معرفی کتاب زرد کانون برای جمع بندی کنکور

کتاب زرد کانون برای جمع بندی کنکور

با نزديک شدن به زمان برگزاري کنکور، بهترين راه براي مرور،  جمع بندي و سنجش آموخته ها، پاســخگويي به آزمونهاي جامع،  مانند آزمونهاي سراســري ســالهاي قبل اســت.

بهترين منبع  کتابهاي زرد اســت که با روش ســه روز يکبار از آن اســتفاده  ميکنيد و شــامل کنکورهاي سراســري داخل و خارج کشور در ۶  سال اخير است.

کتاب زرد کانون برای جمع بندی کنکور

کتاب زرد کانون برای جمع بندی کنکور

کتاب های زد کانون شامل :

– در ابتداي هر کنکور سراســری داخل کشور، مهمترين نکات  درسي آن کنکور جهت مرور آمده است و بهترين راه براي هر دوره  به شمار ميرود.

.

– در جلد دوم (پاسخهاي تشريحي)، آدرس هر سؤال با ذکر نام  مبحث کتاب درج شــده است تا در صورت نياز به مطالعهي بيشتر  در آن زمينه، بتوانيد در کوتاه ترين زمان و با سهولت به مبحث مورد  نظر در کتاب درســي مراجعه کنيد. همچنين کليدواژه هاي مهم در  آن با رنگ ديگري مشخص شده است.

.

– سؤالها و پاســخهاي کتاب زرد اختصاصي بر مبناي آخرين  تغييرات کتابهاي درسي بازبيني و ويرايش شده اند.

.

– در ابتداي هر دوره، تکنيــک زمانهاي نقصاني و زمان بندي  پيشــنهادي براي درسهاي عمومي و اختصاصي گردآوري شــده  است.

.

– در ابتداي هر دوره جدولي طراحي شده است و براي هر درس  مدت پاسخگويي، زمانهاي نقصاني و زمانهاي ذخيرهشده براي آن  طراحي شده است تا بهتر بتوانيد خود را مديريت کنيد.

.

– ابتدای هر دوره جدولي دارد که شــامل بسته ي ده دهي براي  بعضي رشته هاست.

.

– اين کتاب داراي ســي دي ضميمه اي است که امکاناتي چون  نرم افزار تخمین رتبه، صدور کارنامه، آزمون مبحثي و … را در اختيار  شما قرار ميدهد.

مناسب ترین کتاب های کنکور (دروس عمومی)

.

لینک زیر را نیز ببینیند:

آموزش استفاده از کتاب زرد عمومی

یک جلسه مشاوره رایگان با دانشجویان پزشکی

ما توی مکتبستان یک تیم بزرگ از دانشجویان پزشکی داریم که میتونیم تا کنکور بهتون برنامه و مشاوره تلفنی بدیم.

برای آشنایی با خدمات ما یک جلسه میتونیم مشاوره رایگان داشته باشیم.

درخواست مشاوره رایگان

مشاوره رایگان

برای دریافت مشاوره تلفنی رایگان، کافیست فرم زیر را پر کنید 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دریافت لینک دانلود