کنکور تجربی | سوالات کنکور تجربی | کنکور تجربی پزشکی

کنکور تجربی

کنکور تجربی اسم آزمونیه که برای سنجش دانسته های علمی داوطلبان ورود به دانشگاه ها،در کشورهایی مثل ایران،چین،ترکیه و ژاپن برگزار میشه.

تو ایران کنکور در پنج گروه آزمایشی برگزار میشه که توو سالهای اخیر ،گ روه آزمایشی تجربی بیشترین طرفدار رو پیدا کرده تا جایی که حتی مهندس برق دانشگاه شریف رو وادار به انصراف میکنه و به سمت خودش میکشونه.

به احتمال خیلی زیاد، شمایی که این مقاله رو میخوونی، داوطلب کنکور تجربی و طالب رشته ای خاص مثل پزشکی، دندون پزشکی، داروسازی و… هستی. توو این مقاله میخوایم به شما کمک کنیم تا بیشتر و بهتر رشته تجربی رو بشناسی تا شانس موفقیت بالاتر بره.بریم سراغ شناخت کنکور تجربی:

کنکور تجربی

۱) آشنایی با زیرگروه های کنکور تجربی پزشکی :

گروه آزمایشی تجربی،۵ زیر گروه داره که در هر زیر گروه،رشته های متفاوتی وجود داره که در ادامه رشته های هر زیر گروه خدمتتون معرفی میکنم:

کنکور تجربی / زیرگروه ۱:

کنکور تجربی پزشکی ، دندان پزشکی، دامپزشکی، کار درمانی،بینایی سنجی، فیزیوتراپی، مامایی، پرستاری، گفتاردرمانی،شنوایی شناسی، تغذیه، اعضای مصنوعی و وسایل کمکی، تکنولوژی پرتو شناسی(رادیولوژی)،تکنولوژی پرتو درمانی،پرستاری،بهداشت محیط،بهداشت حرفه ای، معلم فنی بهداشت،علوم آزمایشگاهی،مدارک پزشکی،هوشبری،اتاق عمل،تکنسین پروتزهای درمانی،کاردانی دامپزشکی،بهداشت عمومی(تمام گرایش ها)،بهداشت کاردهان و دندان،زیست شناسی(تمام گرایش ها)،روانشناسی (گرایش بالینی)،علوم و صنایع غذایی، معلم فنی بهداشت،کودکیاری،زیست شناسی عمومی،دبیری زیست شناسی،مدیریت و کمیسر دریایی،دکترای پیوسته بیوتکنولوژی، فوریت های پزشکی

کنکور تجربی / زیر گروه ۲:

دارو سازی، دبیری شیمی، شیمی، دوره کاردانی شیمی(پدافند جنگهای ش.م.ه)،ناوبری و فرماندهی کشتی

کنکور تجربی / زیر گروه ۳:

زمین شناسی، دبیری زمین شناسی، زمین شناسی کاربردی

کنکور تجربی / زیر گروه ۴:

هوانوردی،ناوبری هوایی،هوانوردی،خلبانی،حسابداری،مدیریت(تمام گرایش ها)،مدیریت فرهنگی هنری،مدیریت بازرگانی دریایی، علوم اقتصادی(تمام گرایش ها)،معارف اسلامی و علوم سیاسی،الهیات و معارف اسلامی(تمام گرایش ها)،معارف اسلامی و مدیریت (تمام گرایش ها)،کارشناسی مدیریت امور بانکی،مدیریت بیمه،امور گمرکی،کاردانی امور گمرکی،کاردانی امور حسابداری، اقتصاد نظری،فلسفه،اقتصاد حمل و نقل،علوم اقتصادی،اقتصاد صنعتی،کارشناسی حسابداری،معارف اسلامی و حقوق،الهیات و معارف اسلامی و ارشاد،معارف اسلامی (گرایش های فقه و اصول-فلسفه اسلامی)،علوم حدیث،ادبیات و زبان عربی،ریاضی،فیزیک، کاردانی امور بیمه،کاردانی حسابداری،کاردانی مدیریت بازرگانی،کاردانی علمی کاربردی صنایع چوب،اطلاعات نظامی،علوم و فنون هوانوردی،خلبانی هلیکوپتر،مهندسی نگهداری هواپیما،مهندسی سیستم،علوم قرآنی،تربیت معلم قرآن مجید، کتابداری، فقه و حقوق حنفی،فقه و حقوق شافعی،فقه و حقوق امامی،علوم پایه نظامی،خدمات مسافرتی وجهانگردی،کارشناسی خبرنگاری

