کنکور از چه کتاب هایی می آید | فهرست منابع کنکور ۱۴۰۱-نظام جدید و قدیم

کنکور از چه کتاب هایی می آید -منابع کنکور

کنکور از چه کتاب هایی می آید؟

سلام به همه­ی مکتبستانی های عزیز, به ویژه داوطلبین عزیز کنکور ۱۴۰۱ در رشته های مختلف. تو این مقاله به صورت دقیق و جامع به تحلیل کتاب های درسی در گروه های آموزشی رشته تجربی, رشته ریاضی, رشته انسانی, رشته هنر و رشته زبان تخصصی می­پردازیم. تا به یکی از اصلی ترین نیاز های شما داوطلبین کنکور پاسخ داده باشیم.

میدونم که قطعا خیلی از شما داوطلبینی که برای بار دوم در کنکور سراسری شرکت کردید و یا از نظام آموزشی قدیم در کنکور نظام جدید شرکت میکنین این سوال رو دارین که کنکور از چه کتاب هایی می آید و منابع کنکور  چیست ؟ ما قراره با یه بررسی کامل در ادامه این پست جواب سوالتون رو بدیم  :

اگر شما هم نمی دونید که کنکور از چه کتاب هایی می آید  بی مقدمه برویم سر اصل مطلب:

 

دفترچه سوالات کنکور سراسری

سر جلسه کنکور دو دفترچه سوالات و یک پاسخنامه در اختیار شما قرار میدهند.

دفترچه اول شامل دروس عمومی است. این دروس به ترتیب شامل:

ادبیات و زبان فارسی، عربی، دین و زندگی و زبان خارجه است. از هر درس ۲۵ سوال و مجموعا ۱۰۰ تست، سوالات دفترچه عمومی را تشکیل می دهند.

توجه: بعد از اتمام زمان پاسخگویی سوالات عمومی (۷۵دقیقه برای پاسخگویی به ۱۰۰تست دفترچه سوالات عمومی)، دفترچه سوالات عمومی را از شما می گیرند، سپس دفترچه سوالات اختصاصی را در اختیار شما می گذارند. بوده اند داوطلبانی که که به سر جلسه کنکور رفته اند و بی اطلاع از اینکه دفترچه سوالات عمومی را از آنها می گیرند شوکه شده اند!!!!  تذکر این مطلب در اینجا به این خاطر بود.

سوالات بخش اختصاصی در رشته های مختلف متفاوت است. تمامی منابع در جداول زیر برای هر رشته گردآوری شده است.

کنکور ۱۴۰۱ب از چه کتاب هایی می آید؟

 منابع کنکور در رشته تجربی

نام دروس

سال دهم

سال یازدهم

سال دوازدهم

ادبیات

 

ادبیات فارسی(۱)

چاپ ۹۸-۹۷

ادبیات فارسی(۲)

چاپ ۹۹-۹۸

ادبیات فارسی(۳)

چاپ ۱۴۰۰-۹۹

عربی

 

عربی(۱)
چاپ ۹۸-۹۷
عربی(۲)
چاپ ۹۹-۹۸
عربی(۳)
چاپ ۱۴۰۰-۹۹
معارف

 

دین و زندگی (۱)
چاپ ۹۸-۹۷
دین و زندگی (۲)
چاپ ۹۹-۹۸
دین و زندگی (۳)
چاپ ۱۴۰۰-۹۹
زبان

 

انگلیسی (۱)
چاپ ۹۸-۹۷
انگلیسی (۲)
چاپ ۹۹-۹۸
انگلیسی (۳)
چاپ ۱۴۰۰-۹۹
ریاضیریاضیات (۱)
چاپ ۹۸-۹۷
ریاضیات (۲)
چاپ ۹۹-۹۸
ریاضیات (۳)
چاپ ۱۴۰۰-۹۹
فیزیکفیزیک (۱)
چاپ ۹۸-۹۷
فیزیک (۲)
چاپ ۹۹-۹۸
فیزیک (۳)

چاپ ۱۴۰۰-۹۹

شیمیشیمی (۱)
چاپ ۹۸-۹۷
شیمی (۲)
چاپ ۹۹-۹۸
شیمی (۳)
چاپ ۱۴۰۰-۹۹
زیست شناسیزیست شناسی (۱)
چاپ ۹۸-۹۷
زیست شناسی (۲)
چاپ ۹۹-۹۸
زیست شناسی (۳)
چاپ ۱۴۰۰-۹۹
زمین شناسی 

