معرفی کتاب زرد کانون برای جمع بندی کنکور

کتاب زرد کانون برای جمع بندی کنکور

با نزديک شدن به زمان برگزاري کنکور، بهترين راه براي مرور،  جمع بندي و سنجش آموخته ها، پاســخگويي به آزمونهاي جامع،  مانند آزمونهاي سراســري ســالهاي قبل اســت.

بهترين منبع  کتابهاي زرد اســت که با روش ســه روز يکبار از آن اســتفاده  ميکنيد و شــامل کنکورهاي سراســري داخل و خارج کشور در ۶  سال اخير است.

کتاب زرد کانون برای جمع بندی کنکور

کتاب زرد کانون برای جمع بندی کنکور

کتاب های زد کانون شامل :

– در ابتداي هر کنکور سراســری داخل کشور، مهمترين نکات  درسي آن کنکور جهت مرور آمده است و بهترين راه براي هر دوره  به شمار ميرود.

.

– در جلد دوم (پاسخهاي تشريحي)، آدرس هر سؤال با ذکر نام  مبحث کتاب درج شــده است تا در صورت نياز به مطالعهي بيشتر  در آن زمينه، بتوانيد در کوتاه ترين زمان و با سهولت به مبحث مورد  نظر در کتاب درســي مراجعه کنيد. همچنين کليدواژه هاي مهم در  آن با رنگ ديگري مشخص شده است.

.

– سؤالها و پاســخهاي کتاب زرد اختصاصي بر مبناي آخرين  تغييرات کتابهاي درسي بازبيني و ويرايش شده اند.

.

– در ابتداي هر دوره، تکنيــک زمانهاي نقصاني و زمان بندي  پيشــنهادي براي درسهاي عمومي و اختصاصي گردآوري شــده  است.

.

– در ابتداي هر دوره جدولي طراحي شده است و براي هر درس  مدت پاسخگويي، زمانهاي نقصاني و زمانهاي ذخيرهشده براي آن  طراحي شده است تا بهتر بتوانيد خود را مديريت کنيد.

.

– ابتدای هر دوره جدولي دارد که شــامل بسته ي ده دهي براي  بعضي رشته هاست.

.

– اين کتاب داراي ســي دي ضميمه اي است که امکاناتي چون  نرم افزار تخمین رتبه، صدور کارنامه، آزمون مبحثي و … را در اختيار  شما قرار ميدهد.

طرح ۲ در ۱ مکتبستان چیست و چطور شما را همین امسال به رشته های پزشکی و دندانپزشکی میرساند ؟!

.

لینک زیر را نیز ببینیند:

آموزش استفاده از کتاب زرد عمومی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دریافت لینک دانلود