کنکور تجربی / زیر گروه ۵:

تکنولوژیی تولیدات گیاهی،تکنولوژی تولیدات دامی،تکنولوژی جنگلداری،تکنولوژی شیلات،تکنولوژی چوب،تکنولوژی مرتع و آبخیزداری،تکنولوژی محیط زیست،مهندسی کشاورزی،مهندسی منابع طبیعی،مهندسی فضای سبز،کتابداری در  رشته پزشکی، مدیریت خدمات بهداشتی درمانی،تربیت بدنی و علوم ورزشی، دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی،روابط سیاسی،علوم سیاسی، مددکاری اجتماعی،علوم سیاسی(گرایش امنیت ملی)،علوم اسلامی،کارشناسی تربیت مربی عقیدتی سیاسی،کارشناسی تولید سیما، اطلاعات و ضد اطلاعات،حقوق،کاردانی تولید و بهره برداری گیاهان دارویی و معطر،کاردانی ناپیوسته علمی کاربردی پرورش زنبور عسل

۲)کنکور تجربی ؛ ضرایب دروس در زیر گروه ها:

خب،رشته های زیر گروه های مختلف و با هم شناختیم حالا وقتشه که ببینیم توو هر زیرگروه،کدوم درسا مهم ترن:

نام درسزیر گروه ۱زیر گروه ۲زیر گروه ۳زیر گروه ۴زیر گروه ۵
ادبیات۴۴۴۴۴
عربی۲۲۲۲۲
معارف۳۳۳۳۳
زبان انگلیسی۲۲۲۲۲
زمین شناسی۰۱۴۱۱
ریاضیات۲۳۲۴۴
زیست شناسی۴۴۲۲۲
فیزیک۲۲۲۲۲
شیمی۳۴۳۳۳

پی نوشت۱:بچه ها حواستون باشه که ضریب دروس اختصاصی ضربدر ۳ میشن؛ مثلا زیست توو زیر گروه یک،ضریب ۱۲ داره.

پی نوشت ۲: بچه ها حواستون باشه که توو همه رشته های مربوط پزشکی،زیست بالاترین ضریب رو داره.

۳)کنکور تجربی ؛ کتاب های درسی مورد نیاز:

خب حالا وقتشه که ببینیم کدوم کتاب درسی توو کنکور مورد پرسش قرار میگیره:

اول دبیرستاندوم دبیرستانسوم دبیرستانپیش دانشگاهی
ادبیاتادبیات فارسی۲ادبیات فارسی۳

زبان فارسی ۳

زبان و ادبیات فارسی

۱ و۲

عربیعربی ۲

 

عربی۳
معارفدین و زندگی

۲

دین و زندگی

۳

دین و زندگی
زبانانگلیسی

۳

انگلیسی

۱و۲

زمین شناسیزمین شناسی

 

علوم زمین
ریاضیهندسه ۱

ریاضیات۲

آمار و مدل سازی

ریاضیات ۳

ریاضی عمومی

۱و۲

زیست شناسیزیست

۱

زیست

۲

زیست
فیزیکفیزیک ۱فیزیک

۲

فیزیک

۳

فیزیک

۱و۲

شیمیشیمی

۲

شیمی

۳

شیمی

۱و۲

۴)کنکور تجربی ؛ بودجه بندی سوالات کنکور تجربی:

