کارنامه رتبه ۲۱۴ منطقه ۳ رشته ریاضی کنکور ۹۲

طلاعات ثبت نامی و آزمونی

کارنامه رتبه های برتر کنکور

 
سهمیهزبان خارجیدینسال تولدشماره شناسنامهجنسنام خانوادگی و نامشماره پرونده
منطقه ۳انگلیسیاسلام۷۳ مرد  
کد منطقه اخذ دیپلمکد دانش آموزیسال اخذ دیپلمکد دیپلمعنوان دیپلممعدل کتبی دیپلممعلولیت
۲۰۴۱ ۹۱۱۰ریاضی فیزیک۱۸/۶۱—-
—-
—-
قطب بومیناحیه بومیاستان بومیمحل تولدمحل اخذ سال ماقبل دیپلممحل اخذ دیپلممحل اخذ مدرک پیش دانشگاهی
یکنهمازندرانمازندران||تنکابن||مرکزیمازندران||تنکابن||خرم ابادمازندران||تنکابن||خرم ابادمازندران||تنکابن||خرم اباد

اعلام علاقه مندی بر اساس تقاضانامه

کارمندیآموزگارغیر انتفاعی ، پیام نور
خیرخیر

وضعیت مجاز به انتخاب رشته در دوره های مختلف هر یک از گروههای آزمایشی

رشته های پیام نور و غیرانتفاعی(پذیرش صرفا بر اساس سوابق تحصیلی)رشته های پیام نور و غیرانتفاعی(پذیرش بر اساس کنکور و سوابق تحصیلی )دانشگاه فرهنگیان (مراکز تربیت معلم سابق)ویژه فرهنگیاننیمه حضوری و مجازی و بین المللروزانه و شبانهگروه آزمایشی 
مجازمجاز**مجاز***غیرمجازمجازمجازعلوم ریاضی و فنی 
 
 
 

 

  وضعیت رتبه و نمره کل داوطلب در هر زیر گروه ، گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی
پنجچهارسهدویکرتبه و نمره کل / زیر گروه
۳۲۰۲۷۲۲۰۵نفر
۴۹۹۹۲
رتبه در سهمیه بین
۳۸۸۸۳۴۲۹۲۷۶۶نفر
۲۱۸۴۱۷
رتبه کشوری (بدون سهمیه) بین
۹۳۰۶۹۴۴۲۹۶۳۰نمره کل نهایی
 
نمرات خام دروس امتحانی گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی
 
نمره درسعنوان درسردیف
 ۵۸/۷ زبان و ادبیات فارسی ۱
 ۵۰/۷ زبان عربی ۲
 ۹۰/۷ فرهنگ و معارف اسلامی ۳
 ۷۶/۰ زبان خارجی ۴
 ۶۱/۳ ریاضیات ۵
 ۴۸/۲ فیزیک مکانیک ۶
 ۱۸/۱ شیمی ۷
رتبه کل در سهمیه و آخرین رتبه مجاز شده در دوره های روزانه و شبانه گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی
رتبه کشوری (بدون اعمال سهمیه)
۲۸۷۹
آخرین رتبه مجاز در سهمیه ( دوره های روزانه وشبانه )رتبه کل در سهمیهماکزیمم نمره کل زیر گروه ها
۳۳۷۵۷۲۱۴۹۶۳۰
ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

1 نظر
  1. محمد می گوید

    چندتا دیگه هم بذارید

دریافت لینک دانلود