 

زمین شناسی
چاپ ۹۹-۹۸

 

منابع کنکور در رشته ریاضی

نام دروس

سال دهم

سال یازدهم

سال دوازدهم

ادبیات

 

ادبیات فارسی (۱)

چاپ ۹۸-۹۷

ادبیات فارسی (۲)

چاپ ۹۹-۹۸

ادبیات فارسی (۳)

چاپ ۱۴۰۰-۹۹

عربی

 

عربی(۱)
چاپ ۹۸-۹۷
عربی(۲)
چاپ ۹۹-۹۸
عربی(۳)
چاپ ۱۴۰۰-۹۹
معارف

 

دین و زندگی (۱)
چاپ ۹۸-۹۷
دین و زندگی (۲)
چاپ ۹۹-۹۸
دین و زندگی (۳)
چاپ ۱۴۰۰-۹۹
زبان

 

انگلیسی (۱)
چاپ ۹۸-۹۷
انگلیسی (۲)
چاپ ۹۹-۹۸
انگلیسی (۳)
چاپ ۱۴۰۰-۹۹
ریاضیریاضیات (۱)
چاپ ۹۸-۹۷
حسابان (۱)
چاپ ۹۹-۹۸
حسابان (۲)
چاپ ۱۴۰۰-۹۹
فیزیکفیزیک (۱)
چاپ ۹۸-۹۷
فیزیک (۲)
چاپ ۹۹-۹۸
فیزیک (۳)

چاپ ۱۴۰۰-۹۹

شیمیشیمی (۱)
چاپ ۹۸-۹۷
شیمی (۲)
چاپ ۹۹-۹۸
شیمی (۳)
چاپ ۱۴۰۰-۹۹
هندسههندسه (۱)
چاپ ۹۸-۹۷
هندسه (۲)
چاپ ۹۹-۹۸
هندسه (۳)
چاپ ۱۴۰۰-۹۹
آمار و احتمال 

 

آمار و احتمال
چاپ ۹۹-۹۸
گسسته  گسسته
چاپ ۱۴۰۰-۹۹

 

 

 منابع کنکور در رشته انسانی

نام دروس

سال دهم

سال یازدهم

سال دوازدهم

ادبیات

 

ادبیات فارسی(۱)

چاپ ۹۸-۹۷

ادبیات فارسی(۲)

چاپ ۹۹-۹۸

ادبیات فارسی(۳)

چاپ ۱۴۰۰-۹۹

عربی

 

عربی(۱)
چاپ ۹۸-۹۷
عربی(۲)
چاپ ۹۹-۹۸
عربی(۳)
چاپ ۱۴۰۰-۹۹
معارف

 

دین و زندگی (۱)
چاپ ۹۸-۹۷
دین و زندگی (۲)
چاپ ۹۹-۹۸
دین و زندگی (۳)
چاپ ۱۴۰۰-۹۹
زبان

 

انگلیسی (۱)
چاپ ۹۸-۹۷
انگلیسی (۲)
چاپ ۹۹-۹۸
انگلیسی (۳)
چاپ ۱۴۰۰-۹۹
ریاضی و آمارریاضی و آمار (۱)
چاپ ۹۸-۹۷
ریاضی و آمار (۲)
چاپ ۹۹-۹۸
حسابان (۲)
چاپ ۱۴۰۰-۹۹
علوم و فنون ادبیعلوم و فنون ادبی(۱)
چاپ ۹۸-۹۷
علوم و فنون ادبی (۲)
چاپ ۹۹-۹۸
علوم و فنون ادبی (۳)

چاپ ۱۴۰۰-۹۹

جامعه شناسیجامعه شناسی(۱)
چاپ ۹۸-۹۷
جامعه شناسی(۲)
چاپ ۹۹-۹۸
جامعه شناسی(۳)

چاپ ۱۴۰۰-۹۹

تاریختاریخ (۱)
چاپ ۹۸-۹۷
تاریخ (۲)
چاپ ۹۹-۹۸
تاریخ (۳)
چاپ ۱۴۰۰-۹۹
جغرافیاجغرافیای (۱)
چاپ ۹۸-۹۷
جغرافیای (۲)
چاپ ۹۹-۹۸
جغرافیای (۳)
چاپ ۱۴۰۰-۹۹
فلسفهفلسفه (۱)
چاپ ۹۸-۹۷
فلسفه (۲)
چاپ ۹۹-۹۸
فلسفه (۳)
چاپ ۱۴۰۰-۹۹
روانشناسی روانشناسی
چاپ ۹۹-۹۸
 