خب دوستان دیگه وقتشه که ببینیم نوو هر درس اختصاصی،کدوم بخش مهم تره و ببینیم بودجه بندی سوالات کنکور تجربی چگونه است :

الف)زمین شناسی:

مبحثکنکور۹۴کنکور ۹۵
علم زمین شناسی۱
آب در هوا۱۱
آب در دریا۱۱
آب در خشکی۱۱
کانی ها۲۲
ماگماتیسم و سنگ های آذرین۳۲
سنگ های رسوبی۲۱
فرآیند دگرگونی وسنگ های دگرگون شده۱۱
تغییرات سنگ ها۱۱
جایگاه زمین در فضا۱۱
ساختمان درونی زمین۱۱
زمین ساخت ورقه ای۲۲
زمین لرزه۱۱
آتشفشان ها۱۱
ساخت های تکتونیکی و کهزایی۱۱
شواهدی در سنگ ها۱۳
تحولات گذشته۲۴
رسم نقشه۲۲
زمین در خدمت انسان۱۱

ب)ریاضی:

مبحثکنکور

۸۵

کنکور

۸۶

کنکور

۸۷

کنکور

۸۸

کنکور

۸۹

کنکور

۹۰

کنکور

۹۱

کنکور

۹۲

کنکور

۹۳

کنکور

۹۴

کنکور

۹۵

مشتق و

کاربرد آن

۶۶۶۶۵۶۳۴۶۵۵
هندسه۱۴۳۴۴۴۴۴۴۴۴۴
حد و

پیوستگی

۳۲۳۳۲۲۳۲۲۲۲
مجانب۳۲۳۳۲۱۱
تابع۲۲۲۱۲۳۳۳۱۳۳
معادله و

نامعادله

۱۱۱۱۱
آمار۲۲۲۲۲۳۲۲۲۲۲
احتمال۲۱۲۲۳۲۳۴۲۲۳
مقاطع

مخروطی

۲۳۲۲۲۲۲۲۳۲۲
مثلثات۱۱۱۱۱۱۲۲۳۲۱
معادله

مثلثاتی

۱۲۱۱۱۲۲۱۱۱۱
لگاریتم و

تابع نمایی

۱۱۱۱۲۱۱۱۱
تصاعد و

دنباله

۲۱۱۱۲۱۱۱۱۲۲
انتگرال۲۳۲۲۲۲۲۲۲۲۲
دستگاه معادلات ومعادله خط۱۱۱۲۱
معادله درجه۲۱۲۱۱۱۱۱
ماتریس۱۱۱۱۱۱۱۱۱
آنالیز ترکیبی۱۱
رشد و زوال۱
تابع جزء صحیح۱۱۱۱

ج)زیست شناسی:

مبحثکنکور۹۱کنکور۹۲کنکور۹۳کنکور۹۴کنکور۹۵
مولکول زیستی۰۰۰۰۰
سفری به درون سلول۱۱۰۰۱
سفری در دنیای جانداران۱۱۰۰۱
گوارش۲۳۳۲۲
تبادل گاز ها۲۰۲۰۱
گردش مواد۳۲۵۳۵
تنظیم محیط داخلی۲۰۱۰۱
حرکت۱۲۳۱۲
ایمنی بدن۰۱۱۱۱
دستگاه عصبی۱۲۳۲۱
حواس۲۱۰۱۲
هورمون ها و دستگاه درون ریز۲۱۱۱۲
ماده ژنتیک۰۰۰۰۰
کروموزوم ها و میتوز۱۱۰۳۱
کیوز و تولید مثل جنسی۱۰۱۰۰
ژنتیک و خاستگاه آن۴۴۳۳۳
تولید مثل گیاهان۲۱۲۲۲
رشد و نمو در گیاهان۳۱۳۱۱
تولید مثل ورشد و نمو جانوران۲۲۳۳۲
پروتئین سازی۲۲۲۳۲
تکنولوژی زیستی۱۰۰۱۱
پیدایش و گسترش زندگی۰۱۰۰۲
تغییر و تحول گونه ها۰۱۰۲۰
ژنتیک جمعیت۱۲۴۴۲
پویایی جمعیت ها۱۱۰۱۱
رفتار شناسی۲۲۱۱۱
شارش انرژی در جانوران۲۴۳۶۲
ویروس ها و باکتری ها۳۴۱۲۱
آغازیان۳۳۲۳۴
قارچ ها۱۱۲۱۱
کاملا ترکیبی۴۶۴۲۵

