح‌ ازساعت‌ ۸ تا ۱۲
عصرازساعت‌ ۱۴ تا۱۸
صبح‌ ازساعت‌ ۸ تا ۱۲
عصرازساعت‌ ۱۴ تا۱۸
دانشگاه صنعتی
امیرکبیر
(حوزه خواهران)
کلیه متولدین سال ۱۳۶۲ و سالهای قبل از آن
کلیه متولدین سالهای ۱۳۶۳، ۱۳۶۴، ۱۳۶۵، ۱۳۶۶، ۱۳۶۷ ۱۳۶۸ و ۱۳۶۹
کلیه متولدین سالهای ۱۳۷۰ ، ۱۳۷۱ و ۱۳۷۲
کلیه متولدین سال ۱۳۷۳
دانشگاه خوارزمی تهران (تربیت معلم تهران)
(حوزه خواهران)
کلیه متولدین سال ۱۳۷۴ با حرف اول نام خانوادگی (الف) تا (س)
کلیه متولدین سال ۱۳۷۴ با حرف اول نام خانوادگی (ش) تا (ی)
کلیه متولدین سال ۱۳۷۵ و سالهای بعد از آن با حرف اول نام خانوادگی (الف) تا (س)
کلیه متولدین سال ۱۳۷۵ و سالهای بعد از آن با حرف اول نام خانوادگی (ش) تا (ی)
دانشگاه علم و
صنعت ایران
(حوزه برادران )
کلیه متولدین سال ۱۳۶۰ و سالهای قبل از آن
کلیه متولدین سالهای ۱۳۶۱، ۱۳۶۲، ۱۳۶۳،۱۳۶۴،۱۳۶۵ و۱۳۶۶
کلیه متولدین سالهای ۱۳۶۷، ۱۳۶۸ ،۱۳۶۹ ۱۳۷۰ و ۱۳۷۱
کلیه متولدین سالهای ۱۳۷۲ و ۱۳۷۳
دانشکده آمار و انفورماتیک سازمان سنجش آموزش کشور
(حوزه برادران)
کلیه متولدین سال ۱۳۷۴ با حرف اول نام خانوادگی (الف) تا (س)
کلیه متولدین سال ۱۳۷۴ با حرف اول نام خانوادگی (ش) تا (ی)
کلیه متولدین سال ۱۳۷۵ و سالهای بعد از آن با حرف اول نام خانوادگی (الف) تا (س)
کلیه متولدین سال ۱۳۷۵ و سالهای بعد از آن با حرف اول نام خانوادگی (ش) تا (ی)
الف ـ حوزه خواهران:
۱ ـ دانشگاه صنعتی امیرکبیر: خیابان حافظ، مقابل خیابان سمیه
۲ ـ دانشگاه خوارزمی (تربیت معلم تهران): خیابان شهیدمفتح، نرسیده به خیابان انقلاب، شماره ۴۹
ب ـ حوزه برادران:
۱ ـ دانشگاه علم وصنعت ایران: میدان رسالت، خیابان هنگام، خیابان دانشگاه علم و صنعت ایران
۲ ـ دانشکده آمار و انفورماتیک سازمان سنجش آموزش کشور: ضلع شمال غربی میدان فردوسی، به سمت میدان انقلاب، بن­بست شاهرود

 

یک خبر بسیار عالی برای کنکوری ها:

دوست کنکوری من
دکتر کاویانی به صورت روزانه پست های انگیزشی و آموزشی بسیار مهمی را در پیج اینستاگرام مکتبستان منتشر میکنن.
به شما توصیه میکنیم برای موفقیت در کنکور حتما این مطالب را در پیج اینستاگرام ببینین:

اینستاگرام مکتبستان
مشاوره کنکور
ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دریافت لینک دانلود
بیش از 3 ساعت فیلم و صوت مشاوره کنکور رایگان
این پیشنهاد فقط یک بار ارائه می شود و پیشنهاد می کنیم این فرصت را از دست ندهید
شما فقط یک بار فرصت دریافت این هدیه ردنشدنی را دارید !
برای دانلود کافی است ایمیلتان را وارد کنید
برای دانلود کافی است ایمیلتان را وارد کنید
برای دانلود کافی است ایمیلتان را وارد کنید
هر هفته یک فیلم مشاوره رایگان می خواهید؟