اقتصاداقتصاد
چاپ ۹۸-۹۷
  
منطق منطق
چاپ ۹۸-۹۷
  

 

 

منابع کنکور در رشته هنر

نام دروس

سال دهم

سال یازدهم

سال دوازدهم

ادبیات

 

ادبیات فارسی(۱)

چاپ ۹۸-۹۷

ادبیات فارسی(۲)

چاپ ۹۹-۹۸

ادبیات فارسی(۳)

چاپ ۱۴۰۰-۹۹

عربی

 

عربی(۱)
چاپ ۹۸-۹۷
عربی(۲)
چاپ ۹۹-۹۸
عربی(۳)
چاپ ۱۴۰۰-۹۹
معارف

 

دین و زندگی (۱)
چاپ ۹۸-۹۷
دین و زندگی (۲)
چاپ ۹۹-۹۸
دین و زندگی (۳)
چاپ ۱۴۰۰-۹۹
زبان

 

انگلیسی (۱)
چاپ ۹۸-۹۷
انگلیسی (۲)
چاپ ۹۹-۹۸
انگلیسی (۳)
چاپ ۱۴۰۰-۹۹

دروس اختصاصی رشته هنر به صورت جامع می باشد

درک عمومی هنردرک عمومی ریاضی و فیزیکترسیم فنیخلاقیت نمایشی
خلاقیت موسیقیخلاقیت تصویری و تجسمیخواص مواد

 

 

منابع کنکور در رشته زبان

نام دروس

سال دهم

سال یازدهم

سال دوازدهم

ادبیات

 

ادبیات فارسی(۱)

چاپ ۹۸-۹۷

ادبیات فارسی(۲)

چاپ ۹۹-۹۸

ادبیات فارسی(۳)

چاپ ۱۴۰۰-۹۹

عربی

 

عربی(۱)
چاپ ۹۸-۹۷
عربی(۲)
چاپ ۹۹-۹۸
عربی(۳)
چاپ ۱۴۰۰-۹۹
معارف

 

دین و زندگی (۱)
چاپ ۹۸-۹۷
دین و زندگی (۲)
چاپ ۹۹-۹۸
دین و زندگی (۳)
چاپ ۱۴۰۰-۹۹
زبان

 

انگلیسی (۱)
چاپ ۹۸-۹۷
انگلیسی (۲)
چاپ ۹۹-۹۸
انگلیسی (۳)
چاپ ۱۴۰۰-۹۹

در بخش اختصاصی رشته زبان در حوزه های زیر مورد سوال قرار می گیرد

گرامر زبان انگلیسیترتیب اجزای جمله زبان تخصصیCloze test زبان تخصصیدرک مطلب زبان تخصصی
واژگان زبان انگلیسیمکالمه زبان تخصصی

 

اگر میخوای برای کنکور بدونی از چه کتاب تست هایی استفاده کنی همین الان اینجا رو کلیک کنید 

 

یک جلسه مشاوره تلفنی رایگان راهنمایی برای کنکور ۱۴۰۱ میخواهید؟

آیا قصد دارید در کنکور ۱۴۰۱ شرکت کنید؟ آیا نیاز به نحوه مطالعه و برنامه ریزی صحیح دارید ؟

مایلید یک جلسه مشاوره رایگان با مشاورین دانشجوی پزشکی و دندان پزشکی ما داشته باشید؟

کافیست همین الان “کنکور ۱۴۰۱” را به ۱۰۰۰۳۴۷ پیامک کنید.

مشاورین ما با شما تماس می گیرند و شما را راهنمایی می کنند.

یک جلسه مشاوره رایگان با دانشجویان پزشکی

ما توی مکتبستان یک تیم بزرگ از دانشجویان پزشکی داریم که میتونیم تا کنکور بهتون برنامه و مشاوره تلفنی بدیم.

برای آشنایی با خدمات ما یک جلسه میتونیم مشاوره رایگان داشته باشیم.

درخواست مشاوره رایگان

مشاوره رایگان

برای دریافت مشاوره تلفنی رایگان، کافیست فرم زیر را پر کنید 

ضرایب دروس کنکور 1401 ( اختصاصی و عمومی ) | تجربی ، ریاضی ، انسانی و هنر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دریافت لینک دانلود