د)فیزیک:

مبحثکنکور

۸۵

کنکور

۸۶

کنکور

۸۷

کنکور

۸۸

کنکور

۸۹

کنکور

۹۰

کنکور

۹۱

کنکور

۹۲

کنکور

۹۳

کنکور

۹۴

کنکور

۹۵

نور هندسی۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳
انرژی-

فیزیک۱

۱
نوسان،؛صوت

موج مکانیکی

۵۵۵۵۵۶۶۵۵۵۶
مدارهای

الکتریکی

۲۳۳۳۳۳۳۳۳۲۳
حرکت شناسی۳۳۳۳۳۳۲۳۳۳۳
گرما و قانون

گرما

۳۳۳۳۳۲۱۲۳۳۲۳
فشار و ویژگیهای ماده۱۱۱۱۱۲۱۱۱۱۱
دینامیک۳۲۲۲۲۲۲۲۳۳۲
خازن و الکتریسیته

ساکن

۳۲۲۲۲۲۲۱۲۲۲
مغناطیس و

القا

۲۲۲۲۲۲۳۲۲۲۲
بردار۱۱۱۱
کار و انرژی۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱
فیزیک اتمی و جدید۳۳۴۳۳۳۴۳۳۳۳
موج های الکترومغناطیس۱۱۱۱۱۱۲۱۱۱۱

ه)شیمی:

مبحثکنکور

۸۵

کنکور

۸۶

کنکور

۸۷

کنکور

۸۸

کنکور

۸۹

کنکور

۹۰

کنکور

۹۱

کنکور

۹۲

کنکور

۹۳

کنکور

۹۴

کنکور

۹۵

ساختار اتم۳۳۳۳۲۲۲۲۲۲۱
خواص تناوبی عناصر۲۱۲۱۳۳۲۲۲۲۴
ترکیب های یونی۱۱۱۱۱۲۲۲۲۲۱
پیوند کوالانسی۳۴۳۴۳۲۳۳۳۴۳
ترکیب آلی۱۱۱۲۲۲۱۲۲۲۳
استوکیومتری۴۶۴۴۳۴۴۴۴۴۴
ترمودینامیک شیمیایی۴۲۴۴۳۳۳۴۴۳۴
محلول ها۴۵۴۴۴۵۲۴۴۵۴
سینتیک شیمیایی۳۳۳۲۴۲۳۳۳۳۲
تعادل شیمیایی۳۳۳۳۲۳۲۳۲۳۳
اسید وباز۳۳۳۴۴۴۴۳۳۲۳
الکترومغناطیس۳۲۳۳۴۳۴۳۴۳۳

۵)کنکور تجربی؛ تاثیر سوابق تحصیلی:

قضیه ی تاثیر سوابق تحصیلی توو قبولی کنکور خیلی وقته که مطرح شده و ماجرا از این قراره که طبق قانون سنجش و پذیرش دانشجو که توو سال ۹۲ مصوب شد،سوابق تحصیلی باید توو پذیرش دانشجو در دانشگاه  از سال ۹۳-۹۴

تاثیر بذاره و درصد تاثیر باید سال به سال افزایش پیدا کنه به طوری که بعد از ۵ سال،حداقل ۸۵% ظرفیت پذیرش دانشجو توو کل کشور بر مبنای سوابق تحصیلی باشه. اما بعدا گفته شد این امر به ضرر بچه هایی که بین سال ۸۴ تا ۹۲ دیپلم گرفتن به همین دلیل تا الان ،سوابق تحصیلی در پذیرش دانشجو،فقط تاثیر مثبت گذاشته بطوری که توو کنکور ۹۵ تاثیر سوابق تحصیلی به قرار زیر بود:

الف)داوطلبایی که دیپلم ریاضی فیزیک،تجربی،انسانی یا معارف اسلامیشونواز سال ۸۴ به بعد گرفتن و یک یا چند درسشون به صورت نهایی و کشوری برگزار شده،سوابق تحصیلی دیپلمشون (فقط درسایی که بصورت نهایی برگزار شد) به میزان حداکثر ۲۵% و به صورت تاثیر مثبت در نمره کل نهاییشون لحاظ شد.

ب)داوطلبایی که مدرک پیش دانشگاهیه ریاضی فیزیک،تجربی،انسانی ،معارف اسلامی و هنرشون رو از سال ۹۰-۹۱ به بعد گرفتن و امتحانات یک یا چند درسشون به صورت نهایی یا کشوری برگزارشده،سوابق تحصیلی پیش دانشگاهیشون(البته فقط درسایی که بصورت نهایی برگزار شده) به میزان حد اکثر ۵% و به صورت تاثیر مثبت در نمره کل اونها لحاظ شد.

پی نوشت:مشخص نیست تا زمانی که شما کنکور بدین،چی میشه ولی خب اهمیت زیادی برای امتحانات نهایی تون(چه توو سال سوم و چه توو پیش دانشگاهی ) قائل باشن؛چون یا تاثیر مثبت داره یا تاثیر مستقیم که در هر دو صورت میتونه آینده تون رو تعیین کنه.

۶)کنکور تجربی ؛ طرح ترمیم معدل:

توو بخش قبلی  در مورد تاثیر نمرات امتحانای  نهاییتون توو قبولی دانشگاه گفتیم. شاید شما جز کسایی باشین که سالها قبل دیپلم و مدرک پیش دانشگاهیتونو گرفتین و اون موقع امتحانای نهایی خیلی براتون مهم نبوده .نگران نباشین.آموزش و پرورش به شما فرصتی داده تا نمرات امتحان نهایی تونو ترمیم کنین. خب حالا این یعنی چی؟!!!

اول از همه باید بدونین که فقط افرادی که از سال ۸۴ ببعد دیپلم گرفتن میتوننن توو این طرح شرکت کنن و افرادی که قبل از سال ۸۴دیپلم گرفتن مشمول این طرح نیستن.

دوم اینکه این طرح فقط برای درسایی که سال سوم دبیرستان به صورت نهایی برگزار میشن و نه درسای پیش دانشگاهی.

سوم اینکه میتونین توو امتحان نهایی های شهریور،دی یا خرداد شرکت کنین اما توجه کنین که فقط یه نوبت حق شرکت توو این قانون دارین  و اینطور نیس که مثلا یه سری از درسا رو شهریور و یه سری دیگه رو دی ماه امتحان بدین.

نکته بعد این که ،میتونین یک درس یا همه درسا رو انتخاب کنین.

نکته بعدی که باید بهش توجه کنین اینه که،نمره های جدید جایگزین نمره های قبل توو مدرک تحصیلی تون نمیشه  و فقط برای تاثیر توو کنکوره.

نکته بعد این که، شما برای هر درس باید شهریه بدین که البته مقدارش باید توسط اداره کل استان ها مشخص بشه و فعلا مقدار مشخصی براش وجود نداره.

نکته آخر این که،برای شرکت در این طرح،باید مدرک دیپلم و کپی شناسنامه تونو ،بعنوان یه داوطلب آزاد،به مراکز بزرگسالان یا روزانه دولتی ببرین(لیست این مراکز توسط آموزش و پرورش استان ها اعلام میشه) و نام نویسی کنین.

پی نوشت:شما فقط میتونین توو همون منطقه آموزشی(منطقه سهمیه مناطق)که فارغ التحصیل شدین،امتحان بدین؛یعنی اگه از منطقه ۱ فارغ التحصیل شدین،فقط توو شهرای همین منطقه میتونین امتحان بدین.

۷)کنکور تجربی ؛ رقابت:

گرایش ها به گروه آزمایشی تجربی خیلی زیاد شده به طوری که توو کنکور ۹۵،۸۶۰ هزار و ۱۰۹ داوطلب شرکت کردند که از این بین ۵۱۹ هزار و ۴۸۸ نفرشون،داوطلب کنکور تجربی بودن.اکثر افرادی که توو کنکور تجربی شرکت می کنند،هدفشون قبولی توو رشته های خوبی مثل پزشکی،دندون پزشکی،دارو سازی و… هستش؛اگه شما هم همین قصد رو دارین،باید بدونین که رقبای زیادی دارین و برای رسیدن به هدفتون باید خیلی ها رو کنار بزنین.پس،تلاش شبانه روزی فراموش نشه…

۸)کنکور تجربی ؛ سوالات کنکور تجربی

وقتی بعنوان یه داوطلب تجربی، سر جلسه کنکور حاضر میشین،اول بهتون دفترچه عمومی رو میدن که شامل درسای ادبیات,عربی, دین و زندگی و زبان انگلیسی هستش و ۷۵ دقیقه زمان دارین تا یه ۱۰۰ سوال مطرح شده از این دروس،جواب بدین . در زیر بودجه بندی سوالات کنکور تجربی رو میبینین

نام درستعداد تستاز شمارهتا شمارهمدت پاسخگویی
زبان و ادبیات فارسی۲۵۱۲۵۱۸ دقیقه
زبان عربی۲۵۲۶۵۰۲۰ دقیقه
فرهنگ و معارف اسلامی۲۵۵۱۷۵۱۷ دقیقه
زبان انگلیسی۲۵۷۶۱۰۰۲۰ دقیقه

بعد از این مرحله،دفترچه سوالات عمومی از شما گرفته میشه و دفترچه سوالات اختصاصی رو بهتون میدن که شامل درسای زمین شناسی،ریاضیات،زیست شناسی،فیزیک و شیمی هستش و به شما ۱۷۵ دقیقه وقت میدن تا به ۱۷۰ تا تست مطرح شده از این دروس،پاسخ بدین:

نام درستعداد تستاز شمارهتا شمارهمدت پاسخگویی
زمین شناسی۲۵۱۰۱۱۲۵۲۰ دقیقه
ریاضیات۳۰۱۲۶۱۵۵۴۷ دقیقه
زیست شناسی۵۰۱۵۶۲۰۵۳۶ دقیقه
فیزیک۳۰۲۰۶۲۳۵۳۷ دقیقه
شیمی۳۵۲۳۶۲۷۰۳۵ دقیقه

خب پس در مجموع،شما باید بتونین ۲۷۰ تا سوالو توو ۴ ساعت و ده دقیقه (از هشت صبح تا ۱۲:۱۰ ظهر) جواب بدین.

پی نوشت: بچه ها کنکور نمره منفی داره و به ازاء هر سوال غلط، نمره منفی براتون لحاظ میشه.

امیدوارم مقاله کنکور تجربی واسه شما در بردارنده اطلاعات جامعی بوده باشه.

کنکور تجربی ۹۶

برنامه های ویژه ای برای شما برای کنکور تجربی ۹۶ داریم. با مکتبستان همراه باشید.

 

یک جلسه مشاوره رایگان با دانشجویان پزشکی

ما توی مکتبستان یک تیم بزرگ از دانشجویان پزشکی داریم که میتونیم تا کنکور بهتون برنامه و مشاوره تلفنی بدیم.

برای آشنایی با خدمات ما یک جلسه میتونیم مشاوره رایگان داشته باشیم.

درخواست مشاوره رایگان

مشاوره رایگان

برای دریافت مشاوره تلفنی رایگان، کافیست فرم زیر را پر کنید 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دریافت لینک دانلود